« Terug

Geheel vernieuwde opleiding ID-BMI-OAI

brandveiligheid-installatie-opleidingen-SOBA.jpg28 sep

Met ingang van 15 juni 2022 is het nieuwe CCV-certificatieschema Installeren Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties 6.0 ingegaan. Met deze nieuwe versie zijn de certificatieschema's Installeren BMI 5.0 en Installeren OAI 4.0 samengevoegd. Met ingang van 15 december 2022 komen deze helemaal te vervallen. 

In de eind- en toetstermen van het nieuwe certificatieschema staat waaraan een Installatiedeskundige moet voldoen. Nieuw is bijvoorbeeld dat een installatiedeskundige ook kennis moet hebben van relevante gedeelten uit NEN 2575 Ontruimingsinstallaties.Om deelnemers zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst, is de huidige opleiding Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties (ID-BMI) omgezet naar de opleiding Installatiedeskundige Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties (ID-BMI-OAI). Samen met onze docenten van de Vakgroep Brandveiligheid is de afgelopen tijd hard gewerkt aan het volledig vernieuwen en herzien van het lesprogramma, waarbij wij het lesmateriaal van de opleiding Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties hebben aangevuld met het onderdeel Ontruimingsalarminstallaties. Ook is de indeling aangepast en het digitale leerplein verder aangevuld.

Docent Marco de Leeuw over de nieuwe opzet: “Er worden steeds meer eisen gesteld aan werkzaamheden rondom brandveiligheid en ontruimingsinstallaties. Deze vernieuwde opleiding sluit perfect aan op de nieuwe certificeringsregeling en leidt medewerkers op tot deskundige brandmeld- en ontruimingsalarminstallateurs.”

De nieuwe opleiding ID-BMI-OAI start vanaf 1 oktober en bestaat uit 4 lesdagen (of 8 avonden). Het examen wordt aansluitend aan de laatste lesdag afgenomen. Bij het met een voldoende afronden van het examen ontvangt de deelnemer het Diploma Installatiedeskundige Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties. Hiermee voldoet de deelnemer aan de nieuwe CCV-certificeringsregeling Installeren Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties 6.0.

Voor deelnemers die de opleiding ID-BMI op dit moment doen of al hebben gedaan blijft de mogelijkheid bestaan om als aanvulling de opleiding ID-OAI te doen.  

Kijk voor meer informatie op de pagina van Opleiding Installatiedeskundige BMI - OAI (ID-BMI-OAI)

« Terug

Meer informatie

Heb je vragen over onze opleidingen of wil je een advies op maat? Stuur een mail naar info@soba.nl of neem contact op met één van onze opleidingsadviseurs. Wij helpen jou graag verder!

Bel 030 666 777 3