Opleiding | 1 lesavond van 3 uur

Security en Recht - update avond

Omschrijving
Data en Inschrijven
Extra informatie

Omschrijving

Voor deelnemers die enige tijd geleden de post-HBO opleiding Security en Recht hebben gevolgd wordt in samenwerking met het NISeR een Update-avond georganiseerd.

Cursusinhoud

Actualiteiten in jurisprudentie en wetgeving op het gebied van de omgang met persoonsgegevens.

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming in relatie met fysieke beveiligingstoepassingen en het onderzoek naar vermeende misstanden
  • Branchewaarschuwingsystemen ("zwarte lijsten") onder de AVG
  • Temperatuurmeting met thermische cameratoepassingen.

Actualiteiten in het straf(proces)recht.

  • Wijzigingen wetboek van strafrecht in 2021 en 2022
  • Geldigheid van (collectieve) toegangsverboden bezien vanuit de ogen van de strafrechter
  • Vorderen van gegevens door politie en Openbaar Ministerie

Actualiteiten in het privaatrecht.

  • Alcohol- en drugstesten op het werk
  • Directe aansprakelijkheidsstelling en praktische tips

Actualiteiten in het particulier onderzoek.

  • Actualiteiten over het onderzoek naar vermeende misstanden door werknemers.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoelt voor personen die de leergang Security en Recht al eerder met goed resultaat hebben gevolgd.
De docent, mr. Felix Olijslager beheert de website van het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht (NISeR) en verzorgt ook de opleidingen waarbij het NISeR is betrokken.

Hij volgt nauwgezet de ontwikkelingen in de (internationale) wet- en regelgeving op het gebied van security en recht en is als freelance docent werkzaam bij verschillende opleidingsinstituten waarmee het NISeR zich heeft verbonden.

Cursusduur en tijden

De update avond bestaat uit 1 lesavond van 3 uur.

Data en Inschrijven

Extra informatie

De prijs is inclusief lesmateriaal en een Bewijs van Deelname.
Bij onvoldoende deelname kan de cursusplaats worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd.

Aan de hand van dit schema kiest u uw doorlopende leerlijn welke u het beste past.
Let op de gestelde eisen om tot een opleiding te kunnen worden toegelaten; IRISSecurity en RechtSecurity TechniekDHMBHV-Management. Het schema is een principe planning, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.