Opleiding | 11 dagen

Post-HBO Registeropleiding Crisisbeheersing

Omschrijving
Programma
Data en Inschrijven
Docenten
Extra informatie

Omschrijving

Naast klassieke rampen (fysieke veiligheid) krijgen publieke en private organisaties steeds meer te maken met moderne crises (integrale veiligheid). Plotselinge en ernstige verstoringen van de bedrijfscontinuïteit met veel impact op de organisatie en de mensen die daarin werken. Voorbeelden daarvan zijn branden, ongevallen met gevaarlijke stoffen, uitval aan essentiële voorzieningen, cybercriminaliteit, fraude- en integriteitsvraagstukken, mediacrises (reputatieschade), terroristische daden en/of geweldsdelicten, (zoönotische) infectieziekten, kredietcrises en klimaat- en milieuverandering. Organisaties moeten goed voorbereid zijn op deze en andersoortige calamiteiten. In de Post-HBO opleiding Crisisbeheersing leiden wij vakbekwame sleutelfunctionarissen op die klaar staan om de crisis het hoofd te bieden.

Crisisbeheersingsexpert
Als professional op het terrein van crisisbeheersing vervult de deelnemer binnen de eigen organisatie een cruciale rol. Gedegen vakkennis zal daarbij goed van pas komen. Deze opleiding bereidt de deelnemer inhoudelijk goed voor op de rol als crisisbeheersingsexpert bij overheid en bedrijfsleven. De deelnemer wordt een generalist die als procescoördinator de juiste maatregelen binnen de organisatie kan initiëren, controleren en verbeteren alsmede een goed netwerk in stand kan houden.

Voor wie?

De Post-HBO opleiding Crisisbeheersing is bedoeld voor functionarissen die werkzaam zijn binnen het publieke of private veiligheidsdomein.

De opleiding is onder meer geschikt voor:

 • Leden van crisis(beleid)teams
 • Directieleden of beleidsmedewerkers die crisisbeheersing in hun portefeuille hebben
 • Crisiscoördinatoren
 • Crisiscommunicatiemedewerkers
 • Securitymanagers van publieke- en private organisaties
 • Studenten die de HBO-opleiding integrale veiligheidskunde of securitymanagement hebben afgerond en over enkele jaren praktijkervaring beschikken. 

Opleidingsduur en tijden

De opleiding bestaat uit 13 bijeenkomsten waarvan 11 lesdagen, 1 examendag en een halve dag voor evaluatie en de diploma-uitreiking. 

 • Lesvoorbereiding: 22 uur
 • Lesdagen: 11 klassikale lesdagen inclusief twee werkbezoeken
 • Zelfstudie: 65 uur

De totale studiebelasting van deze opleiding is 175 uur.

Klik hier voor het programma

Programma

In de Post-HBO opleiding Crisisbeheersing leert de deelnemer hoe een organisatie zich op tactisch en strategisch niveau zo goed mogelijk kan voorbereiden op rampen- en crisissituaties. En als het daadwerkelijk misgaat, hoe deze crisis het beste kan worden aangepakt.

Na afloop van de opleiding is de deelnemer in staat om:

 • de crisisorganisatiestructuur en de taken, organisatie en werkwijze van crisisorganisaties binnen publiek- en private organisaties te doorgronden, inclusief de daarbij behorende wet- en regelgeving;
 • een (bestuurlijke) visie en beleidsuitgangspunten ten aanzien van crisisbeheersing te formuleren;
 • de organisatie te ondersteunen bij het vaststellen van de risicobereidheid en het opstellen van een business impact analyse op de kritische bedrijfsprocessen (dreigings- en risicoanalyse);
 • een integraal crisisplan voor een organisatie op te stellen of te professionaliseren aan de hand van een kwaliteitskader crisisbeheersing dat generiek toepasbaar is;
 • een efficiënt OTOTEL-beleid voor een organisatie te kunnen formuleren en implementeren (opleiden, trainen, oefenen, testen, evalueren en lessons learned);
 • als procescoördinator (generalist) het bestuur/ directie professioneel te adviseren inzake rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

De deelnemer verkrijgt: 

 • inzicht in leiderschapskwaliteiten en vergadertechnieken (BOBOC-systematiek) onder buitengewone en stressvolle omstandigheden (individuele en teamcompetenties);
 • kennis van de belangrijkste lessen van recente (internationale) crisissituaties;
 • kennis van publiek-private en civiel-militaire samenwerking in de nationale veiligheid inclusief de rol van de veiligheidsdiensten;
 • kennis en inzicht in de complexe thema’s van externe veiligheid (gevaarlijke stoffen), cyberdreiging, terrorisme en sociale veiligheid;
 • kennis en inzicht in het proces van informatievoorziening (netcentrisch werken) en crisiscommunicatie (waaronder omgaan met de media);
 • kennis en inzicht in de herstel- en nafase van een crisis, inclusief de relevantie van psychosociale nazorg.

Meer informatie over het curriculum van de opleiding vind je hier: Curriculum Crisisbeheersing

Klik hier voor Data & Inschrijven

Data en Inschrijven

Docenten

De opleiding wordt begeleid door twee vaste docenten, Gert-Jan Ludden en Willem Leeuwenkamp. Zij worden aangevuld door verschillende gastsprekers met veel actuele praktijkervaring.

De gastsprekers* zijn onder meer

Eelco Dykstra M.D. • Prof. Dr. Rob de Wijk • Prof. Dr. Peter Bos MCDM • Kol Michiel Verlinden • LKol André van Wijk • Frank van der Linden MSec • Dr. Giliam de Valk • Drs. Bas Eenhoorn • Drs. Hans Siepel • Tom Compaijen • Eelko Netten • Martin Madern MSc • Roy Johannink MCDM • Drs. Peter van Loon • Maarten Dewachter • John van Dorst (*onder voorbehoud van wijzigingen)

Voor meer informatie klik op de foto

Portretfotografie Gert Jan Ludden.jpg

Gert-Jan Ludden

22 - Willem Leeuwenkamp - Rond.jpg

Willem Leeuwenkamp

Extra informatie

Diploma

 • De opleiding wordt afgesloten met een examen en het maken en presenteren van een praktijkwerkstuk. Het examen wordt afgenomen door Exapol, het onafhankelijke examenbureau voor beveiliging en veiligheid.
 • De Post-HBO Registeropleiding Crisisbeheersing is gecertificeerd door de Stichting PHBO Nederland.
 • Het succesvol afleggen van het examen Post-HBO Registeropleiding Crisisbeheersing leidt tot het diploma Post-HBO Registeropleiding Crisisbeheersing.
 • Het diploma Post-HBO Registeropleiding Crisisbeheersing voldoet aan de vakbekwaamheidseis voor CBE (Register Crisisbeheersingsexpert) inschrijving bij de Stichting SERN.

Startdatum en locatie 

 • De opleiding start twee keer per jaar.
 • De opleiding vindt plaats in De Meern.
 • Een uitgebreide lunch wordt verzorgd op de locatie.
 • Op twee opleidingsdagen is er een avondprogramma met een warme maaltijd op locatie.