Opleiding | 2 dagen

Opstellen Programma van Eisen BMI-OAI (vervolgopleiding)

Omschrijving

Om ervaren opstellers van een Programma van Eisen van een brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallatie verder te ondersteunen heeft SOBA de opleiding Opstellen Programma van Eisen BMI-OAI ontwikkeld. Een must voor iedere opsteller van Programma’s van Eisen voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.

Het doel van de opleiding is om niet concrete eisen of oplossingen in een Programma van Eisen te leren vermijden. Die leiden onbedoeld tot misverstanden, vertragingen en faalkosten. De deelnemer aan de opleiding wordt bekend gemaakt met de consequenties van niet concrete eisen en oplossingen in Programma's van Eisen en is getraind in het opstellen van concrete en functionele programma van eisen van een brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallatie.

bmi-oai-soba

Inhoud

  • Veel voorkomende misverstanden en oplossingen in Programma’s van Eisen
  • Bouwregelgeving
  • De IFV-publicatie Brandbeveiligingsinstallaties
  • CCV Certificatieschema’s en het CCV Inspectieschema
  • CCV interpretatiebesluiten en CCV harmonisatieafspraken
  • Waardevolle aanvullingen op het Programma van Eisen

Voor wie?

De 2-daagse opleiding is bestemd voor ervaren opstellers van Programma’s van Eisen die zich daarin verder wil ontwikkelen.

Opleidingsduur en tijden

De opleiding bestaat uit 2 dagen van 9.00 tot 15.30 uur.

Extra informatie

  • De prijs is inclusief lesmateriaal en een bewijs van deelname. 
  • Bij SOBA Security Opleidingen BV betaal je geen inschrijfkosten.
  • Bij onvoldoende deelname kan de plaats worden gewijzigd en/of de opleiding worden geannuleerd.