Door SOBA Security Opleidingen BV
05 - 11 - 20 | 1 reacties
Van Brandweerman naar Cursusmanager Brandveiligheid

Deze week had ik een gesprek met onze nieuwe Cursusmanager Brandveiligheid Peter Janssen. Een zeer betrokken en enthousiaste vakspecialist die bevlogen kan praten over het vakgebied van brandveiligheid.

Wat wilde je vroeger ook alweer worden? Lachend: “Brandweerman”. Dat is het niet geworden maar  als technisch specialist heeft hij bij KIWA R2B ruim 15 jaar lang brandbeveiligingssystemen in bedrijven, tunnels en ziekenhuizen geïnspecteerd en daarmee preventief voor de brandbeveiliging gezorgd. De laatste 5 jaar heeft hij zich bezig gehouden met onder andere het opleiden van nieuwe medewerkers en de permanente educatie van de aanwezige inspecteurs van brandveiligheidssystemen. Hij put uit een rijke ervaring op het gebied van brandbeveiliging en kan sprekende praktijkvoorbeelden meegeven aan mede vakdocenten en cursisten.

Peter, wat is jouw visie op brandveiligheid?

“Het is een prachtig vakgebied om in te werken. Het vormt een van de fundamenten onder de samenleving. Overal is aandacht voor brandbeveiliging. Het draagt bovendien bij aan de basisbehoefte aan veiligheid van mensen.”

Kun je daar wat meer over vertellen?

“Brandbeveiliging is een dynamisch vakgebied. Je hebt altijd te maken met heel uiteenlopende organisaties en een verschillend gebruik van het gebouw. Dit betekent altijd maatwerk. Het is ook een vakgebied dat nooit stilstaat. Technisch zijn er voortdurend innovaties. Zo worden detectiesystemen bijvoorbeeld steeds slimmer en staan we op de drempel van het moment dat we met camera’s in staat zijn brand betrouwbaar te detecteren.

Ook zijn er nieuwe slimme technische mogelijkheden in de gezondheidszorg waarbij de verpleegkundige op een device (smartphone) patiëntengegevens kan raadplegen. Op ditzelfde apparaat kunnen ook meldingen en communicatie plaatsvinden in geval van calamiteiten.”

Zie je dat ook terug in de opleidingen?

“Binnen onze opleidingen anticiperen we op deze ontwikkelingen en gaan we de diepte in. Hoewel deze ontwikkelingen nog niet in de eindtermen zijn opgenomen vinden we het wel belangrijk om deze ontwikkelingen nu al mee te nemen.”

Hoe staat het eigenlijk met de brandveiligheid bij bedrijven?

“In 95 van de 100 van de bedrijven is het voor verbetering vatbaar. Een oorzaak hiervan is dat de samenhang tussen de organisatie en de technische maatregelen niet op orde is.

Brandbeveiliging is in organisaties vaak iets dat gedaan wordt omdat het wettelijk bepaald is. Het wordt gezien als een last of noodzakelijk kwaad. Van brandbeveiligingsmaatregelen hebben we nu eenmaal geen zichtbaar comfort of plezier zoals we bijvoorbeeld bij goede verlichting of klimaatvoorziening wel direct hebben. De urgentie mist omdat er (gelukkig) relatief weinig mensen zijn die zelf een brand hebben meegemaakt. Maar stel het gebeurt wel. Je moet er niet aan denken dat er schade ontstaat of mogelijk zelfs slachtoffers zijn. Los daarvan is het relatief onbekend dat de verantwoordelijkheid voor de staat van brandbeveiligingsvoorzieningen via de Zorgplicht wettelijk is toegewezen aan de eigenaar / gebruiker van een object.”

En de Coronacrisis, wat heeft dat voor invloed op de brandveiligheid?

"Met een lage bezettingsgraad in bedrijven is het belangrijk om te kijken hoe de BHV organisatie op dat moment is ingericht bij calamiteiten. Zijn de juiste specialisten in huis?"

Wat is jouw Opleidingsvisie?

"Ik vind het belangrijk dat mensen een leven lang (kunnen) leren. Ook voor iemand met 20 jaar werkervaring is het belangrijk om zich regelmatig te laten bijspijkeren. Ik wil een aanjager zijn van permanente educatie. Voor zowel onze cursisten als onze eigen vakdocenten zodat we onze kennis kunnen borgen, up-to-date én op een hoog niveau houden. Ik werk graag met docenten uit het werkveld. Wij geven hier met name praktische opleidingen waarbij het belangrijk is om uit eigen ervaring voorbeelden te kunnen geven. Wij leiden mensen op voor de praktijk waarbij ze veel leren en ook een waardevol diploma behalen."

Wat is de komende tijd jouw ambitie bij SOBA?

"Wat betreft de ontwikkeling van de opleidingen wil ik de huidige doorlopende leerlijn binnen brandveiligheid van MBO-2 naar MBO-4 niveau op korte termijn uitbreiden naar MBO+/MHBO niveau en zo mogelijk verder. Bedoeld voor technici die willen doorgroeien, maar ook voor bijvoorbeeld adviseurs of gebouwbeheerders."

Dankjewel Peter. Heel veel succes! 

Doorlezen

Reacties

Laat een reactie achter