« Terug

“Vergroot je expertise op het gebied van terrorismebestrijding”

24001_ED POSTHUMUS.jpg21 mei

Interview met Ed Posthumus over de nieuwe E-learning ‘Geschiedenis, Wapens en Tactieken van Terrorisme’ (GWT&T)

Ed Posthumus is de drijvende kracht  achter de ontwikkeling van de nieuwe E-learning Geschiedenis Wapens en Tactieken van Terrorisme (GWT&T). Met een achtergrond bij Justitie, BZK en Defensie heeft Ed Posthumus uitgebreide expertise opgebouwd in security en (anti) terrorisme. Hij is afgestudeerd aan de Amerikaanse Militaire Universiteit (International Security Management), het MIT (AI en Security) en St. Andrews (Terrorism Studies). Hij is gecertificeerd als Anti-Terrorism Officer en heeft veel trainingen en certificeringen behaald binnen dit brede vakgebied. Ook is hij studiebegeleider geweest van een groot aantal hbo-studenten Security Management.

Wat heeft geleid tot de ontwikkeling van de E-learning GWT&T in samenwerking met SOBA?

Ik heb SOBA benaderd om deze opleiding samen te ontwikkelen vanwege hun goede naam in de markt. SOBA als expert op onderwijskundig gebied en als ontwikkelaar van de E-learning en ik ben betrokken als inhoudsdeskundige.  

En wat was de specifieke aanleiding voor deze samenwerking?

De aanleiding was tweeledig. Ten eerste was er op de Nederlandse markt een gebrek aan toegankelijke informatie over terrorisme. Hoewel er veel beschikbaar was over de werkwijzen, locaties en politieke achtergronden van terroristische activiteiten, ontbrak het aan een specifieke Nederlandstalige optie om deze basisbeginselen te bestuderen. Ten tweede was er geen flexibele studieoptie beschikbaar voor militairen of medewerkers met onregelmatige diensten, die op hun eigen tempo en locatie wilden studeren.

Wat is het voordeel van deze terrorismekennis binnen organisaties? 

Deelnemers krijgen inzicht in het ontstaan en de geschiedenis van terrorisme. De methoden van aanslagen, gevolgde tactieken en gebruikte wapens en integratie in de maatschappij. Verder belicht de opleiding de veranderingen en voortdurende aanpassingen die zowel terroristen als antiterroristische organisaties moeten maken.

Hierdoor bouwt de deelnemer een brede basis op waardoor zij in staat zijn om als eerste aanspreekpunt binnen hun organisatie, vragen over terrorisme te kunnen beantwoorden. Zij hebben de benodigde kennis, of weten waar ze die kunnen vinden. Voor werkgevers is het waardevol om deze kennis in huis te hebben.

Kun je hiervan een praktijkvoorbeeld geven?  

Jazeker, we kunnen kijken naar een recent voorbeeld: Wat is nu de oorsprong van het geweld in het Midden-Oosten? Wat zie je gebeuren op het wereldtoneel als gevolg daarvan (geopolitiek) en wie is wie op de terroristische roadmap? Door deze opleiding te volgen ontwikkel je een beter begrip en ben je beter in staat om verbanden te leggen tussen gebeurtenissen en krijg je meer inzicht in de betrokken partijen en hun onderlinge relaties.

Hoe onderscheidt deze opleiding zich van andere vergelijkbare opleidingen?

Uiteraard zijn er vergelijkbare opleidingen of trainingen maar die zijn in het Engels of Frans en klassikaal. Deze opleiding is in het Nederlands en biedt iedereen de kans om het in zijn of haar eigen tempo te doen. Heel belangrijk ook, de opleiding bestaat uit 4 modules waardoor je er als deelnemer gewoon even tussenuit kan.

 

Hoe is de opleiding opgebouwd? 

Deelnemers starten met een E-learning. Deze is opgebouwd uit 4 modules onderverdeeld in een groot aantal onderwerpen die logisch op elkaar aansluiten. De toetsing bestaat uit korte opdrachten. Na afronding van de E-learning schrijven de deelnemers een paper over een terrorisme-gerelateerd onderwerp.

