Opleiding | 1 dag

NEN 2575 Ontruimingsalarminstallaties

Omschrijving

In de loop der jaren is de NEN 2575 steeds uitgebreider geworden, waarbij eisen voor de verschillende typen ontruimingsalarminstallaties door elkaar heen liepen. Dit werkt onduidelijk en overzichtelijkheid niet in de hand en kan aanleiding geven tot discussies. Daarom is de norm gesplitst in 5 afzonderlijke delen. Deze opzet sluit ook beter aan bij Europese normontwikkelingen en bij mogelijke certificeringsregelingen.

Cursusinhoud

De 'nieuwe' norm bestaat uit 5 delen. Tijdens deze cursus worden de 5 afzonderlijk delen behandeld waarbij tevens de wijzigingen ten opzichte van de vorige uitgave (2004) worden behandeld.

Deel 1: Algemeen;
Deel 2: Luidalarminstallatie type A;
Deel 3: Luidalarminstallatie type B;
Deel 4: Stilalarminstallatie, draadloos;
Deel 5: Stilalarminstallatie met attentiepanelen

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor branddetectiebedrijven, projecteringsdeskundige en andere die op hun vakgebied te maken hebben met ontruimingsinstallaties.

Cursusduur en tijden

De cursus bestaat uit 1 lesdag van 09.00 - 15.30 uur

Extra informatie

  • De prijs is inclusief lesmateriaal en getuigschrift
  • Bij Soba Security Opleidingen BV heeft u geen inschrijfkosten;
  • Bij onvoldoende deelname kan de cursusplaats worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd