« Terug

Opleiding Inzicht in Integriteit en Fraude: herkennen en aanpakken van fraude en integriteitsvraagstukken

Integriteitsmanagement.jpg14 dec

In iedere (middel)grote organisatie komt het wel voor of kan het gaan spelen: fraude en/of integriteitsissues. Hoe ga je daar mee om en, nog belangrijker, hoe anticipeer je hierop? De nieuwe opleiding Inzicht in Integriteit en Fraude van SOBA behandelt de actuele onderwerpen fraude en integriteit in combinatie met elkaar.

Medesamensteller en docent van de opleiding Richard Franken vertelt enthousiast over de nieuwe eendaagse opleiding, die bedoeld is voor iedereen die betrokken is bij security of integriteit of daar interesse voor heeft. “Integriteitsproblematiek is een zeer actueel onderwerp. Sla een (online) krant open en je vindt een bericht dat te maken heeft met asociaal leidinggevend gedrag, seksuele intimidatie, discriminatie of pestgedrag op de werkvloer. Fraude is van alle tijden, integriteitsvraagstukken zijn meer van deze tijd en komen steeds vaker voor. SOBA herkende deze trend bij alle soorten organisaties; van publiek tot privaat en van multinational tot vereniging. Ook ik kom de problematiek regelmatig tegen in de praktijk en dat was voor ons de reden om gezamenlijk de opleiding Inzicht in Integriteit en Fraude te ontwikkelen.”

Unieke combinatie fraude en integriteit 

Het gezamenlijk behandelen van de onderwerpen integriteit en fraude in één opleiding is uniek. RichardFranken
“Fraude en integriteit hebben beide een groot afbreukrisico. Gevolgen lopen uiteen van meer verzuim tot en met publieke klokkenluiders. Dit leidt tot schade. Intern en extern. In de ééndaagse opleiding bespreken we eerst wat nu precies valt onder de containerbegrippen fraude en integriteit. Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen? Hoe herken je deze issues binnen een organisatie en hoe zet je een goed onderzoek op? Vervolgens besteden we veel tijd aan het voorkomen van incidenten op dit terrein. Dit gaat bijvoorbeeld om het creëren van bewustwording en een open cultuur of het opzetten van een goede meldstructuur met opvolging. En dit weer op een juiste wijze kenbaar maken in de organisatie. Tot slot behandelen we de repressieve kant. Hoe onderzoek je een vermoeden? We werken bewust in kleine groepen, wat maatwerk mogelijk maakt. Deelnemers kunnen na afloop direct met eigen maatwerkoplossingen in hun eigen organisatie aan de slag.”

Hoe herken je deze issues binnen een organisatie en hoe zet je een goed onderzoek op? Vervolgens besteden we veel tijd aan het voorkomen van incidenten op dit terrein. Dit gaat bijvoorbeeld om het creëren van bewustwording en een open cultuur of het opzetten van een goede meldstructuur met opvolging. En dit weer op een juiste wijze kenbaar maken in de organisatie. Tot slot behandelen we de repressieve kant. Hoe onderzoek je een vermoeden? We werken bewust in kleine groepen, wat maatwerk mogelijk maakt. Deelnemers kunnen na afloop direct met eigen maatwerkoplossingen in hun eigen organisatie aan de slag.”

Openheid

Er valt veel te winnen, vindt Franken. “Er is nog veel onwetendheid over en onbekendheid met de materie. Het is belangrijk dat mensen zich bewuster worden van wat wel en niet kan of van wat er feitelijk speelt. Wat mogelijke consequenties zijn en vooral hoe je deze gevolgen kunt voorkomen. Een heel laagdrempelige oplossing is bijvoorbeeld een goed gesprek aangaan met elkaar. Hier een open en veilige omgeving voor creëren. Ik denk dat hoe opener een organisatie is, des te effectiever en efficiënter een organisatie in algemene zin functioneert.” 

"Het is helaas niet de vraag óf je te maken krijgen met fraude of integriteitsissues, maar meer wanneer en in welke vorm.”

Goed voorbereid

De opleiding is een mooie verdieping van het aspect ‘Security en Human Factors’ van DHM Security Management, maar is ook uitermate geschikt om als losse opleiding te volgen. “Het is helaas niet de vraag óf je te maken krijgen met fraude of integriteitsissues, maar meer wanneer en in welke vorm. Wetenschappelijk onderzoek toont ook nog eens aan dat er meer integriteitsproblemen voorkomen in economisch mindere tijden. Dan kun je maar beter goed voorbereid én ingericht zijn om schade te voorkomen.”

Wil jij ook professioneel kunnen anticiperen op fraude en integriteitsvraagstukken bij jouw organisatie?
Klik hier voor meer informatie en inschrijven. 

« Terug

Meer informatie

Heb je vragen over onze opleidingen of wil je een advies op maat? Stuur een mail naar info@soba.nl of neem contact op met één van onze opleidingsadviseurs. Wij helpen jou graag verder!

Bel 030 666 777 3