Opleiding | 6-8 uur

E-learning Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties (BBI)

Omschrijving

Deze e-learning leidt op tot 'Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties' conform het gestelde in de 'Regeling Brandmeldinstallaties 2010' van het Centrum voor Criminaliteits-preventie en Veiligheid (CCV). De deelnemers leren de theorie aan de hand van speciale digitale modules.

Een Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeld-ontruimingsalarminstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654-1 en NEN 2654-2. Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken. De cursus is er op gericht de desbetreffende persoon bekend te maken met, en ervaring op te laten doen met, het kader waarin een Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties werkt.

Certificaat of diploma?

Direct na het doorlopen van de e-learning modules kun je een certificaat downloaden.
Wil je een diploma ontvangen? Je ontvangt automatisch een uitnodiging voor een klassikaal multiple choice examen. Het is niet verplicht om aan dit examen deel te nemen. Als je hieraan deelneemt en voldoende vragen juist beantwoord, ontvang je het diploma 'Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties' van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Kijk voor meer informatie verder op deze pagina.

Tijdens een jaarlijkse inspectie toon je met dit diploma aan dat wordt voldaan aan één de voorwaarden voor het afgeven van het Certificaat Brandmeldinstallatie, namelijk de aanwezigheid van ten minste één gecertificeerd Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties.

Inhoud

De cursus is een e-learning waarbij de deelnemer in zijn eigen tijd en tempo het theoretische gedeelte inclusief proefopgaven en een caseopdracht doorloopt met een cursusboek als naslagwerk. Hiervoor heb je een computer of laptop nodig met een internetverbinding. In de e-learning worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

 • De grondbeginselen van brand (0,5 uur). 
 • Bouwkundige en technische brandbeveiligingsmaatregelen (1 uur). 
 • Het wettelijk kader, het Bouwbesluit en diverse normen (1 uur). 
 • De onderdelen van een brandmeldinstallatie (1 uur). 
 • De taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van een beheerder (2 uur). 
 • Het Programma van Eisen (1 uur). 
 • Een Case opdracht (1 uur).

Je bent circa 6 tot 8 uur bezig met de e-learning.

Certificaat
Nadat je de e-learning met goed gevolg hebt afgerond, kan direct een certificaat worden gedownload. Wil je deze op SOBA briefpapier ontvangen? Mail dan het document dat je hebt gedownload naar SOBA; wij sturen je dan per ommegaande post een SOBA-certificaat.

Diploma
Wil je liever een officieel diploma, dat kan ook. Je wordt automatisch uitgenodigd voor een examendag en -tijdstip. Je reageert op dit verzoek of je wel of niet deel wilt nemen aan het examen (niet verplicht).
Wil je deelnemen, print dan de laatste caseopdracht uit, ook wel verrichtingenlijst* genoemd.
Deze dient meegenomen te worden naar de examendag. De docent beoordeelt tijdens de examendag de caseopdracht; dit is onderdeel van het examen. Tevens wordt het multiple choice examen afgelegd op de examendag.
Na circa 4 weken volgt de uitslag en bij positief resultaat ontvangt de deelnemer het diploma 'Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties'.

*De verrichtingenlijst bevat een aantal open vragen aan het einde van de e-learning modules, die je beantwoordt over de omgang met een object gerelateerde brandmeld-ontruimingsinstallatie. Heb je alle vragen beantwoordt, dan klik je op verzenden. Je ontvangt de antwoorden in jouw mailbox. De antwoorden neem je mee naar de examendag.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor medewerkers in bedrijven en instellingen die verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Ook personen die op basis van (sub)contracting dit beheer verrichten, kunnen door middel van deze opleiding de voor de Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties noodzakelijke kennis verwerven.

Opleidingsduur en tijden

 • Na inschrijving voor de cursus ontvangt de deelnemer binnen 3 werkdagen een inlogcode.
 • De inlogcode is 12 maanden geldig.
 • Er kan direct gestart worden met de digitale modules.
 • Je ontvangt een cursusboek per ommegaande post.
 • Na afloop kan direct een certificaat worden gedownload.
 • Reageer op het verzoek tot het afnemen van het examen: wel of niet (niet verplicht).
 • Neem je deel aan het examen, dan print je de caseopdracht (verrichtingenlijst) uit en neemt deze mee naar de examendag. Dit is onderdeel van het examen! Tevens wordt het multiple choice examen afgelegd op de examendag.
 • Na circa 4 weken volgt de uitslag van het examen. Bij positief resultaat ontvangt de deelnemer het diploma 'Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties'.

Extra informatie

 • De prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, uitstekend verzorgd naslagwerk en examenkosten. 
 • Exclusief pc/laptop.
 • Bij onvoldoende deelname kan het examen worden doorgeschoven.