Opleiding | 10 dagdelen

Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management

logo-SOBA-security-academy

Omschrijving

De grillige security wereld heeft een divers veld van actoren. Het invoeren van security (beveiligen tegen onbevoegde beïnvloeding van de bedrijfsactiviteiten) is een zaak waar men niet langer omheen kan. Echter de actoren moeten dan wel in het gehele veld van security met elkaar samenwerken, zodat de intern bij het bedrijf c.q. organisatie getroffen maatregelen uiteindelijk naadloos aansluiten op externe acties (particuliere alarm centrales, particuliere surveillance diensten, politie e.d.) bij een incident of vastgestelde dreiging daarvan.

Toelichting op de Registeropleiding.
Steeds vaker worden managers betrokken bij de beveiliging (security) van het bedrijf. Hiervoor is gestructureerde security kennis op managementniveau onontbeerlijk: het treffen van maatregelen van beleid tot en met uitvoering, inclusief de kwaliteitsborging ervan.
DHM Security Management® voorziet niet alleen in deze behoefte, maar werkt al ruim 25 jaar normaliserend.

Het aantoonbaar beschikken over een basisniveau security management (inclusief de genomen verantwoordelijkheid) is voor veel bedrijven een onontbeerlijke zaak. Het implementeren van de daaruit voortvloeiende technische aspecten, meestal de bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen, is geen sinecure. Mensen die vanuit de security branche adviseren, ontwerpen, uitvoeren, in bedrijf stellen, onderhouden en beheren, moeten bekend zijn met een gestructureerd security management ofwel DHM Security Management®. Ook moet de methodiek van tijdpadanalyse (INCI/DETAR®) bekend zijn om optimaal met de andere actoren in de security branche te kunnen samenwerken.

DHM Security Management® verschaft dit inzicht. De deelnemers worden door docenten uit de praktijk indringend geconfronteerd met DHM structuur via het gefingeerde bedrijf "Medisch Onderzoek Centrum (M.O.C.)". De deelnemer krijgt gezien vanuit de verschillende actoren te maken met de veelheid van toepassingen op het gebied van Security Management.

Cursusinhoud

Het programma van de Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management® ziet er als volgt uit:

Dag 1:
Inleiding DHM, het te maken werkstuk en het examen.
Diagnosemodel "Beheersbaar", begrippen, definities en afkortingen betreffende DHM Security Management®. 
Inleiding vanuit ISO 9000 serie tot het verrichten van een Interne Security Audit.
Beveiligingsvoorschrift tegengaan Onbevoegde Beïnvloeding (BEVOB), Risicoprofiel en scenario's.
Vanuit het verrichten van een Interne Security Audit behandeling en casuïstiek: 

 • De Globale Security Check (GLOSEC) en Security Beleidsplan (SBP).

Dag 2:
Het traject Incident beheersbaar (korte en lange route);
Vanuit het verrichten van een Interne Security Audit behandeling en casuïstiek: Basis Security Plan (BSP).

Dag 3:
Inleveren: concept werkstuk.
Vanuit het verrichten van een Interne Security Audit behandeling en casuïstiek:

 • Bewakingsplan (BWP), Risicoprofiel (RIPRO), Tijdpadanalyse (INCI/DETAR®).

Dag 4:
Inleveren: concept werkstuk.
Vanuit het verrichten van een Interne Security Audit behandeling:

 • Plan IBO en EBO en casuïstiek: Bedrijf Security Manager (BSM).
 • Case "Interne Security Audit (ISA) volgens de korte route" bij het Medisch Onderzoek Centrum (M.O.C.).

Dag 5:
Inleveren: concept werkstuk.
Het Periodiek Inspectie Programma (PIP) en Case "Interne Security Audit (ISA) volgens de lange route" bij het Medisch Onderzoek Centrum (M.O.C.).
De Managementsamenvatting van een ISA.
Samenstellen Security Management Pakket op basis van ISA-resultaten.

Dag 6:
Business continuïteitsmanagement (BCM) in relatie met DHM

Dag 7:
Samenstellen Security Management Pakket op basis van ISA-resultaten.
DHM "professioneel" op basis van security als proces.
Toepasselijk wettelijk kader (Security Juridica).
DHM en Informatiebeveiliging.
Case: toepassen informatiebeveiliging binnen DHM structuur.

Dag 8:
Inleveren: eindversie werkstuk (laatste gelegenheid!).
Positie van de technische beveiligingsbedrijven, DHM voor Veiligheid.
Management en DHM in de Engelse versie.
Toepasselijk wettelijk kader (Security Juridica).
Security en naleving: de ethische gedragscode.
Exameninformatie.

