Opleiding | 1 dag

Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid dag

Omschrijving

Tijdens de 1-daagse cursus Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid worden alle brandveiligheid wijzigingen in het nieuwe Bouwbesluit 2012 ten opzichte van het huidige Bouwbesluit toegelicht. Door middel van praktijkvoorbeelden en cases leert u om te gaan met de andere terminologie en de effecten voor nieuwbouw en de consequenties voor bestaande bouw.

Cursusinhoud

In deze cursus komen de volgende aspecten aan de orde: 

  • Nieuwe terminologie die in het Bouwbesluit 2012 wordt gebruikt; 
  • Welke brandveiligheid wijzigingen er zijn in het nieuwe Bouwbesluit ten opzichte van het huidige Bouwbesluit. 
  • Hoe deze nieuwe regels toe te passen in een bestaande bouw en wat te doen bij verbouwing of renovatie.

Voor wie?

Architecten, ambtenaren Vergunning & Handhaving, installateurs, (brandveiligheids-) adviseurs, risk- en facilitair managers, inspecteurs brandveiligheid, verzekeringsmakelaars, brandweer, aannemers en anderen die betrokken zijn bij het ontwerp, de realisatie, het gebruik van een bouwwerk of de instandhouding ervan.

Cursusduur en tijden

De cursus bestaat uit 1 dag van 09.00 - 15.30 uur. Iedere cursist ontvangt na afloop van de cursus een certificaat van deelname.

Extra informatie

  • De prijs is inclusief lesmateriaal, lunch en certificaat van deelname. 
  • Bij Soba Security Opleidingen BV heeft u geen inschrijfkosten. 
  • Bij onvoldoende deelname kan de cursusplaats worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd