Opleiding | 3 dagen

IRIS Security Management®

logo-SOBA-security-academy

Omschrijving

Toonaangevende cursus!

IRIS Security Management® wordt al meer dan 30 jaar gegeven. Het is de nieuwe naam voor het seminar Beveiliging & Risicomanagement dat in de jaren tachtig en negentig aangeboden is door achtereenvolgens ABN AMRO Consultass, Bureau Zuidema en Achmea. Sinds 2001 wordt de IRIS® cursus aangeboden door het Training & Adviesbureau Jonker Zwolle. Vanaf september 2019 wordt de cursus gegeven onder de vlag van SOBA Security Opleidingen BV.
De geleerde IRIS® methodiek wordt ervaren als een mogelijkheid om de eigen professionaliteit te versterken en het veiligheidsniveau van de organisatie te verbeteren.

Toegevoegd aan deze opleiding: IRIS® Security Techniek (IST)

De derde dag wordt de kern van IRIS® (Middelbaar) Security Techniek toegelicht. Hierbij worden Organisatorische, Bouwkundige-, Elektronische en Respons (OBER) maatregelen aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht en beoefend. Deze dag biedt een goede ondersteuning bij het maken van het werkstuk.
Wanneer u geen interesse heeft in deze lesdag, dan kunt u dit aangeven in het opmerkingenveld op het inschrijfformulier. 

Doelstellingen.

 • Een management denk- en werkniveau verkrijgen op het terrein van veiligheid door het kunnen hanteren van het risicomanagement systeem IRIS.
 • Met behulp van IRIS® de besluitvorming over veiligheidsrisico’s en -maatregelen kunnen ondersteunen. Hiermee kunnen verbeteren van:
  • het veiligheidsniveau van de organisatie (Kwaliteit)
  • de communicatie, motivatie en draagvlak (Acceptatie)
 • het IRIS® diploma halen zodat u zonder HBO-diploma kunt doorstromen naar de post-HBO Registeropleidingen DHM Security Management®Security Techniek en de post-HBO opleiding Security en Recht.

Eindtermen

 1. Risicosignalen in de praktijk (beter) (h)erkennen en risicoscenario’s formuleren
 2. Op een realistische wijze een risico-inschatting en prioriteitsstelling maken
 3. Een incident- en risicoanalyse kunnen maken
 4. Over de doeltreffendheid en de efficiëntie van veiligheidsmaatregelen nadenken en motiverend hierover kunnen communiceren
 5. Een beargumenteerde voorstel doen om onderdelen van het veiligheidsbeleid van de organisatie te verbeteren
 6. Een strategische invoering van uw voorstellen (doen) realiseren
 7. Risico- en Security Management een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering te laten zijn.

Cursusinhoud

Eerste dag

Thema 1: Risicomanagement, Security management en IRIS® Security Management: een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering

 • het 4B-model van een Security Management Systeem
 • structureren van de besluitvorming over veiligheidsrisico’s• oefening: beoordelen van het beveiligingsplan van het fictieve bedrijf ‘Excelsior’

Thema 2: Risico-inventarisatie en Risico-evaluatie (RI&E)

 • herkennen van veiligheidsrisico’s
 • het maken van een realistisch risicoscenario
 • risico-inventarisatie methoden
 • het kunnen bepalen van de grootte van een veiligheidsrisico
 • de meetlat: het vaststellen van normen hiervoor toelichting en oefenen aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden

Tweede dag

Thema 3: Risicocommunicatie

 • omgaan met verschillen in risicoperceptie en risicoacceptatie
 • vaststellen van de risicocultuur van een organisatie
 • risicocommunicatie gericht op motivatie en draagvlak

Thema 4: Risicoanalyse

 • dreigingsanalyse, gelegenheidsanalyse en gevolgenanalyse
 • het Integraal Risico Analyse Model (IRAM) vaststellen van maatregelen en verantwoordelijkheden o.b.v. een risicoanalyse
 • oefening: de analyse van een veiligheidsincident bij Excelsior m.b.v. IRAM

