Opleiding | 2 dagen

NEN 2767 Conditiemeting van gebouw- en installatiedelen Module Elektrotechniek

Omschrijving

De norm NEN 2767-1 geeft een methode om de conditie van bouw- en installatiedelen op objectieve en eenduidige wijze vast te leggen. De vastgelegde methode wordt conditiemeting genoemd. Het is een indirecte methode waarbij aan de hand van de registratie en kenmerken van gebreken de conditiescore wordt bepaald.

NEN 2767-1 is van toepassing voor alle typen gebouwen en bouwwerken met bijhorende installaties, conform de gegeven defenities in het Bouwbesluit.

NEN 2767-1 heeft betrekking op bouwkundige en gebouwgebonden installatietechnische elementen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen klimaattechnische installaties, elektronische installaties en transporttechnische installaties.

Aan de hand van NEN 2767 leer je hoe je de conditie van bestaande installaties kunt bepalen. Met deze gegevens kunnen concrete keuzes gemaakt worden m.b.t. onderhoud en bijbehorende kosten op korte en lange termijn.

Inhoud

De opleiding wordt gestart met een algemene uitleg over de norm NEN 2767 deel 1 en deel 2. Daarnaast worden onderstaande onderdelen behandeld voor het maken van gebrekenlijsten en een onderhoudsplan.

 • Noodstroominstallaties
 • Aarding en bliksembeveiligingen
 • Bekabeling en distributie elektriciteit
 • Transformatoren en hoogspanningsverdeelinrichtingen
 • Elektrische verdeelinrichting
 • Licht- en krachtinstallaties
 • Verlichtingsarmaturen
 • Noodverlichting en - installaties
 • Personenzoek- en oproepinstallaties
 • Signaleringsinstallaties
 • Telefoon-, data- en CAI-installaties
 • Intercominstallaties
 • Geluidinstallaties
 • CCTV- installaties
 • Brandmeld- en inbraakinstallaties
 • Toegangscontroles

Voor wie?

In deze opleiding zal vooral de nadruk liggen op het onderhoud van elektrotechnische installaties. Deze opleiding is theoretische van opzet waarbij de methode wordt aangeleerd.

Opleidingsduur en tijden

De opleiding bestaat uit 2 dagen van 09.00 - 15.30 uur

Extra informatie

 • De prijs is inclusief lesmateriaal;
 • Je ontvangt een getuigschrift na afloop van de opleiding;
 • Bij SOBA Security Opleidingen BV betaal je geen inschrijfkosten;
 • Bij onvoldoende inschrijvingen kan de plaats worden gewijzigd en/of de opeiding worden geannuleerd.