Opleiding | ca. 32 tot 46 uur (incl. paper)

E-Learning Geschiedenis, Wapens en Tactieken van Terrorisme

Omschrijving

Terrorisme is een dynamisch fenomeen waarbij tactieken en wapens voortdurend veranderen. De E-Learning Geschiedenis, Wapens en Tactieken van Terrorisme biedt een uitgebreid inzicht ( grondige verkenning) in de oorsprong van terrorisme, de evolutie van tactieken en de veranderende aard van terroristische dreigingen. Met deze kennis zijn deelnemers beter in staat om weloverwogen vervolgstappen te nemen met betrekking tot verdere opleiding of het verfijnen van beveiligingsmaatregelen.

 Tijdens de e-learning komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Ontstaan en geschiedenis van terrorisme
 • Methoden van aanslagen, gevolgde tactieken, gebruikte wapens (wapentuig) en innovaties
 • Belichten van veranderingen en voortdurende aanpassing die zowel terroristen als antiterrorisme organisatie moeten maken

De e-learning is verdeeld over vier modules van elk twee hoofdstukken. Elke module wordt afgesloten met praktische opdrachten en een aantal kennisvragen. De voltooiing van de gehele e-learning omvat aanvullende opdrachten en het schrijven van een paper.

Inschrijven en binnen enkele dagen starten met e-learning

Doelen en resultaten

 • Je verwerft een grondig begrip van hoe terroristen en terroristische organisaties werken, verwerven en organiseren, en hoe geopolitieke factoren hierin een rol spelen.
 • Je vergroot je expertise op het gebied van terrorismebestrijding en versterkt je rol bij nationale veiligheidskwesties.
 • Je ontwikkelt technisch en analytisch vermogen om voorop te blijven in de strijd tegen terrorisme.

Programma

De e-learning begint met een historisch overzicht en gaat vervolgens over naar modern terrorisme, waarbij onderwerpen als luchtvaartfascinatie en zelfmoordaanslagen aan bod komen. Daarnaast onderzoeken we het lerend vermogen van terroristische organisaties en hun contra-inlichtingen capaciteiten, evenals de mogelijkheid van het gebruik van onconventionele wapens zoals CBRN (chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair). Je leert over de tactieken die terroristen hebben ontwikkeld en hoe ze zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. We behandelen ook de keuzes van terroristen met betrekking tot wapens en tactieken, en nemen maatregelen daartegen onder de loep. Inclusief relevante informatie voor het herkennen van patronen in actuele gebeurtenissen.

De modules zijn als volgt ingedeeld:

 • Module 1        Introductie en opzet van de opleiding, factoren en innovaties
 • Module 2        Gijzelneming, kidnapping en moorden, zelfmoordaanslagen, innovaties en competitie
 • Module 3        Terreur in de lucht, trends in skyjacking, transport als doelwit, rammen door voertuigen
 • Module 4        Explosieven, vuurwapens en messen, CBRN

Elke module wordt afgesloten met individuele of groepsopdrachten en module 4 omvat een oefentoets om je kennisniveau te beoordelen.

Na afronding van de e-learning schrijf je een paper van minimaal 5.000 woorden over een terrorisme-gerelateerd onderwerp. Om je voor te bereiden op deze opdracht, raden we aan per module gerichte zoekactiviteiten uit te voeren, zodat je een goed beeld krijgt van de actuele stand van zaken.

Voor wie?

 • Deze e-learning is primair ontwikkeld voor professionals binnen (onder meer) defensie, die een cruciale rol spelen bij het waarborgen van nationale veiligheid en het bestrijden van terrorisme.
 • Daarnaast is de e-learning  geschikt voor iedereen die beroepsmatig in aanraking kan komen met vormen van terrorisme zoals overheidsfunctionarissen, wetshandhavers en beveiligingspersoneel.

 Opleidingsduur en tijden

 • Het doorlopen van de e-learning duurt ca. 12-16 uur afhankelijk van de het kennisniveau van de deelnemer
 • Het schrijven van de paper kost ca 20 tot 30 uur afhankelijk van de deelnemer en de tijd die nodig is aan onderzoek en planning.

 De tijdsbesteding is een inschatting en varieert afhankelijk van individuele factoren en leerstijlen.

Aanmelden

Inschrijven en binnen enkele dagen starten met e-learning

 • Na inschrijving van de opleiding ontvangt de deelnemer binnen enkele dagen een inlogcode per e-mail.
 • De inlogcode blijft 12 maanden geldig.
 • Er kan direct gestart worden met de e-learning.
 • De e-learning kan in eigen tempo worden doorlopen.
 • De prijs is inclusief een certificaat van deelname en beoordeling van docent.

Voor meer informatie over deze opleiding kun je contact opnemen met één van onze opleidingsadviseurs via 030 666 777 3.