« Terug

Prominente sprekers op Studiedag over Veiligheidsprogramma’s

Banner studiedag.jpg16 aug

De Studiedag Veiligheidsprogrammma’s  op 10 september staat in het teken van inzicht en overzicht in  programma’s die inspelen op de toenemende behoefte aan  veiligheid en integriteit.

Onder de noemer “veiligheidsprogramma’s” valt een range van activiteiten waarbij op een gestructureerde wijze – soms op basis van normalisatie - wordt bepaald welke maatregelen genomen moeten worden ter bescherming van eigendom en bezit en veiligheid van medewerkers en klanten. Op basis van analyse van de bestaande situatie wordt een actieplan gemaakt waarmee bedrijven en instellingen aan de slag kunnen. Certificatie kan een meerwaarde hebben om te borgen dat de genomen maatregelen beklijven in de organisatie.

We vroegen aan Felix Olijslager welke veiligheidsprogramma’s we in Nederland kennen en wat de  relatie is met het recht? Felix Olijslager verzorgt de post-hbo registeropleiding Security en Recht van Soba Security Academy.

“Het aanbod aan veiligheidsprogramma’s is heel divers en ook het rechtskarakter is enorm verschillend. Soms vloeit het veiligheidsprogramma voort uit wet- en regelgeving. Je kunt hierbij denken aan het Stelsel Bewaken en Beveiligen.”

“Vaak is echter sprake van zelfregulering, waarbij  bedrijven en instellingen zich vrijwillig committeren aan programma ter bescherming van eigendom en bezit. Er is sprake van zelfregulering als een regeling voor een bepaalde sector of beroepsgroep door deze zelf wordt opgesteld, uitgevoerd en gehandhaafd. Dit is een aanvulling op of alternatief voor regulering door de overheid. De door middel van zelfregulering opgestelde normen kunnen vele vormen aannemen, zoals gedragscode, keurmerk (of certificaat) of erkenningsregeling. Soms wil een opdrachtgever dat aan bepaalde normen voor veiligheid en integriteit voldaan wordt. Je kunt hierbij denken aan  ISPS, TAPA, ABDO en veelal ook de NEN-normen. Een gemeenschappelijk kenmerk is dat je criminelen een stap voor wilt zijn door preventie by design.”

Wat de programma’s beogen, wie betrokken zijn bij de opstelling en wie de belanghebbenden zijn van de veiligheidsprogramma’s komt aan de orde op 10 september. Ook wordt verder belicht hoe het recht doorwerkt in de verschillende programma’s.  

Voor de praktijk en door de praktijk

De studiedag wordt verzorgt door een multidisciplinair team van specialisten  die hun sporen op hun vakgebied  hebben verdiend. Frank van der Linden, Nico Dubois, Georg Wiessing, Rianne Boek, Wil Spoor, Marcus Draaisma,  Georg van der Zon en Felix Olijslager zullen  de deelnemers meenemen in een uitgebreid programma met veel praktijkvoorbeelden. Op de website van Soba vindt u meer informatie over deze sprekers en hun thematiek.

Een uitgebreid programma

De ochtend start met het Stelsel Bewaken en Beveiligen.  Omdat alle bedrijven en instellingen  te maken kunnen krijgen met dreigingen die goed functioneren kan ondermijnen wordt uitgelegd hoe  de dreigingsinschatting wordt gemaakt en wie daarbij een rol speelt?

Het middagprogramma borduurt voort op preventie en benadrukt een aantal algemene en bijzondere inbreukbeperkende maatregelen die tot stand komen via zelfregulering en door samenwerking. Maar wat nu als het mis gaat? Dan is onderzoek en respons vereist. Welke repressiemogelijkheden zijn er om de verstoorde balans terug te krijgen?

Het programma in het kort

Stelsel bewaken en beveiligen Frank van der Linden
Havenbeveiliging en ISPS code Nico Dubios
TAPA (Transported Asset Protection Association George Wiessing
Contracteren over veiligheid met NEN Will Spoor en Rianne Boek
Witwasrisico en de aanpak daarvan Georg van der Zon
Herstel van de orde door effectief bewijsbeslag Marcus Draaisma
Elkaar waarschuwen door gegevensuitwisseling Felix Olijslager


Felix Olijslager: “Het volgen van de studiedag biedt meerwaarde aan iedereen die werkzaam is in het beveiligingsvakgebied omdat de dag inzicht en overzicht geeft van wat er op dit moment speelt. Zelf ben ik een warm voorstander van zelfregulering omdat het een alternatief kan zijn voor wettelijk ingrijpen. Door zelfregulering houd je de touwtjes in eigen handen en is het mogelijk om regels te maken die maatwerk zijn. Dit levert beter toepasbare regels op en zorgt voor meer draagvlak voor naleving van die regels. We moeten wel oppassen dat we niet te ver doorschieten in onze eigen zelfregelzucht. Verder is van belang dat de repressie goed op orde is. Daarmee bedoel ik effectief optreden tegen onverlaten die maling hebben aan de rechten en belangen van anderen. Die repressie komt vooral tijdens het middagdeel aan bod”.

Meer informatie over de Studiedag Veiligheidsprogramma's en over de sprekers vindt u op:
Studiedag Veiligheidsprogramma's - SOBA

« Terug

Meer informatie

Heb je vragen over onze opleidingen of wil je een advies op maat? Stuur een mail naar info@soba.nl of neem contact op met één van onze opleidingsadviseurs. Wij helpen jou graag verder!

Bel 030 666 777 3