« Terug

Nieuwe Post-HBO Opleiding Informatiebeveiliging: unieke brug tussen theorie en praktijk

Afbeelding 2Informatiebeveiliging.jpg18 dec

Vanaf maart 2024 start SOBA Security Opleidingen met de Post-HBO opleiding Informatiebeveiliging. Samenwerkingspartner voor deze opleiding is The Future Group. Gezamenlijk wordt een opleiding aangeboden die breed inzicht geeft in de problematiek van security vraagstukken. Met de opleiding Informatiebeveiliging van SOBA leert de deelnemer een brug te slaan tussen business en IT.

Waarom is dat zo belangrijk? We vragen het aan Michael Pols van The Future Group en hoofddocent van de opleiding Informatiebeveiliging: “Informatiebeveiliging is een uitdaging voor de gehele organisatie. Het raakt zowel de business- en IT-mensen en daar ontstaat vaak een spanningsveld. De business wil bijvoorbeeld snel, die wil innoveren, maar tegelijkertijd moet het wel veilig gebeuren. Die dingen bijten elkaar nog wel eens. Want veiligheid organiseren kost tijd en geld en dat voelt als een beperkende factor. In deze opleiding willen we die dynamiek naar voren brengen en de verschillende invalshoeken bij elkaar brengen.”

“Informatiebeveiliging is een uitdaging voor de gehele organisatie. Het raakt zowel de business- en IT-mensen en daar ontstaat vaak een spanningsveld”

Mooie win-win situatie

De opleiding Informatiebeveiliging wordt al een aantal jaar door The Future Group aangeboden. Vanaf voorjaar 2024 wordt dit samen met SOBA opgepakt. Michael Pols geeft aan dat het fijn is dat de samenwerking een feit is, want: “SOBA is een professionele partner die een goede naam heeft in de opleidingsmarkt en The Future Group biedt docenten met de juiste kennis en veel ervaring in dit werkgebied. En daar vinden we elkaar perfect. Een mooie win-win situatie dus.”
Informatiebeveiliging is een onderwerp dat steeds meer van belang wordt en dat zich voortdurend ontwikkeld. Er is een groeiende vraag naar deskundige mensen in dit werkveld. “Door de samenwerking tussen The Future Group en SOBA kunnen we goed inspringen op deze behoefte en bieden we een mooie opleiding die echt toegevoegde waarde heeft.”

Extra plus: de opleiding bereidt je voor op de CISSP en CISM examens                                            

In de opleiding is de inhoud opgenomen van de internationaal bekende certificeringen CISSP (Certified Information Systems Security Professional) en CISM (Certified Information Security Manager). Beide worden geïntegreerd aangeboden, aangevuld met specifieke Communication Skills.

Zowel voor technici als bedrijfskundigen

Michael geeft aan dat deze post-HBO opleiding is bedoeld voor werkende professionals, die zich willen specialiseren in informatiebeveiliging: “Dit kunnen IT-managers, service-, contract- of kwaliteitsmanagers zijn, maar ook technisch specialisten, met een achtergrond in systeem-, netwerk of databeheer. Het uitgangspunt is om zowel mensen met een meer technische als een bedrijfskundige achtergrond bij elkaar te brengen.”

Informatiebeveiliging 3

Totaalplaatje

De insteek van de opleiding is niet per sé technisch, maar er zitten uiteraard wel veel technische onderwerpen in het curriculum. Michael noemt als voorbeelden Encryptie, netwerkbeveiliging en cloud computing: “Het is niet zo dat er geen technische onderwerpen aan bod komen. We proberen deze onderwerpen wel zoveel mogelijk te benaderen vanuit een allesomvattend perspectief en de wijze waarop deze onderwerpen in het totaalplaatje passen en een bijdrage leveren aan het geheel van informatiebeveiliging. Zonder daarbij heel erg in de diepte van de technische details te treden.”

“Deze opleiding behandelt technische onderwerpen vanuit de gedachte hoe deze een bijdrage leveren aan het geheel van informatiebeveiliging. Zonder daarbij heel erg in de diepte van de technische details te treden”

Brug tussen theorie en praktijk

Wat onderscheidt deze opleiding Informatiebeveiliging van andere opleidingen in dit vakgebied? “Veel trainingen zijn theoretisch en dat is soms ook belangrijk. Maar ze zijn vooral gericht op het maken van een examen. Deze opleiding is heel pragmatisch. Wij proberen echt een brug naar de praktijk te slaan. We nemen de tijd en de ruimte om per les een specifiek domein of onderwerp op te pakken. Op een lesdag wordt gewerkt met opdrachten en interactie. Dat is wel een belangrijk verschil met ander trainingen.”

