Opleiding | 4 dagen

IRIS Security Management® (ISM)

Omschrijving
Programma
Examen / Afronding
Docenten
Doorstroommogelijkheden
Extra informatie
Reviews

Omschrijving

IRIS Security Management® (ISM) vindt zijn oorsprong in het seminar Beveiliging & Risicomanagement. De toonaangevende opleiding wordt al meer dan 30 jaar gegeven. De IRIS® methodiek versterkt de eigen professionaliteit en verbetert het veiligheidsniveau van de organisatie. Je krijgt een management denk- en werkniveau op het terrein van veiligheid door het kunnen hanteren van het risicomanagement systeem  IRIS® . Met behulp van ISM® leer je de besluitvorming over veiligheidsrisico’s en -maatregelen ondersteunen.

Voor velen is ISM® de vooropleiding voor DHM Security Management®.

Doelstellingen

 • Het verkrijgen van een management denk- en werkniveau op het terrein van veiligheid door het kunnen hanteren van het risicomanagement systeem IRIS®.
 • Het met behulp van ISM® kunnen ondersteunen van de besluitvorming over veiligheidsrisico’s en -maatregelen.
  En hiermee het kunnen verbeteren van:
  • het veiligheidsniveau van de organisatie (Kwaliteit)
  • de communicatie, motivatie en draagvlak (Acceptatie)

Doorstromen: ISM® is dé opmaat naar DHM®

Met het ISM® diploma kun je zonder HBO-diploma doorstromen naar de Post-HBO Registeropleidingen DHM Security Management®, Security Techniek en Security en Recht.

Voor meer informatie zie doorstroommogelijkheden

Voor wie?

In principe is deze opleiding bestemd voor allen die veiligheid, beveiliging en risicobeheer als een belangrijk onderdeel van hun takenpakket willen of moeten uitvoeren en hun professionaliteit op het terrein van Security Management willen versterken.

 • Leidinggevenden en medewerkers van de afdeling Beveiliging, de Technische dienst, de Facilitaire dienst, Onderhoud, Ontwerp, Planning
 • Dienstverleners en adviesbureaus op het gebied van veiligheid en beveiliging: adviseurs, projectleiders, veiligheidstechnici, uitvoerenden, salesmanagers
 • Lijnfunctionarissen: (risico) managers, leidinggevenden en verantwoordelijke medewerkers van risicovolle afdelingen/organisaties
 • Leden van overlegorganen: veiligheidscommissies, adviesraden, brancheverenigingen, beveiligingsorganisaties van bedrijfsterreinen, winkeliersverenigingen
 • Toezichthouders, controleurs en adviseurs vanuit de overheid, certificeringsinstanties, koepels

Opleidingsduur en tijden

 • De opleiding omvat totaal 3 lesdagen van 09.00 - 17.00 uur en een examendag.
 • Bij grotere groepen wordt de groep gesplitst in 2 examendagen.

Programma

Het programma van IRIS Security Management® ziet er als volgt uit: 

Eerste dag

Thema 1: Risicomanagement, Security management en IRIS® Security Management: een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering

 • Het 4B-model van een Security Management Systeem
 • Structureren van de besluitvorming over veiligheidsrisico’s
 • Oefening: beoordelen van het beveiligingsplan van het fictieve bedrijf ‘Excelsior'

Programma IRIS Security Management

Thema 2: Risico-inventarisatie en Risico-evaluatie (RI&E)

 • Herkennen van veiligheidsrisico’s
 • Het maken van een realistisch risicoscenario
 • Risico-inventarisatie methoden
 • Het kunnen bepalen van de grootte van een veiligheidsrisico
 • De meetlat: het vaststellen van normen hiervoor toelichting en oefenen aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden

Tweede dag IRIS Security Management

Tweede dag

Thema 3: Risicocommunicatie

 • Omgaan met verschillen in risicoperceptie en risicoacceptatie
 • Vaststellen van de risicocultuur van een organisatie
 • Risicocommunicatie gericht op motivatie en draagvlak

Thema 4: Risicoanalyse

 • Dreigingsanalyse, gelegenheidsanalyse en gevolgenanalyse
 • Het Integraal Risico Analyse Model (IRAM) vaststellen van maatregelen en
  verantwoordelijkheden o.b.v. een risicoanalyse
 • Oefening: de analyse van een veiligheidsincident bij Excelsior m.b.v. IRAM

Thema 5: Maatregelen, kosten-batenanalyse en plan van aanpak

 • Soorten veiligheidsmaatregelen in het Security Management Systeem
 • Kosten-batenanalyse van veiligheidsmaatregelen
 • Strategisch adviseren over veiligheidsmaatregelen
 • Praktijkoefening van het geleerde in de cursus

Derde dag 

Thema 6: IRIS® Security Techniek (IST)

 • De kern van IRIS® (Middelbaar) Security Techniek (IST) wordt toegelicht
 • Organisatorische, Bouwkundige-, Elektronische en Respons (OBER) maatregelen
  worden aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht en beoefend
 • Deze dag biedt een aantal praktische handvatten m.b.t. thema 5 en daarmee een
  goede ondersteuning bij het maken van het werkstuk
 • Deze dag wordt gegeven door Giliam van der Weide MSec, Managing consultant bij AIB
  Safetech en opleidingsleider/docent bij SOBA Security Academy
 • Tussen 2-daagse basiscursus en de 4e presentatie/examendag: zelf toepassen van de IRIS® methodiek in een praktijksituatie. Vastleggen van de resultaten in een kort werkstuk