Thema 5: Maatregelen, kosten-batenanalyse en plan van aanpak

 • soorten veiligheidsmaatregelen in het Security Management Systeem
 • kosten-batenanalyse van veiligheidsmaatregelen
 • strategisch adviseren over veiligheidsmaatregelen
 • praktijkoefening van het geleerde in de cursus

Derde dag. (Wanneer u geen interesse heeft, kunt u dit aangeven in het opmerkingenveld op het inschrijfformulier)

Thema 6: IRIS® Security Techniek (IST)

 • de kern van IRIS® (Middelbaar) Security Techniek (IST) wordt toegelicht.
 • Organisatorische, Bouwkundige-, Elektronische en Respons (OBER) maatregelen worden aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht en beoefend.
 • deze dag biedt een aantal praktische handvatten m.b.t. thema 5 en daarmee een goede ondersteuning bij het maken van het werkstuk.
 • deze dag wordt gegeven door Giliam van der Weide MSec, senior adviseur bij AIB Safetech en opleidingsleider/docent van de SOBA Security Academy.
 • Tussen 2-daagse basiscursus en de 4e presentatie/examendag: zelf toepassen van IRIS® in een praktijksituatie. Vastleggen van de resultaten in een kort werkstuk.

Vierde dag

 • Presentatie van werkstukken, uitwisseling van praktijkervaringen met IRIS®, beoordeling en uitreiken van de IRIS® diploma’s.
 • Bij grotere groepen wordt de groep gesplitst in 2 examendagen.

Voor wie?

In principe is deze cursus bestemd voor allen die veiligheid, beveiliging en risicobeheer als een belangrijk onderdeel van hun takenpakket willen of moeten uitvoeren en hun professionaliteit op het terrein van Security Management willen versterken.

 • Leidinggevenden en medewerkers van de afdeling Beveiliging, de Technische dienst, de Facilitaire dienst, Onderhoud, Ontwerp, Planning
 • Dienstverleners en adviesbureaus op het gebied van veiligheid en beveiliging: adviseurs, projectleiders, veiligheidstechnici, uitvoerenden, salesmanagers
 • Lijnfunctionarissen: (risico) managers, leidinggevenden en verantwoordelijke medewerkers van risicovolle afdelingen/organisaties
 • Leden van overlegorganen: veiligheidscommissies, adviesraden, brancheverenigingen, beveiligingsorganisaties van bedrijfsterreinen, winkeliersverenigingen
 • Toezichthouders, controleurs en adviseurs vanuit de overheid, certificeringsinstanties, koepels

Met het IRIS® diploma kunt u zonder HBO-diploma doorstromen naar de post-HBO Registeropleidingen DHM Security Management®Security Techniek en de post-HBO opleiding Security en Recht.

U wordt met de combinatie van de volgende 3 diploma's toegelaten:

 1. het IRIS® diploma 
 2. een mbo-diploma niveau 4 (of gelijkwaardig) 
 3. het diploma Coördinator Beveiliging, TBV (of gelijkwaardig)

U kunt zich ook met deze 3 diploma's inschrijven in het Register Middenmanager Beveiliging van de stichting SERN en daarmee de titel RMB voeren.

Met een diploma MBO-3 niveau én een eindscore op het IRIS® werkstuk/examen van 7,5 of hoger volgt sinds kort directe toelating tot DHM Security Management !

Cursusduur en tijden

De opleiding omvat totaal 3 cursusdagen van 09.00-17.00 uur en een examendag.
Bij grotere groepen wordt de groep gesplitst in 2 examendagen.

Extra informatie

Doorlopende leerlijn SecurityAan de hand van dit schema kiest u uw doorlopende leerlijn welke u het beste past.
Let op de gestelde eisen om tot een opleiding te kunnen worden toegelaten; IRISSecurity en RechtSecurity TechniekDHMBHV-Management. Het schema is een principe planning, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.