Soft skills belangrijk

Een ander opvallend onderdeel van de opleiding zijn de lessen in soft skills. “Inhoud en kennis is natuurlijk belangrijk. Maar dat je in staat bent die kennis over te brengen, is misschien nog wel belangrijker. Hoe kun je jouw kennis presenteren, begrijpelijker maken voor anderen en hoe leer je overtuigen? Daarom besteden we door de opleiding heen aandacht aan schriftelijke en communicatieve vaardigheden”, aldus Michael.

“Inhoud en kennis is natuurlijk belangrijk. Maar dat je in staat bent die kennis over te brengen, is misschien nog wel belangrijker”

Intervisie

Tot slot is het werken met intervisiegroepen een essentieel onderdeel van de opleiding. Gemaakte opdrachten worden in de intervisiegroep besproken samen met een intervisiedocent. De interactie met andere deelnemers en het reflecteren op gemaakte opdrachten levert enorm veel op. Deelnemers komen vanuit verschillende bedrijven en sectoren. Michael geeft aan dat die diversiteit waardevol is: “Ons ideaalplaatje is dat we een zo divers mogelijke groep hebben. Hoe meer diversiteit, hoe beter eigenlijk. Herkennen van elkaars situatie is goed, maar kijken vanuit een ander perspectief is niet alleen leuker, het levert jou ook veel meer op.”

Informatiebeveiliging 4

Eindresultaat is ‘policy house’

Rode draad van de opleiding is het werken aan een ‘policy house’. Deelnemers krijgen opdrachten mee die ze in de context van hun eigen werkomgeving moeten gaan uitwerken en toepassen. Michael vergelijkt dit met een leer-werktraject: “Ze moeten hands-on in hun eigen werkomgeving aan de slag met de onderwerpen die we behandelen. Als we bijvoorbeeld een lesdag hebben over security incident management, dan krijgen ze de opdracht om het incident management-proces in hun organisatie erbij te pakken en te ontleden. Waar zitten verbeterpunten?

“Ze moeten hands-on in hun eigen werkomgeving aan de slag met de onderwerpen die we behandelen. Die opdrachten vormen het ‘policy house’”

Uiteindelijk leiden die opdrachten tot een samenhangend geheel, het ‘policy house’gebouwd voor jouw eigen organisatie. Als afsluiting van de opleiding geeft de deelnemer een eindpresentatie voor een panel van docenten. Dit panel stelt zich op als MT van de organisatie en de deelnemer presenteert zijn/haar eindpresentatie dus alsof er gepitcht wordt voor de opzet van informatiebeveiliging in zijn of haar organisatie conform het uitgewerkte ‘policy house’. Daarbij worden ze gechallenged met typische vragen die ze ook van een directie in hun eigen organisatie zouden kunnen krijgen.”

Na het afronden van de opleiding Informatiebeveiliging ben je als deelnemer goed voorbereid om deel te nemen aan een examen CISSP en CISM. Dit examen zit niet automatisch bij het door SOBA aangeboden traject.

Gaaf traject

De opleiding is een flinke investering, zowel qua tijd als geld. Maar, zegt Michael, dat is het zeker waard: “Je kunt er enorm veel van leren. Het traject duurt een jaar en iedere twee weken kom je bij elkaar. Daarnaast krijg je opdrachten mee. Dus de opleiding is intensief en vraagt tijd en aandacht. Maar het levert jou en jouw organisatie ook concreet wat op. Je wordt uitgedaagd en leert in deze opleiding een unieke combinatie van kennis en vaardigheden die je meteen kunt toepassen binnen jouw bedrijf. Het is daarom echt een gaaf traject om te doen!”

Start direct met de opleiding. Voor meer informatie en inschrijven klik hier: Post-HBO Registeropleiding Informatiebeveiliging

Over Michael Pols 

Rond-Michael Pols

Michael Pols is al 16 jaar werkzaam in het informatiebeveiligings-werkveld. Eerst in dienstverband, sinds 2015 als zelfstandige verbonden aan The Future Group. The Future Group is een IT-georiënteerd ondernemerscollectief, dat werkt met verschillende maatschappen met elk hun eigen expertisegebied. De docenten van de opleiding Informatiebeveiliging zijn professionals met zeer ruime ervaring in de praktijk en het overbrengen van hun kennis. Zij maken deel uit van de maatschap Security van The Future Group. Michael Pols is hoofddocent van de opleiding Informatiebeveiliging.

« Terug

Meer informatie

Heb je vragen over onze opleidingen of wil je een advies op maat? Stuur een mail naar info@soba.nl of neem contact op met één van onze opleidingsadviseurs. Wij helpen jou graag verder!

Bel 030 666 777 3