Opleiding | 1 dag

Studiedag Veiligheidsprogramma's

Omschrijving
Data en Inschrijven
Extra informatie

Omschrijving

Tijdens de dag komen programma’s aan bod die bedrijven en instellingen helpen bij het tegengaan van inbreuken op eigendom en bezit, inbreuken op de veiligheid van medewerkers en klanten en inbreuken op contractuele bepalingen die relateren aan veiligheid en integriteit.

Soms vloeit het programma rechtstreeks voort uit wet- en regelgeving, soms committeren bedrijven en instellingen zich vrijwillig aan een bepaald programma, Daarnaast komt ook voor dat opdrachtgever wensen dat opdrachtnemers voldoen aan bepaalde normen voor veiligheid en integriteit.

Tijdens deze studiedag bespreken we deze programma’s en de voordelen daarvan, maar laten de beperkingen niet onvermeld.

Cursusinhoud

Ochtendprogramma

Het ochtendprogramma staat in het teken van preventie en afschrikking, waarbij ondermijning het verbindende woord is. De ochtend start met het Stelsel Bewaken en Beveiligen. Het stelsel is een uitwerking van verantwoordelijkheden die zijn opgenomen in de Politiewet, de Gemeentewet en de Wet inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv). Alle bedrijven en instellingen in Nederland kunnen te maken krijgen met dreigingen die goed functioneren kan ondermijnen. Hoe wordt de dreigingsinschatting gemaakt? En wie heeft van rijkswege recht op bescherming? Ondermijnende activiteiten spelen ook een rol in de transportketen en de terminals in onze havens waar schepen aanmeren. Logistieke dienstverleners of verladers kunnen aan de hand van een TAPA certificaat aantonen dat de bedrijfsprocessen voor het beveiligen van goederen op orde zijn. Waar TAPA op vrijwillige basis gehanteerd wordt, is de ISPS-code dwingend voorgeschreven voor een specifieke groep van bedrijven en instellingen.

Middagprogramma

Het middagprogramma borduurt voort op preventie en benadrukt een aantal algemene en bijzondere inbreukbeperkende maatregelen die tot stand komen via zelfregulering en door samenwerking. Via overeenkomsten wordt veiligheid en integriteit uitgewerkt en van toepassing verklaard in de onderlinge rechtsverhouding van partijen. Normering biedt marktpartijen duidelijkheid en het doel is om vertrouwen te geven in producten, diensten of organisaties. Maar wat nu als het mis gaat? Dan is onderzoek en respons vereist. Welke repressiemogelijkheden zijn er om de verstoorde balans terug te krijgen?

post-hbo-security-recht-opleidingen-SOBA

Sprekers

De contactpersoon is mr. Felix Olijslager, hij verzorgt ook de Post-HBO registeropleiding Security en Recht. Tevens zijn er een aantal zeer interessante sprekers aanwezig.

Voor Wie? 

Het volgen van de studiedag biedt meerwaarde aan iedereen die werkzaam is in het beveiligingsvakgebied. De themadag is verplicht voor deelnemers aan de Post-HBO registeropleiding Security en Recht van Soba Security Academy B.V. De studiedag is aan te bevelen voor diegenen die voornemens zijn om de opleiding Security en Recht te gaan volgen. Met het certificaat van deelname wordt vrijstelling verkregen voor deze themadag van de opleiding Security en Recht.

Cursusduur en tijden

De lestijden zijn van 09.00 - 17.00 uur.

Data en Inschrijven

Extra informatie

  • Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijving. 2 weken voor aanvang ontvangt u de factuur en een uitnodiging met de laatste details.
  • U ontvangt na afloop een certificaat van deelname.