Waarom wordt de E-learning aangevuld met het schrijven van een paper?

Het schrijven van een paper helpt om de kennis, ervaring en inzicht van de student over het aandachtsgebied te beoordelen. Het is essentieel dat de paper duidelijk en goed onderbouwd is, zodat een manager het kan lezen en de opbouw, diepgang en intentie kan begrijpen. De paper wordt beoordeeld door de docent en een tweede inhoudsdeskundige. 

Hoe houden de docenten contact met de deelnemers?

De E-learning kan gezien worden als afstandsonderwijs. Tijdens de E-learning zijn er na iedere module contactmomenten tussen de docent en de deelnemer. Ook kunnen deelnemers via het digitale leerplein vragen stellen aan elkaar.  Voordat het onderwerp van de paper gekozen wordt, is er overleg tussen de docent en de deelnemer.

Kun je nog iets meer vertellen over de inhoud van de modules?

De modules behandelen elk een specifiek aspect van terrorisme.

In Module 1 beginnen we met een introductie en bespreken we de opzet van de opleiding. Hier kijken we naar de belangrijkste factoren die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van terrorisme, evenals recente innovaties op dit gebied.

Module 2 richt zich op gijzelneming, kidnapping, moorden en zelfmoordaanslagen. We verkennen ook de innovaties die plaatsvinden binnen terroristische groeperingen en de competitieve aspecten ervan.

In Module 3 staat terreur in de lucht centraal, waar we trends in skyjacking bespreken, maar ook het gebruik van transport als doelwit en het fenomeen van rammen door voertuigen.

Tot slot, in Module 4, behandelen we explosieven, vuurwapens en messen, samen met de dreiging van chemische, biologische, radiologische en nucleaire wapens (CBRN).

Elke module biedt een diepgaande analyse en praktische inzichten om deelnemers te helpen een goed begrip te krijgen van de diverse aspecten van terrorisme en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen.

Voor welke professionals is deze opleiding bedoeld?

De opleiding is niet alleen bedoeld voor professionals binnen defensie, maar richt zich vooral op: nieuwe vakcollega's zonder de juiste basiskennis en op professionals afkomstig uit gerelateerde sectoren die bijvoorbeeld een overstap of verdieping willen maken. Zowel mbo+ als hbo-niveau, omdat de focus ligt op het verwerven van basiskennis.

Hoewel de opleiding primair is ontwikkeld voor professionals binnen defensie, overheidsfunctionarissen, wetshandhavers en beveiligingspersoneel, is de opleiding ook geschikt voor iedereen binnen het bedrijfsleven die beroepsmatig te maken kan krijgen met vormen van terrorisme.

Hoe wordt ervoor gezorgd dat de inhoud van de opleiding aansluit bij de actualiteit?

De bedoeling is om minimaal jaarlijks een update te schrijven en online te zetten. En indien nodig brengen we direct een correctie of aanvulling aan in de E-learning modules.

Wat is het resultaat voor de deelnemers van de opleiding?

Door deel te nemen aan de opleiding krijgen deelnemers niet alleen een brede basis over het onderwerp terrorisme, maar verwerven ze ook de vaardigheden om adequaat te reageren op diverse situaties binnen dit complexe domein.

De opleiding biedt een goed en breed inzicht in de materie en met als resultaat een certificaat als erkenning van de verworven expertise. Bovendien streven we ernaar om in de toekomst PE-punten toe te kennen waardoor de opleiding nog waardevoller wordt met name voor organisaties zoals Defensie.

Voor meer informatie en inschrijven klik hier!

« Terug

Meer informatie

Heb je vragen over onze opleidingen of wil je een advies op maat? Stuur een mail naar info@soba.nl of neem contact op met één van onze opleidingsadviseurs. Wij helpen jou graag verder!

Bel 030 666 777 3