Opleiding | 6-8 uren

E-learning NEN 3140 VOP

Omschrijving

Voor veilig werken aan laagspanningsinstallaties gelden de normen weergegeven in de: NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties –laagspanningsinstallaties.

Deze cursus is geschikt voor een Voldoende Onderricht Persoon (VOP) voor het veilig leren werken nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied. Na het volgen van deze cursus voldoen werkgever en deelnemer aan de door de Arbowet en de Arbeidsinspectie gestelde eisen van een Voldoende Onderricht Persoon.

Inschrijven en binnen enkele dagen starten met e-learning

Inhoud

In de e-learning komen de volgende aspecten aan bod:

 • Wijzigingen ten opzichte van de vorige druk
 • Veiligheidsnormen/Arbowetgeving
 • Onderwerpen en toepassingsgebieden
 • Termen en definities
 • Uitgangspunten
 • Standaard bedrijfsvoeringprocedures
 • Werkprocedures
 • Onderhoudsprocedures 

De deelnemer kan dit e-learningprogramma volledig zelfstandig doorlopen. Doordat het bestuderen van lesstof wordt afgewisseld met opdrachten, kan de deelnemer controleren of hij/zij de stof heeft begrepen. Als hulpmiddel mag de deelnemer gebruik maken van de norm. In de lesstof wordt veelvuldig naar de norm verwezen en bij het maken van de eindtoets mag de deelnemer te allen tijde de norm raadplegen.

De eindtoets bestaat uit 15 multiple choice vragen met een slagingsgrens van 70%. Deze eindtoets mag de deelnemer twee maal herkansen. Deelnemers die 70% van de toetsvragen goed beantwoorden, ontvangen een certificaat. Deelnemers die niet aan het toetscriterium voldoen, ontvangen een bewijs van deelname.

Voor wie?

Deze cursus NEN 3140 is bedoeld voor Voldoende Onderrichte Personen (VOP). Hiermee wordt bedoeld dat zij geen elektrotechnische opleiding hebben. Voldoende onderrichte personen zijn volgens de norm NEN 3140 personen die, naast werkzaamheden op hun eigenlijke vakgebied, werkzaamheden van beperkte omvang en beperkt risico aan elektrische installaties uitvoeren.

Opleidingsduur en tijden

 • Na inschrijving van de e-learning ontvangt de deelnemer binnen enkele dagen een inlogcode per e-mail.
 • De inlogcode blijft 12 maanden geldig.
 • Er kan direct gestart worden met de e-learning.
 • De e-learning kan in eigen tempo worden doorlopen.
 • Na het online maken van de eindtoets volgt direct de uitslag. 
 • Na de eindtoets kan de deelnemer direct het certificaat of bewijs van deelname ‘NEN 3140 VOP’ downloaden.

Extra informatie

 • De prijs is inclusief digitaal lesmateriaal en een certificaat/bewijs van deelname;
 • De prijs is exclusief de norm (NEN 3140);
 • Bij SOBA Security Opleidingen BV betaal je geen inschrijfkosten.