« Terug

SOBA start in 2022 met de erkende Post-HBO opleiding Crisisbeheersing

iStock-1272326797.jpg26 nov

In 2022 start SOBA met de Post-HBO opleiding Crisisbeheersing. De deskundigen die deze opleiding ontwikkelden, Gert-Jan Ludden en Willem Leeuwenkamp, zullen als vaste docent lesgeven. Ook andere gerenommeerde experts en professoren zijn als gastdocenten verbonden aan de opleiding. 

Wat houdt de opleiding in? 

Met de Post-HBO opleiding Crisisbeheersing leren professionals zich op tactisch en strategisch niveau voor te bereiden op rampen- en crisissituaties en hierin zo accuraat en adequaat mogelijk te handelen. De opleiding is een combinatie van theorie en praktijk; de deelnemers leggen zowel een theorie- als praktijkexamen af. Actuele en onderbouwde kennis en kennisnetwerken zijn belangrijke bouwstenen van de opleiding. De deelnemers krijgen zicht op alle processen van crisisbeheersing. Van de koude fase van het plannen, oefenen en opleiden tot de warme fase en nafase van procescoördinatie, informatiemanagement en evaluatie. 

Met deze Post-HBO opleiding leidt SOBA vakbekwame sleutelfunctionarissen op die klaarstaan om een crisis het hoofd te bieden.

Wat leren de deelnemers?

Een professional op het terrein van crisisbeheersing vervult binnen de eigen organisatie een cruciale rol. Gedegen vakkennis komt daarbij goed van pas. De opleiding bereidt de deelnemer inhoudelijk goed voor op de rol als crisisbeheersingsexpert en generalist bij overheid en bedrijf. De deelnemers leren leiderschap en vergadertechnieken te tonen onder buitengewone en stressvolle omstandigheden. Ze doen kennis op van de meest recente nationale en internationale crisissituaties, publiek-private en civiel-militaire samenwerking in de nationale veiligheid. Ook krijgen de deelnemers meer inzicht in complexe thema’s binnen de externe veiligheid zoals cyberdreiging, terrorisme, sociale veiligheid en gevaarlijke stoffen. Bovendien biedt de Post-HBO opleiding wetenschappelijke kennis en inzichten in het proces van informatievoorziening, crisiscommunicatie, herstel en de nafase van een crisis (inclusief psychosociale nazorg). 

Waarom is deze opleiding zo belangrijk?

Crises zijn sluimerend en vragen vooral om bestuurlijk, strategisch optreden. Internationale en nationale afspraken en beleid zijn niet los van elkaar te zien, net als het nationaal veiligheidsprofiel en de ketenpartners waarmee je zult moeten werken. Het is cruciaal om hier een goed beeld bij te hebben. Sommige dingen moeten beter kunnen. Daarom is het belangrijk om te leren van de crises en rampen uit het verleden en deze ervaringen te borgen. Dat vraagt niet alleen om rapporten achteraf maar vooral om het verbeteren van processen. Uiteindelijk moeten organisaties goed voorbereid zijn op calamiteiten. Met deze Post-HBO opleiding leidt SOBA vakbekwame sleutelfunctionarissen op die klaarstaan om de crisis het hoofd te bieden.

iStock-471400761

Wanneer gaat de opleiding van start? 

SOBA start in 2022 met de Post-HBO opleiding Crisisbeheersing. Begin september start de eerste groep met een elftal lesdagen en examen op de twaalfde dag. In september gaat de tweede groep van start. 

Wat is de studielast van de opleiding?

De opleiding kent een totale studietijd van 175 uur, waarvan 88 uur klassikale lesdagen (inclusief twee werkbezoeken), 22 uur lesvoorbereiding met e-learning en 65 uur zelfstudie en praktijkwerkstuk. De praktijkopdracht draagt bij aan het verder professionaliseren van de eigen organisatie. 

Voor wie is de opleiding interessant?

Denk aan securitymanagers (al dan niet opgeleid bij SOBA), directieleden of beleidsmedewerkers met crisisbeheersing in de portefeuille, coördinatoren en andere professionals die Integrale Veiligheidskunde hebben gestudeerd, mensen die werkzaam zijn in de crisiscommunicatie en brand-, gebouwen- en ICT-veiligheid. Zelfstandigen die actief zijn in veiligheid en crisismanagement zijn ook meer dan welkom. Bijvoorbeeld zzp’ers die als interim bij een organisatie werken of adviseur zijn bij een bureau. Kortom: professionals die werken in het publieke en private domein, in de acute en niet-acute crisisbeheersing, het bedrijfsleven en opleidings- en kennisinstituten.

Wat zijn de toelatingseisen en accreditatie? 

Deze opleiding kent geen specifieke toelatingseisen. Wel is een HBO-werk- en denkniveau vereist. MBO-opgeleide professionals met enkele jaren praktijkervaring zijn ook welkom voor een intakegesprek. De opleiding wordt afgesloten met een examen en het maken en presenteren van een praktijkwerkstuk. Het examen wordt afgenomen door Exapol, het onafhankelijke examenbureau voor beveiliging en veiligheid.  De Post-HBO Registeropleiding Crisisbeheersing is gecertificeerd door de Stichting PHBO Nederland. Het succesvol afleggen van het examen Post-HBO Registeropleiding Crisisbeheersing leidt tot het diploma Post-HBO Registeropleiding Crisisbeheersing. Het diploma Post-HBO Registeropleiding Crisisbeheersing voldoet aan de vakbekwaamheidseis voor CBE (Register Crisisbeheersingsexpert) bij de Stichting SERN.

Vragen en aanmelden

Vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met een van onze opleidingsadviseurs via info@soba.nl of 030-6667773. Direct aanmelden kan via onze website.

Meer informatie? Download de brochure hier.

« Terug

Meer informatie

Heb je vragen over onze opleidingen of wil je een advies op maat? Stuur een mail naar info@soba.nl of neem contact op met één van onze opleidingsadviseurs. Wij helpen jou graag verder!

Bel 030 666 777 3