Opleiding | 1 dag

Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties (BBI)

Omschrijving

Een Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654-1 en NEN 2654-2. Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken. 
De cursus is er op gericht de desbetreffende persoon bekend te maken en ervaring op te laten doen met het kader waarin een Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties werkt.

Doel van de cursus:

 • Het kunnen aangeven in welk kader de Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties werkzaamheden verricht.
 • Kunnen omschrijven van het doel, de opbouw en de functie van de onderdelen van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.
 • Omschrijven welke documenten nodig zijn voor een goed beheer van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.
 • Weten met welke frequentie brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie onderhouden dienen te worden door de beheerder en onderhoudsdeskundige en dit ook kunnen toepassen.

Inhoud

Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties komen steeds meer voor in diverse gebouwen. Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties worden voorgeschreven door het Bouwbesluit. Ook verzekeringsinstanties kunnen brandmeldinstallaties verplicht stellen.

Naast bovengenoemde partijen kan natuurlijk ook de eigenaar van een gebouw eisen stellen aan de brandveiligheid van zijn eigendom. Centraal in de cursus staat:

 • Het onderhoud aan brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties
 • Normen en voorschriften
 • Het herkennen van onechte- en ongewenste brandmeldingen
 • Het geven van voorlichting aan derden om deze meldingen te voorkomen.

Andere onderwerpen zijn:

 • Brandmeldinstallaties en de rol van de Beheerder Brandmeldinstallaties
 • Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, techniek en activiteiten
 • Beheer, controle en onderhoud door Beheerder Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties
 • Brandmelders,brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties
 • Taken van de Beheerder

Halverwege de middag leg je het examen af. Wanneer je hiervoor slaagt, ontvang je het diploma ‘Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie’ (BBMI-OAI) van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). 

Tijdens een jaarlijkse inspectie toon je met dit diploma aan dat wordt voldaan aan één de voorwaarden voor het afgeven van het Certificaat Brandmeldinstallatie, namelijk de aanwezigheid van ten minste één gecertificeerd Beheerder Brandmeldinstallatie.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor medewerkers in bedrijven en instellingen die verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Ook personen die op basis van (sub)contracting dit beheer verrichten, kunnen door middel van deze cursus de voor de Beheerder Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties noodzakelijke kennis verwerven.

Opleidingsduur en tijden

 • De cursus bestaat uit 1 lesdag van 09.00 - 15.30 uur inclusief het examen.
 • Circa 2 weken voor aanvang van de cursus wordt het cursusboek naar de deelnemer verstuurd met een huiswerkopdracht. 
 • Na circa 3 weken volgt de uitslag van het examen. Bij positief resultaat ontvangt de deelnemer het diploma 'Beheerder Brandmeldinstallaties en Ontruimingsalarminstallaties'

Extra informatie

 • De prijs is inclusief lesmateriaal en het examen.
 • Bij SOBA Security Opleidingen BV betaal je geen inschrijfkosten.
 • Bij onvoldoende deelname kan de plaats worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd.

De speciale Summerschool uitvoering van deze opleiding start op 15 juli 2024.
Voor meer informatie over de Summerschool, klik hier.
Summerschool icoontje (Schuin)