Opleiding | 1 dag

NEN 3140 VP/IV/WV

Omschrijving

Voor veilig werken aan laagspanningsinstallaties gelden de normen weergegeven in de: NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties –laagspanningsinstallaties.

Cursusinhoud

De volgende items komen aan bod: 

 • Wijzigingen ten opzichte van de 3e druk;
 • Veiligheidsnormen/Arbowetgeving;
 • Onderwerpen en toepassingsgebieden;
 • Termen en definities;
 • Uitgangspunten;
 • Standaard bedrijfsvoeringprocedures;
 • Werkprocedures;
 • Onderhoudsprocedures.

Voor wie?

De cursus is belangrijk voor iedereen die vanuit zijn of haar functie op de hoogte moet zijn van de werkvoorschriften. In de cursus wordt ingegaan op algemene aspecten die noodzakelijk zijn voor het veilig beheren van laagspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen en het veilig (laten) verrichten van elektrotechnische werkzaamheden.

Cursusduur en tijden

De cursus bestaat uit 1 dag van 9.00 - 15.30 uur.

Extra informatie

 • De prijs is inclusief lesmateriaal;
 • Bij Soba Security Opleidingen BV heeft u geen inschrijfkosten;
 • Bij onvoldoende deelname kan de cursusplaats worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd.