Opleiding | 1,5 dag

Inzicht in Integriteit en Fraude

Omschrijving
Programma
Docenten

Omschrijving

Het onderwerp integriteit vraagt de laatste jaren steeds meer onze aandacht. De vele actuele voorbeelden van incidenten op dit terrein, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven, versterken de behoefte om meer grip op dit fenomeen te willen krijgen. Hoe ga je om met grensoverschrijdend gedrag van een werknemer of leidinggevende? En wat doe je als een bestuurder de gedragscode overschrijdt? Integriteitsmanagement begint met vroegtijdige herkenning van signalen van (mogelijke) integriteitsschendingen. Immers dan kunnen tijdig repressieve acties worden ingezet en kan er vanuit preventie-oogpunt van geleerd worden.

Breder dan fraude
Fraude en integriteit hebben veel gemeen. Het zijn beide containerbegrippen voor een veelvoud aan strafbare feiten en het draait altijd om menselijk handelen. Of soms zelfs om het bewust of onbewust niet handelen door mensen. En dat gedrag is zo oud als de mensheid. Maar wat is er dan anders geworden? Binnen een bedrijf is vaak wel aandacht voor fraude, maar veel minder voor integriteit in de brede zin van het woord.
Bij fraude spreek je meestal over jezelf iets wederrechtelijk toe-eigenen ten nadele van de werkgever (geld, goederen, kennis, etc.). Integriteitsmanagement gaat veel meer over (bedrijfs-) ethiek of gedragsregels. Meer over de werking van macht dan 'stelen van de baas'. Bijvoorbeeld: hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag zoals discriminatie of slecht leidinggeven? Ook gaat integriteitsmanagement - in termen van de overheid - over de rol van ambtenaren en bestuurders ten opzichte van de samenleving. De eerste stap is het duidelijk maken van waarover wij praten en wat dat, qua negatieve impact, voor de organisatie kan betekenen.

Klik hier voor het interview met docent Richard Franken over deze opleiding.

Voor wie?

De opleiding Inzicht in Integriteit en Fraude is bedoeld voor functionarissen die werkzaam zijn binnen het publieke of private veiligheidsdomein. Van securitymanager tot integriteit coördinator of beleidsmedewerker op dit terrein binnen de overheid. Daarnaast is de opleiding ook bedoeld voor management en leidinggevenden in diverse sectoren die zich met deze problematiek geconfronteerd zien. Ervaring met het vakgebied security is niet vereist. 

Opleidingsduur en tijden

De opleiding bestaat uit 1 lesdag van 9.00 - 15.30 uur en een terugkomavond van 18.30 - 21.30 uur.

Extra informatie 

  • De prijs van de opleiding is € 629,-
  • De prijs is inclusief syllabus en lunch, exclusief btw
  • De opleiding vindt plaats in De Meern
  • Na afloop ontvangt de deelnemer een Bewijs van Deelname

Wij bieden deze opleiding InCompany aan. Wil je een offerte ontvangen? Stuur een mail naar info@soba.nl of neem contact op met één van onze opleidingsadviseurs. Zij helpen jou graag verder!

Programma

De opleiding Inzicht in Integriteit en Fraude kan als op zichzelf staande opleiding gevolgd worden, maar sluit ook goed aan bij het aspect ‘Security en Human Factors’ uit de DHM Security Management methodiek.

In de opleiding wordt stilgestaan bij de belangrijkste aspecten van integriteitsmanagement voor iedere organisatie. Dag 1 wordt gefocust op het aanleggen van de basis voor de aanpak (preventief en repressief) van integriteitsincidenten. De terugkomavond staat in het teken van enerzijds het bespreken van de eerste resultaten van de individuele aanpak en anderzijds worden de zogenaamde 'AVG-aspecten' besproken in combinatie met de toelichting van de diverse gedragscodes op dit terrein. In de opleiding Integriteitsmanagement leert de deelnemer:

  • Welke definitie van integriteit hanteren we in mijn organisatie?
  • Welke risico’s zijn er in mijn organisatie?
  • Wie moet ik betrekken bij het bepalen van beleid en gedragsregels (codes) en hoe ziet dat beleid eruit?
  • Hoe zorg ik voor voldoende bewustzijn?
  • Hoe borg ik de preventieve en repressieve voorzieningen?

De opleiding is kleinschalig opgezet, zodat er voldoende ruimte voor interactie en maatwerk is. In de opleiding leer je een plan opstellen hoe er in jouw organisatie kan worden geanticipeerd op het tegengaan van integriteitsincidenten en wat te doen als incidenten zich voordoen. Dit plan vorm een onderdeel van het integrale securitymanagement van jouw organisatie.

INSCHRIJVEN

Integriteitsmanagement.jpg

Docenten

Medeontwikkelaar en docent van de opleiding Inzicht in Integriteit en Fraude is Richard Franken, directeur van Franken Security Solutions. Hij heeft 45 jaar ervaring met dit thema, onder andere vanuit zijn politiepraktijk, de aansturing van diverse recherchebureaus (o.a. Hoffmann Bedrijfsrecherche) en zijn huidige praktijk.

Klik hier voor het interview met Richard Franken over de opleiding Inzicht in Fraude en Integriteit 

RichardFranken.jpeg

Richard Franken