« Terug

Nieuw in het cursusprogramma van SOBA: Erkend Verankeraar Kluizen

nieuws-2.jpg29 jun

Wat is deugdelijk? 

Een kluis moet deugdelijk verankerd zijn, maar wat is dat dan? Over die vraag heeft een werkgroep bestaande uit risicodeskundigen uit de verzekeringsbranche en specialisten van de Vereniging Geld- en Waardeberging (VGW) zich gebogen. En dat heeft geresulteerd in het Verankeringscertificaat. De VGW behartigt de belangen van bedrijven die zich bezig houden met de vervaardiging van en de handel in brand- en inbraakwerende kasten en aanverwante producten. 

Het is van groot belang om inbraakwerende kluizen tot 1000kg op een deugdelijke manier te laten verankeren. Daarbij komt veel kennis kijken over installatie, de juiste verankeringsmaterialen én ondergronden. Er zijn meerdere testinstituten in Europa die de inbraakwerendheid van kluizen testen en het verankeringsmateriaal dat daarbij geleverd wordt. Maar wat accepteren wij als deugdelijk als het gaat om verankering in de ondergrond? Daarvoor is geen regelgeving. 

Uitgangspunt is dat het verankeringspunt een bepaalde kracht moet kunnen hebben. De werkgroep heeft daarom een norm per klasse kluis bepaald en een techniek ontwikkeld om de uittrekkracht te bepalen die een verankering in de vloer moet kunnen hebben. Als bezitter van een kluis wil je een bepaalde waarborg richting de verzekeraar en met het Verankeringscertificaat neem je eventuele discussie daarover weg. 

Cursus Erkend Verankeraar Kluizen

De VGW heeft samenwerking gezocht met SOBA om hiervoor een cursus te ontwikkelen en zo is de cursus Erkend Verankeraar Kluizen tot stand gekomen. In deze cursus leren deelnemers op een deugdelijke wijze kluizen te verankeren. Na het behalen van het certificaat worden de deelnemers opgenomen in het “Register Erkend Verankeraar Kluizen”. 

De cursus bestaat uit het volgen van een e-learning module waarin de theorie wordt behandeld en een praktijkdag. De cursus geeft inzicht in de verschillende bouwkundige ondergronden en de beperkingen ervan voor het verankeren. Ook de beschikbare verankeringsmaterialen en hun toepassing per ondergrond komen aan bod. Tijdens de praktijkdag wordt onder andere het praktisch uitvoeren van de beoogde verankeringswijze en het beoordelen van de uittrekkracht geleerd en getoetst. De cursist is na het behalen van het certificaat ook in staat om een Verankeringscertificaat of een Verklaring van Verankering op te stellen.

Het theoriegedeelte wordt afgesloten met een examen en de praktijkdag wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. Als beide onderdelen met goed gevolg zijn afgerond ontvangt de cursist het certificaat “Erkend Verankeraar Kluizen”. 

Cursisten kunnen zich vanaf nu inschrijven en starten met de e-learningmodule. Het theorie-examen wordt op vaste data in de maand ingepland en de eerste praktijkdagen vinden plaats in september. 

Voor meer informatie en aanmelden zie: Cursus Erkend Verankeraar Kluizen

« Terug

Meer informatie

Heb je vragen over onze opleidingen of wil je een advies op maat? Stuur een mail naar info@soba.nl of neem contact op met één van onze opleidingsadviseurs. Wij helpen jou graag verder!

Bel 030 666 777 3