Opleiding | 5 dagen

Installatiedeskundige BMI -OAI (ID-BMI-OAI) dag

Omschrijving

Het doel van de cursus is kennis opdoen over brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties die direct in de praktijk kan worden toegepast en die naadloos aansluit op het geëiste kennisniveau van de CCV regeling Installatiedeskundige brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Met deze diploma's kunt u aantonen dat u voldoet aan de CCV-certificeringsregeling Installatiedeskundige brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.

Aansluitend aan de laatste cursusdag wordt zowel het examen ID-BMI als het examen ID-OAI afgenomen (totaal 2 uur) door een op het CCV genoemd examenbureau.

Cursusinhoud

In de cursus komen o.a. de volgende aspecten aan bod:
De volgende items komen aan bod:

 • Brand, rook en branddriehoek;
 • Regeling brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties;
 • Wet- en regelgeving;
 • Brandmeld- en Ontruimingsalarmcentrale, panelen en blokschema;
 • Bekabeling;
 • Geluid;
 • Type Ontruimingsalarminstallaties A + B;
 • Brandmelders en automatische melders;
 • Doormeldeenheid en sturingen;
 • Bewakingsomvang;
 • Ringleidingen en Functiebehoud;
 • Projecteren;
 • Oplevering, beheer en onderhoud;
 • Certificering;

Voor wie?

Personen die betrokken zijn bij de aanleg van brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallaties en willen opgeleid worden tot Installatiedeskundige BMI + OAI.

Cursusduur en tijden

De cursus bestaat uit 5 dagen van 9.00 - 15.30 uur.

Extra informatie

 • De prijs is inclusief lesmateriaal en examens en exclusief BTW;
 • Bij Soba Security Opleidingen BV heeft u geen inschrijfkosten;
 • Bij onvoldoende deelname kan de cursusplaats worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd.