Opleiding | 38 dagdelen

Post-HBO Registeropleiding Security Techniek (SecTec)

logo-SOBA-security-academy

Omschrijving

De security branche is een grillige wereld met een divers veld van actoren. Er wordt steeds meer van een manager gevraagd bij het realiseren van een goede beveiliging in het bedrijf. Om een volwaardige gesprekspartner te zijn in gesprekken en onderhandelingen met externe actoren dient een manager daarom steeds beter geschoold te zijn in het vakgebied. Een belangrijke opleiding hiervoor is de Post-HBO Registeropleiding Security Techniek. In deze opleiding worden veel technisch gerelateerde beveiligingsonderwerpen behandeld. Meer informatie vindt u ook op www.securitytechniek.nl

Cursusinhoud

In de opleiding komen de volgende aspecten aan bod:

Bouwkundige beveiliging:

 • Hekwerktechniek 
 • Geveltechniek en hang- en sluitwerk 
 • Braak-, brand-, en explosiewerende beglazing 
 • Kluizen en ‘strong rooms’ 
 • Ballistiek 
 • Weerstandsbieding en beproeving

Elektronische beveiliging: 

 • Inbraaksignaleringssystemen en perimeterdetectie 
 • Toegangsleid & ETB 
 • Camera observatiesystemen 
 • Brandmeldinstallaties 
 • Alarmoverdracht 
 • Meldkamertechnologie

Overige beveiliging gerelateerde modules: 

 • Inleiding informatiebeveiliging 
 • Cryptografie 
 • IT-Security
 • Afluistertechniek 
 • Beveiligd drukwerk 
 • Security Techniek en recht

Voor wie?

De opleiding is met name bedoeld voor security en facility managers, hoofden bewaking, adviseurs, ambtenaren verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid en verzekeringsexperts.

Om tot deze opleiding te worden toegelaten, dient u aan tenminste één van de volgende eisen te voldoen:

 • U heeft Wetenschappelijk Onderwijs of Hoger Beroepsonderwijs met succes afgerond.
 • U heeft HBO werk- en denkniveau, eventueel verkregen door zelfstudie/werkervaring na het behalen van het MBO (niveau 4) diploma en blijkend uit een gedetailleerde, gemotiveerde verklaring (SOBA-VerklaringHBOwerk-endenkniveau.pdf). Deze EVC (Erkenning Verworven Competenties) verklaring moet zijn ondertekend door het hoofd personeelszaken van uw werkgever.
 • U heeft een volledige MBO opleiding (niveau 4) en/of het praktijkdiploma Midden Management, plus een TBV-diploma en/of het diploma Coördinator Beveiliging en/of het diploma Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties en/of het diploma Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties plus het diploma IRIS Security Management®.

Diploma: 
Wanneer u de opleiding met goed gevolg afsluit, ontvangt u een landelijk erkend diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. U wordt dan opgenomen in het landelijk register van deelnemers dat de stichting mede namens alle erkende instellingen bijhoudt.

MSec (Manager Security): 
De post-HBO Register opleiding Security Techniek is één van de drie vereiste opleidingen om in aanmerking te komen voor de titel MSec (Manager Security) die door Sern (Security Expert Register Nederland) wordt verstrekt. Volg daarom ook bij SOBA de Post-HBO Registeropleiding DHM-Security Management® (8 lessen) en de Post-HBO Registeropleiding Security en Recht (15 bijeenkomsten).
Meer informatie over DHM ook op www.dhm.nl.
Meer informatie over Security en Recht ook op securityenrecht.info.

Cursusduur en tijden

De opleiding is opgebouwd uit 38 dagdelen waarvan sommige overdag, inclusief een aantal interessante excursies bij toonaangevende bedrijven. 
De totale studielast bedraagt 204 uur, inclusief collegeavonden en zelfstudie.
De lestijden 's avonds zijn van 18.30-21.30 uur.
De prijs is inclusief lesmateriaal, lunch en diploma bij voldoende resultaat.

Security Techniek start 1x per jaar begin maart. 

Instappen kan bij de start van elk nieuw studieblok.
Neem contact met ons op om uw instapmoment te bepalen: 030 - 666 777 3.

Extra informatie

Aan de hand van dit schema kiest u uw doorlopende leerlijn welke u het beste past.
Let op de gestelde eisen om tot een opleiding te kunnen worden toegelaten; IRISSecurity en RechtSecurity TechniekDHMBHV-Management. Het schema is een principe planning, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.