Opleiding | 10 dagdelen

Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management

Omschrijving
Programma
Data en Inschrijven
Toelatingseisen
Extra informatie

Omschrijving

De grillige securitywereld heeft een divers veld van actoren. Het invoeren van security (beveiligen tegen onbevoegde beïnvloeding van de bedrijfsactiviteiten) is een zaak waar men niet langer omheen kan. Echter de actoren moeten dan wel in het gehele veld van security met elkaar samenwerken, zodat de intern bij het bedrijf c.q. organisatie getroffen maatregelen uiteindelijk naadloos aansluiten op externe acties (particuliere alarm centrales, particuliere surveillance diensten, politie e.d.) bij een incident of vastgestelde dreiging daarvan. 

Toelichting op de Registeropleiding
Steeds vaker worden managers betrokken bij de beveiliging (security) van het bedrijf. Hiervoor is gestructureerde security kennis op managementniveau onontbeerlijk: het treffen van beveiligingsmaatregelen van beleid tot en met uitvoering, inclusief de kwaliteitsborging ervan. DHM Security Management® voorziet niet alleen in deze behoefte, maar werkt al ruim 25 jaar normstellend. Het aantoonbaar beschikken over een basisniveau security management (inclusief de genomen verantwoordelijkheid) is voor veel bedrijven een onontbeerlijke zaak. Het implementeren van de daaruit voortvloeiende technische aspecten, meestal de bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen, is geen sinecure. 

Mensen die vanuit de securitybranche adviseren, ontwerpen, uitvoeren, in bedrijf stellen, onderhouden en beheren, moeten bekend zijn met een gestructureerd security management ofwel DHM Security Management®. Ook moet de methodiek van tijdpadanalyse (INCI/DETAR®) bekend zijn om optimaal met de andere actoren in de securitybranche te kunnen samenwerken. DHM Security Management® verschaft dit inzicht. De deelnemers worden door docenten uit de praktijk indringend geconfronteerd met DHM structuur via het gefingeerde bedrijf "Medisch Onderzoek Centrum (M.O.C.)". De deelnemer krijgt gezien vanuit de verschillende actoren te maken met de veelheid van toepassingen op het gebied van Security Management.

Voor wie?

De Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management® is in de eerste plaats bedoeld voor hen, die na hun opleiding op HBO- en/of academisch niveau enige jaren in de praktijk werkzaam zijn en in hun functie te maken hebben of krijgen met security. De registeropleiding is een aanrader bij uitstek voor degenen die zich willen bekwamen voor het register Manager of Security (MSec). 

Om te kunnen worden toegelaten tot deze opleiding dien je te beschikken over HBO werk- en denkniveau. Eventueel verkregen door zelfstudie/werkervaring na het behalen van het MBO (niveau 4) diploma en blijkend uit een gedetailleerde, gemotiveerde verklaring die je hieronder kunt downloaden. Deze EVC (Erkenning Verworven Competenties) verklaring moet zijn ondertekend door het hoofd personeelszaken van jouw werkgever. Kijk voor meer informatie over de toelatingseisen onder de tab Toelatingseisen.

Klik hier voor de Verklaring HBO werk- en denkniveau

Organisatie en docenten

De door de heren mr. R.C. Ackx RSE en ing. H.C.A. Duijndam MSec ontwikkelde Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management® wordt vanuit SOBA Security Academy BV door gecertificeerde DHM-docenten gegeven.

MSec (Manager of Security)

De Post-HBO registeropleiding DHM Security Management® is één van de drie vereiste opleidingen om in aanmerking te komen voor de titel MSec (Manager of Security) die door Sern (Security Expert Register Nederland) wordt verstrekt. Volg daarom ook bij SOBA de Post-HBO Registeropleiding Security Techniek (35 dagdelen) en de Post-HBO Registeropleiding Security en Recht (15 bijeenkomsten).
Meer informatie over Security en Recht ook op securityenrecht.info.

Opleidingsduur en tijden

De opleiding is opgebouwd uit 10 dagdelen van 4 uur.
De studiebelasting bedraagt ca. 150 studiebelastingsuren (hoor/werkcolleges: 40 uur; bestuderen behandelde lesstof: 14 uur; werkstuk maken: 72 uur; voorbereiding + deelname examen: 26 uur) Afhankelijk van vooropleiding en werkervaring kan het uiteindelijke aantal benodigde uren per deelnemer sterk uiteenlopen.

Programma

Het programma van de Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management® ziet er als volgt uit: 

Dag 1

 • Inleiding DHM, het te maken werkstuk en het examen.
 • Diagnosemodel "Beheersbaar", begrippen, definities en afkortingen betreffende DHM Security Management.
 • Inleiding vanuit ISO 9000 serie tot het verrichten van een Interne Security Audit.
 • Beveiligingsvoorschrift tegengaan Onbevoegde Beïnvloeding (BEVOB), Risicoprofiel en scenario's.
 • Vanuit het verrichten van een Interne Security Audit behandeling en casuïstiek:
  - De Globale Security Check (GLOSEC) en Security Beleidsplan (SBP).

Dag 2

 • Inleveren: concept werkstuk.
 • Het traject Incident beheersbaar (korte en lange route): Vanuit het verrichten van een Interne Security Audit behandeling en casuïstiek: Basis Security Plan (BSP).

