Opleiding | E-learningmodule en 1 praktijkdag

Erkend Verankeraar Kluizen

Omschrijving

De opleiding Erkend Verankeraar Kluizen is tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging van Geld- en Waardeberging (VGW). In deze opleiding leren de deelnemers op een deugdelijke wijze kluizen te verankeren. Na het behalen van het diploma worden de deelnemers opgenomen in het 'Register Erkend Verankeraar Kluizen'.

Inhoud

In de opleiding worden de volgende theoretische onderwerpen behandeld:

 • Introductie en doel van de opleiding
 • Algemene kennis van kluizen en hun certificeringen
 • De VGW-verankeringskaart
 • De verschillende bouwkundige ondergronden en de beperkingen ervan voor het verankeren
 • De beschikbare verankeringsmaterialen en hun toepassing per soort ondergrond
 • Het toepassen van extra verankeringen
 • De verankeringsklassen
 • Het verankeringsproces
 • Het afgeven van een verankeringscertificaat

Tijdens de praktijkdag worden de volgende vaardigheden geleerd:

 • Inventarisatie van relevante omstandigheden voor de verankering
 • Het inschatten van de verankeringsklasse per ondergrond
 • Het praktisch uitvoeren van de beoogde verankeringswijze
 • Het beoordelen van de uittrekkracht
 • Het opstellen van een Verankeringscertificaat en het opstellen van een Verklaring van Verankering

Voor wie?

Voor iedereen die kluizen moet verankeren op een deugdelijke wijze.

Opleidingsduur en tijden

Deze opleiding bestaat uit twee onderdelen:

 • Zelfstudie / E-learningmodule: Het eerste onderdeel betreft een e-learningmodule, in deze module leer je theoretische kennis ter voorbereiding van de praktijkdag en het theorie-examen. Je bent circa 10 – 15 uur bezig met de e-learningmodule.
 • Praktijkdag: Tijdens het tweede onderdeel van de opleiding neemt de docent op de praktijklocatie, de opgedane theoretische kennis nogmaals door. Hierna zal het praktijkgedeelte plaatsvinden waarbij opgedane kennis in de praktijk gedemonstreerd en geoefend zal worden. Als afsluiting van deze dag zal het schriftelijke theorie-examen plaatsvinden. De lestijden zijn van 9:00 tot 17:00.

Examens

Het theoriegedeelte wordt tijdens de praktijkdag, afgesloten met een schriftelijk theorie-examen (15 multiplechoicevragen). Als je geslaagd bent voor het theorie-examen, ontvang je het diploma 'Erkend Verankeraar Kluizen'.

Prijzen

Kosten voor de opleiding bedragen € 599,- p.p. exclusief btw inclusief lesmateriaal, inloggegevens van het Leerplein en praktijkdag. De kosten voor het theorie-examen, het verstrekken van het diploma en de inschrijving in het register gedurende de eerste twee jaar bedragen éénmalig € 167,- exclusief btw (aanmelden via www.Exapol.nl).

De kosten voor de jaarlijkse permanente educatie via het Leerplein en herinschrijving in het register bij Exapol, bedragen € 59,- exclusief btw. Na 2 jaar bedragen de kosten jaarlijks € 59,- voor continuering van de inschrijving in het register.

Extra informatie

 • De opleidingsprijs is exclusief het theorie-examen. Deze examenkosten worden gelijktijdig gefactureerd.
 • Tijdens de praktijkdag wordt een lunch verzorgd.
 • Bij onvoldoende deelname kan de opleiding worden verzet of geannuleerd.