Opleiding | e-learningmodule en 1 praktijkdag

Erkend Verankeraar Kluizen

Omschrijving

De cursus Erkend Verankeraar Kluizen is tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging van Geld en Waardeberging (VGW). In deze cursus leren de deelnemers op een deugdelijke wijze kluizen te verankeren. Na het behalen van het diploma worden de deelnemers opgenomen in het “Register Erkend Verankeraar Kluizen”.

Cursusinhoud

In de cursus worden de volgende theoretische onderwerpen behandeld:

 • introductie en doel van de cursus;
 • algemene kennis van kluizen en hun certificeringen;
 • de VGW-verankeringskaart;
 • de verschillende bouwkundige ondergronden en de beperkingen ervan voor het verankeren;
 • de beschikbare verankeringsmaterialen en hun toepassing per soort ondergrond;
 • het toepassen van extra verankeringen;
 • de verankeringsklassen;
 • het verankeringsproces;
 • het afgeven van een verankeringscertificaat.

Tijdens de praktijkdag worden de volgende vaardigheden geleerd:

 • inventarisatie van relevante omstandigheden voor de verankering;
 • het inschatten van de verankeringsklasse per ondergrond;
 • het praktisch uitvoeren van de beoogde verankeringswijze;
 • het beoordelen van de uittrekkracht;
 • het opstellen van een Verankeringscertificaat en het opstellen van een Verklaring van Verankering.

Voor wie?

Voor iedereen die kluizen moet verankeren op een deugdelijke wijze.

Cursusduur en tijden

Deze cursus bestaat uit het volgen van een e-learningmodule en een praktijkdag. U bent circa 10 – 15 uur bezig met de e-learningmodule. Nadat u de e-learningmodule heeft afgerond wordt u ingedeeld op de praktijkdag. De praktijkdag zal 8 lesuren (1 dag) in beslag nemen. Deze praktijkdag wordt een aantal keer per jaar ingepland. 

Examens

Het theorie gedeelte zal afgesloten worden met een theorie examen (15 multiplechoicevragen). Als u geslaagd bent voor het theorie examen kunt u de praktijkdag volgen. Nadat u beide onderdelen heeft afgerond ontvangt u het diploma “Erkend Verankeraar Kluizen”.

Prijzen

Kosten voor de cursus bedragen € 599,- pp excl. btw inclusief lesmateriaal, inloggegevens van het leerplein en praktijkdag. De kosten voor het theorie-examen, het verstrekken van het diploma en de inschrijving in het register gedurende de eerste twee jaar, bedragen éénmalig € 135,- exclusief btw (aanmelden via www.Exapol.nl). De kosten voor de jaarlijkse permanente educatie via het Leerplein en herinschrijving in het register bij Exapol, bedragen € 59,- exclusief btw. Na 2 jaar bedragen de kosten jaarlijks € 59,- voor continuering van de inschrijving in het register.

Extra informatie

 • De cursusprijs is exclusief het theorie examen, deze examenkosten worden direct mee gefactureerd.
 • Tijdens de praktijkdag wordt een lunch verzorgd.
 • De cursist dient zichzelf bij Exapol aan te melden voor het examen. www.exapol.nl 
 • Bij onvoldoende deelname kan de cursus worden verzet of geannuleerd.