Opleiding | 14 dagen

Brandpreventiedeskundige 1

Omschrijving

Tijdens de opleiding Brandpreventiedeskundige krijgt de deelnemer inzicht in de brandveiligheidsvoorschriften en achtergronden ervan. Aan de hand van praktijkcasussen maak je kennis met het beoordelen van bouwplannen op de verschillende aspecten van brandveiligheid.

Doel van de opleiding: 

 • De deelnemer kan een standaard bouwplantoets op een efficiënte en logische manier, volgens vastomlijnde werkwijze, beoordelen en zijn bevindingen in een heldere rapportagestructuur weergeven.
 • De deelnemer kan aangeven in welke wet- en regelgeving de relevante en concrete eisen met betrekking tot brandveiligheid zijn opgenomen, weet deze in de juiste context te gebruiken en kent het juridische kader waarbinnen ze functioneren.
 • De deelnemer krijgt handige en praktische handvaten aangereikt om zijn kennis in brandveiligheid direct toe te kunnen passen in de praktijk van brandveilig ontwerpen en adviseren.
 • De deelnemer krijgt inzicht in de achtergronden en doelstellingen van elementaire brandveiligheidsvoorschriften, zoals brand- (sub)compartimentering, ontvluchting, materiaalgebruik, brandveiligheidinstallaties, etc.

Vooropleiding: MBO + werk- en denkniveau (affiniteit met bouwkundige vraagstukken is een pré).

Inhoud

De volgende aspecten komen aan de orde:

Termen en definities: 

 • Gebruiksfunctie, gebied- en oppervlakte 
 • Verblijfsgebied / Verblijfsruimte 
 • Gemeenschappelijk / niet gemeenschappelijk / gezamelijk 
 • Stookruimte en stookplaats

Wet- en regelgeving:

 • Melding- of vergunningplicht 
 • Nieuwbouw, bestaande bouw, verbouw en tijdelijke bouw 
 • Aanpak bouwplantoetsing

Bouwkundige brandpreventie:

 • (Sub) Brandcompartimentering nieuwbouw en bestaande bouw 
 • Omvang, ligging en WBDBO WtRD, NEN 6088 en NEN 6075 
 • Spiegelsymmetrie 
 • Brandklassen binnen- en buitenoppervlak en daken 
 • Materialisering 
 • Brandvoortplanting en rookontwikkeling 
 • Aankleding en inrichting 
 • Opslag (brandgevaarlijke stoffen) 
 • Kapstokartikel 
 • Euroclassificatie 
 • Brandbeveiligingsinstallaties

Brandmeldinstallaties NEN 2535 / NEN 2654:

 • Ontruimingsalarminstallaties NEN 2575 / NEN 2654 
 • Rookmelders NEN 2555

Brandbestrijdingsmiddelen:

 • Brandslanghaspels 
 • Droge blusleiding NEN 1594 
 • Bluswatervoorzieningen 
 • Draagbare blustoestellen NEN 2559 
 • Aanduiding en pictogrammen NEN 3011 
 • Automatische brandblusinstallaties 
 • Rookbeheeringssystemen

Noodverlichting en vluchtroutes: 

 • Vluchtrouteaanduiding NEN-EN 1838/ NEN-EN ISO 7010 
 • Noodverlichting 
 • (Extra) Beschermende vluchtroute 
 • Veiligheidsvluchtroute 
 • Inrichting en capaciteit 
 • Deuren in vluchtroutes 
 • Zelfsluitende deuren 
 • Opstelling zitplaatsen, gangpaden en inrichting

Brandpreventie in de praktijk: 

 • Hoe voer ik een brandveiligheidinspectie uit? 
 • Voorlichting geven over brandpreventie

Bereikbaarheid en Hulpverlening:

 • Brandweeringang 
 • Verbindingswegen 
 • Opstelplaatsen 
 • Brandweerlift

Voor wie?

De opleiding Brandpreventiedeskundige is voor een ieder in het vakgebied brandpreventie en voor personen die in hun dagelijkse werk behoefte hebben aan meer inzicht in brandpreventie, zoals bijvoorbeeld gebouwbeheerders, vastgoedbeheerders, architecten en facilitair managers. Deze opleiding is ook zeer geschikt voor bouwplantoetsers, handhavers en toezichthouders bij gemeente en veiligheidregio's.

Opleidingsduur en tijden

De opleiding bestaat uit 13 dagen van 08.30 - 15.30 uur.

Extra informatie

 • De prijs is inclusief lesmateriaal en lunch. En exclusief examenkosten.
 • Bij SOBA Security Opleidingen BV betaal je geen inschrijfkosten.
 • Bij onvoldoende deelname kan de plaats worden gewijzigd en/of de opleiding worden geannuleerd.
 • Deze opleiding kan worden afgesloten met een examen. De deelnemer dient zich zelf aan te melden voor dit examen, via www.isac-examens.nl.