Vierde dag

 • Presentatie van werkstukken, uitwisseling van praktijkervaringen met de IRIS® methodiek, beoordeling en uitreiken van de ISM® diploma’s
 • Bij grotere groepen wordt de groep gesplitst in 2 examendagen

Studiebelasting

 • De extra studiebelasting tijdens de theoriedagen is ca. 2 uur. 
 • De studiebelasting voor het werkstuk is gemiddeld 30 uur.

Examen / Afronding

Eindtermen

 1. Risicosignalen in de praktijk (beter) (h)erkennen en risicoscenario’s formuleren
 2. Op een realistische wijze een risico-inschatting en prioriteitsstelling maken
 3. Een incident- en risicoanalyse kunnen maken
 4. Over de doeltreffendheid en de efficiëntie van veiligheidsmaatregelen nadenken en motiverend hierover kunnen communiceren
 5. Een beargumenteerde voorstel doen om onderdelen van het veiligheidsbeleid van de organisatie te verbeteren
 6. Een strategische invoering van uw voorstellen (doen) realiseren
 7. Risico- en Security Management een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering te laten zijn

Presentatie

Na de basisopleiding kun je de geleerde IRIS® methodiek toepassen op een eigen praktijksituatie. Hiervoor heb je ca. 6-7 weken de tijd. Op basis van jouw ervaringen maak je een (kort) werkstuk. Voorbeelden en concrete aanwijzingen hiervoor ontvang je tijdens de basiscursus.

Op de examendag presenteer je je werkstuk. Je hoort dan ook de presentaties van andere deelnemers. Deze dag wordt als bijzonder leerzaam en interessant ervaren!

Je ontvangt het ISM® diploma bij een beoordeling van voldoende (6) of hoger.

Geslaagden

Geslaagden IRIS Security Management

Docenten

Maak kennis met onze docenten, voor meer informatie klik op de foto.

Timo Veen

Timo Veen

Giliam vd Weide

Giliam van der Weide

Doorstroommogelijkheden

Met het ISM® diploma kun je zonder HBO-diploma doorstromen naar de Post-HBO Registeropleidingen DHM Security Management®, Security Techniek en Security en Recht.

SOBA is de enige opleider in Nederland die doorlopende leerlijn van MBO naar Post-HBO Security Management aanbiedt.

SOBA Fysieke beveiliging

Je wordt met de combinatie van de volgende 3 diploma’s toegelaten tot DHM Security Management:

 1. Het ISM® diploma
 2. Een MBO-diploma niveau 4 (of gelijkwaardig)
 3. Het diploma Coördinator Beveiliging, TBV (of gelijkwaardig)

Het is ook mogelijk om je met deze 3 diploma’s in te schrijven in het in het Register Middenmanager Beveiliging van de stichting SERN en daarmee de titel RMB voeren.

Met een diploma MBO-3 niveau én een eindscore op het ISM® werkstuk/examen van 7,5 of hoger volgt sinds kort directe toelating tot DHM Security Management !

Doorlopende leerlijn Security 2024Aan de hand van dit schema kies je de doorlopende leerlijn die het beste bij jou past.
Let op de gestelde eisen om tot een opleiding te kunnen worden toegelaten.

Extra informatie

 • De prijs is inclusief lesmateriaal en lunch en examenkosten.
 • Bij onvoldoende deelname kan de plaats worden gewijzigd en/of de opleiding worden geannuleerd.

Reviews

review-icoon-opleidingen-soba

"De cursus was voor mij persoonlijk zeer boeiend en leerzaam. De docent is enthousiast en dit samen met de vele praktijkoefeningen zorgt ervoor dat je aandacht geen moment verslapt"

review-icoon-opleidingen-soba

"Het feit dat ik de aangeleerde theorie in de praktijk met succes heb kunnen toepassen maakt van deze opleiding echt een aanrader."

review-icoon-opleidingen-soba

"Een zeer leuke maar pittige cursus, praktijkgericht en leerzaam."

review-icoon-opleidingen-soba

"Een zeer verzorgde locatie, heldere manier van lesgeven en uitstekende docenten en sfeer in de groep."

review-icoon-opleidingen-soba

"Een goed verzorgde en inhoudelijk zeer stimulerende cursus."

review-icoon-opleidingen-soba

"Uitstekende cursus; door het juist toepassen van IRIS® leer je op een structurele wijze risico’s in kaart brengen en de acceptatie van maatregelen vergroten."

review-icoon-opleidingen-soba

"Leerzame 3-daagse cursus, methodiek zeer goed toepasbaar in mijn huidige functie en de mogelijkheid om door te stromen naar DHM Security Management!"

Waardering

Onze deelnemers waarderen ISM® met een 9(*).
Daar zijn wij natuurlijk heel erg trots op!

*op basis van 401 reviews