« Terug

Post-HBO Registeropleiding Dreigingsinschattingen (ODI): Methodiek voor de publieke en private sector

dreigingsinschattingen-header-210 aug

In november 2022 start SOBA met de Post-HBO Registeropleiding Dreigingsinschattingen (ODI). In de opleiding Dreigingsinschattingen leer je met praktische kennis en wetenschappelijke onderbouwingen om voor de eigen organisatie, specifieke dreigingsinschattingen op te kunnen stellen. Je wordt opgeleid tot dreigingsinschatter en bent daarmee de adviseur over te nemen veiligheidsmaatregelen die direct of in de nabije toekomst genomen moeten worden.Je leert conform het Stelsel Bewaken en Beveiligen een dreigingsinschatting opstellen en kunt na de opleiding het advies zowel schriftelijk als mondeling presenteren aan opdrachtgevers.

De Post-HBO opleiding Dreigingsinschatting is geschikt voor personen werkzaam bij publieke overheidsdiensten zoals de politie en de Koninklijke Marechaussee maar de opleiding is ook bedoeld voor securitymanagers in de private sector. Bijvoorbeeld van multinationals, vitale infrastructuur en het midden en klein bedrijf. Deelnemers leren van elkaars voorbeelden en bouwen op deze manier aan een breed professioneel netwerk.

Wat zijn de belangrijkste leerdoelen?

  • De belangrijkste onderdelen en producten van een dreigingsinschatting benoemen
  • Basiskennis van relevante wet- en regelgeving toe te passen en justitiële bestuurlijke en politieke verhoudingen en verantwoordelijkheden te herkennen
  • Bronnen en partners te selecteren en raadplegen en informatieopdrachten uit te zetten en een profiel te schetsen van personen op basis van hun gedrag
  • Samenhang identificeren tussen (inter)nationale maatschappelijk/politiek ontwikkelingen en (be)dreigingen engebruik maken van wetenschappelijke inzichten uit o.a. de criminologie, politicologie, sociologie en psychologie
  • Omgaan met ethische en multiculturele waarden en normen, met gerubriceerde en anders geclassificeerde informatie en omgaan met interne en externe druk
  • Grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens analyseren, interpreteren en adviseren over te volgen strategieën en maatregelen vanuit de ingeschatte dreiging
  • De verzamelde informatie duidelijk en helder beschrijven in een rapport/analyse en deze over te brengen op anderen
  • De situatie vanuit de verschillende rollen en actoren van het stelsel bewaken en beveiligen te bekijken en hierop anticiperen en de eigen kwaliteit en vakdeskundigheid als dreigingsinschatter verbeteren, mede door werkervaring effectief om te zetten in toekomstig handelen
  • De dreigingsinschatting aan de eisen/format op te zetten, voor de eenduidigheid van een inschatting. Deze is daardoor integraal te gebruiken door publiek-/private instellingen 

Waarom is deze opleiding zo belangrijk?

Voor securitymanagers is het van belang dat zij de juiste kennis hebben om proactief op dreigingen te anticiperen. Criminaliteit verhardt. De onder- en bovenwereld zijn steeds sterker met elkaar verweven. Statelijke actoren stelen bedrijfsgeheimen, anti-overheidssentiment en extremisme groeit, (boeren)protesten, doxing, diverse bedreigingen zijn aan de orde van de dag. Hoe gaat je om met deze zorgelijke situaties om? Hoe identificeer je trends van relevante bedreigingen die het imago kunnen schaden of de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen? Hoe schaal je de dreiging in en bepaal je welke maatregelen genomen moeten worden? Je leert het in onze Post-HBO opleiding Dreigingsinschattingen.

De afgelopen jaren zie je dat er in de veiligheidsbranche een verschuiving richting proactief beveiligen plaatsvindt (Risk Based Bewaken & Beveiligen). Het gaat niet meer uitsluitend over incidenten beheersen maar juist over proactief anticiperen op toekomstige bedreigingen op basis van geanalyseerde informatie om incidenten daadwerkelijk te kunnen voorkomen. Deze opleiding past naadloos in de trend richting proactief optreden in het licht van preventie.

De deelnemer gaat aan de slag met actuele opdrachten zodat de aangeleerde kennis direct toepasbaar wordt in de eigen beroepspraktijk. De opleiding is geaccrediteerd door CPION als officieel erkende Post-HBO opleiding.

Vragen en aanmelden

Vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met een van onze opleidingsadviseurs via info@soba.nl of 030-6667773. Direct aanmelden kan via onze website.

« Terug

Archief > 2022

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari

Meer informatie

Heb je vragen over onze opleidingen of wil je een advies op maat? Stuur een mail naar info@soba.nl of neem contact op met één van onze opleidingsadviseurs. Wij helpen jou graag verder!

Bel 030 666 777 3