Dag 9:
HET EXAMEN.
Deelname voorwaarden:

 • 2/3 van de dagdelen moet gevolgd zijn.
 • het werkstuk moet door de DHM-docenten zijn gevalideerd.
 • uitsluitend deel te nemen met examenbrief en overleggen van uw geldig legitimatiebewijs.

Dag 10:
Workshop presentatie.
Uitreiking Diploma's / Bewijs van Deelname.

Voor wie?

De Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management® is in de eerste plaats bedoeld voor hen, die na hun opleiding op hbo- en/of academisch niveau enige jaren in de praktijk werkzaam zijn en in hun functie te maken hebben of krijgen met security. De registeropleiding is een aanrader bij uitstek voor degenen die zich willen bekwamen voor het register Manager of Security (MSec). 

Om te kunnen worden toegelaten tot deze opleiding dient u te beschikken over HBO werk- en denkniveau, eventueel verkregen door zelfstudie/werkervaring na het behalen van het MBO (niveau 4) diploma en blijkend uit een gedetailleerde, gemotiveerde verklaring (hier te downloaden). Deze EVC (Erkenning Verworven Competenties) verklaring moet zijn ondertekend door het hoofd personeelszaken van uw werkgever.

Op www.dhm.nl vindt u meer informatie over de toelatingseisen, diverse downloads zoals het formulier Verklaring HBO werk- en denkniveau en extra colleges.

Organisatie en docenten.
De door de heren mr. R.C. Ackx RSE en ing. H.C.A. Duijndam MSec ontwikkelde Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management® wordt vanuit SOBA Security Academy BV door gecertificeerde DHM-docenten gegeven.

MSec (Manager of Security)
De post-HBO registeropleiding DHM Security Management® is één van de drie vereiste opleidingen om in aanmerking te komen voor de titel MSec (Manager of Security) die door Sern (Security Expert Register Nederland) wordt verstrekt. Volg daarom ook bij SOBA de Post-HBO Registeropleiding Security Techniek (35 dagdelen) en de Post-HBO Registeropleiding Security en Recht (15 bijeenkomsten).
Meer informatie over Security Techniek ook op www.securitytechniek.nl.
Meer informatie over Security en Recht ook op securityenrecht.info.

Cursusduur en tijden

De opleiding is opgebouwd uit 10 dagdelen van 4 uur.
De studiebelasting bedraagt ca. 150 studiebelastingsuren (hoor/werkcolleges: 40; bestuderen behandelde lesstof: 14; werkstuk maken: 72; voorbereiding + deelname examen: 26) en is afhankelijk van vooropleiding en werkervaring en kan per deelnemer sterk uiteenlopen.

Extra informatie

 • De prijs is inclusief syllabus, examen en werkstukbegeleiding.
 • Aanvullende kosten bij herexamen nog nader te bepalen.
 • Bijscholingscursus (na 3 jaar behalen diploma), prijs nog nader te bepalen.

Meerwaarde:

 • Gebruikerslicentie DHM Security Management®.
 • Via cases en het werkstuk wordt de toepasbaarheid van DHM Security Management® inzichtelijk gemaakt.
 • Het binnen handbereik stellen van garanties van de opvolging bij alarmsituaties door politie op basis van ondermeer het Stelsel Bewaken en Beveiligen.
 • DHM-Tools voor verrichten van de Interne Security Audit.
 • DHM borgt haar structuur vanuit Security als proces.
 • Dé aanpak op verwerving keurmerk securityvalidatie (Vsec).
 • De Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management is gecertificeerd door de Stichting PHBO Nederland.
 • Afronding opleiding met werkstuk (verrichten van de Interne Security Audit) en schriftelijk post hbo MC-examen.
 • Het succesvol afleggen van het examen Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management leidt tot het diploma post hbo Registeropleiding DHM Security Management®.
 • Het diploma Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management® voldoet aan de vakbekwaamheidseis voor RSE (Register Security Expert) inschrijving bij de Stichting Sern.
 • Behorend tot netwerk "DHM Security Management®". 
 • Opmaat naar het register Manager of Security (MSec).
 • Doorstroom naar cursus Securityvalideur.

Aan de hand van dit schema kiest u uw doorlopende leerlijn welke u het beste past.
Let op de gestelde eisen om tot een opleiding te kunnen worden toegelaten; IRISSecurity en RechtSecurity TechniekDHMBHV-Management. Het schema is een principe planning, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.