Dag 3

 • Inleveren: concept werkstuk.
 • Vanuit het verrichten van een Interne Security Audit behandeling en casuïstiek:
  - Bewakingsplan (BWP), Risicoprofiel (RIPRO), Tijdpadanalyse (INCI/DETAR®).
 • Security Juridica: WPBR.
 • Bepalen Incident beheersbaar Korte route (ISAK).

Dag 4

 • Inleveren: concept werkstuk.
 • Vanuit het verrichten van een Interne Security Audit behandeling:
  - Plan IBO en EBO en casuïstiek: Bedrijf Security Manager (BSM).
 • Case "Interne Security Audit (ISA) volgens de korte route" bij het Medisch Onderzoek Centrum (M.O.C.).
 • Bepalen Incident beheersbaar Lange route (ISAL).

Dag 5

 • Inleveren: concept werkstuk.
 • Het Periodiek Inspectie Programma (PIP) en
 • Case "Interne Security Audit (ISA) volgens de lange route" bij het Medisch Onderzoek Centrum (M.O.C.).
 • De Managementsamenvatting van een ISA.
 • Samenstellen Security Management Pakket op basis van ISA-resultaten.

Dag 6

 • Inleveren: concept werkstuk.
 • Beveiligingstechniek.
 • Inleiding in Security Juridica.
 • ISAL-case.
 • Security Juridica: Wet bescherming bedrijfsgeheimen.

Dag 7

 • Inleveren concept werkstuk
 • Stelsel Bewaken en Beveiligen.
 • Gewaarmerkt plan EBO.
 • Informatiebeveiliging.
 • ISAL-case.
 • Naleving en Human Factors. Personele Beveiliging.
 • Security & Integriteit + De ethische gedragscode.

Dag 8

 • Inleveren: eindversie werkstuk (laatste gelegenheid!).
 • Security Juridica: Arbowet, AVW, WVO, WIV, WOB, WOR.
 • Proces naar Securityvalidatie.
 • ISAL-case.
 • Afsluiting en exameninformatie.

Dag 9

 • HET EXAMEN.
 • Deelname voorwaarden:
  - 2/3 van de dagdelen moet gevolgd zijn
  - het werkstuk moet door de DHM-docenten zijn gevalideerd.
 • Uitsluitend deel te nemen met examenbrief en overleggen van uw geldig legitimatiebewijs.

Dag 10

Uitreiking Diploma's / Bewijs van Deelname. Voor alle onderdelen geldt: Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

INSCHRIJVEN

De Haagse Methodiek

DHM Cirkel.jpg

Toelatingseisen

Je wordt toegelaten tot de Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management®, indien je tenminste aan een van de volgende eisen voldoet: 

 • Je hebt wetenschappelijk onderwijs of hoger beroepsonderwijs met succes gevolgd. 
 • Je hebt HBO werk- en denkniveau verkregen door zelfstudie/werkervaring na het behalen van het MBO (niveau 4) diploma en blijkend uit een gedetailleerde, gemotiveerde verklaring (hier te downloaden) dat je een functie bekleedt op HBO-niveau. Deze EVC (Erkenning Verworven Competenties) verklaring moet zijn ondertekend door het hoofd personeelszaken van jouw werkgever. (De mededeling dat men op ”HBO niveau werkzaam is”, is onvoldoende). E.e.a. ter beoordeling door ons. 
 • Je hebt een volledige MBO-opleiding (niveau 4) plus een TBV diploma en/of het diploma Coördinator Beveiliging plus het diploma IRIS Security Management of het diploma Middelbaar Security Management.
 • Je hebt een MBO-opleiding (niveau 3) plus het Praktijkdiploma Midden Management plus een TBV diploma en/of het diploma Coördinator Beveiliging plus het diploma IRIS Security Management of het diploma Middelbaar Security Management.
 • Je hebt een MBO-opleiding (niveau 3) plus diploma IRIS Security Management, minimaal afgerond met een 7,5.

Toelatingseisen-DHM-matrix-20200622

Extra informatie

Meerwaarde:

 • Gebruikerslicentie DHM Security Management®.
 • Via cases en het werkstuk wordt de toepasbaarheid van DHM Security Management® inzichtelijk gemaakt.
 • Het binnen handbereik stellen van garanties van de opvolging bij alarmsituaties door politie op basis van ondermeer het Stelsel Bewaken en Beveiligen.
 • DHM-Tools voor verrichten van de Interne Security Audit.
 • DHM borgt haar structuur vanuit Security als proces.
 • Dé aanpak op verwerving keurmerk securityvalidatie (Vsec).
 • De Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management is gecertificeerd door de Stichting PHBO Nederland.
 • Afronding opleiding met werkstuk (verrichten van de Interne Security Audit) en schriftelijk Post-HBO MC-examen.
 • Het succesvol afleggen van het examen Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management leidt tot het diploma Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management®.
 • Het diploma Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management® voldoet aan de vakbekwaamheidseis voor RSE (Register Security Expert) inschrijving bij de Stichting Sern.
 • Behorend tot netwerk 'DHM Security Management®'. 
 • Opmaat naar het register Manager of Security (MSec).
 • Doorstroom mogelijkheid naar opleiding Securityvalideur.

Doorlopende leerlijn Security 2024Aan de hand van dit schema kies je de doorlopende leerlijn welke jou het beste past.
Let op de gestelde eisen om tot een opleiding te kunnen worden toegelaten.

Lokaal Post-HBO.jpg