Opleiding | 1 dag

Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid dag

Omschrijving

Tijdens de cursus Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid worden alle brandveiligheid wijzigingen in het nieuwe Bouwbesluit 2012 ten opzichte van het huidige Bouwbesluit toegelicht. Door middel van praktijkvoorbeelden en cases leer je om te gaan met de andere terminologie en de effecten voor nieuwbouw en de consequenties voor bestaande bouw.

Inhoud

In deze cursus komen de volgende aspecten aan de orde: 

  • Nieuwe terminologie die in het Bouwbesluit 2012 wordt gebruikt.
  • Welke brandveiligheid wijzigingen zijn er in het nieuwe Bouwbesluit ten opzichte van het huidige Bouwbesluit.
  • Hoe deze nieuwe regels toe te passen in een bestaande bouw en wat te doen bij verbouwing of renovatie.

Voor wie?

Architecten, ambtenaren Vergunning & Handhaving, installateurs, (brandveiligheids-) adviseurs, risk- en facilitair managers, inspecteurs brandveiligheid, verzekeringsmakelaars, brandweer, aannemers en anderen die betrokken zijn bij het ontwerp, de realisatie, het gebruik van een bouwwerk of de instandhouding ervan.

Opleidingsduur en tijden

De cursus bestaat uit 1 dag van 09.00 - 15.30 uur. Iedere deelnemer ontvangt na afloop van de cursus een bewijs van deelname.

Extra informatie

  • De prijs is inclusief lesmateriaal, lunch en bewijs van deelname. 
  • Bij SOBA Security Opleidingen BV betaal je geen inschrijfkosten. 
  • Bij onvoldoende deelname kan de plaats worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd.