Opleiding | 2 dagen

Projectering Noodverlichting Dag

Omschrijving

Ieder gebouw is voor wat betreft constructie en inrichting onderworpen aan geldende wet- en regelgeving. Deze voorschriften hebben in belangrijke mate betrekking op de veiligheid van de gebruikers en/of bezoekers van gebouwen. Met name het karakter van de activiteiten binnen het gebouw is bepalend voor óf en óp welke wijze noodverlichting dient te worden geïnstalleerd. De cursus Projectering Noodverlichting biedt u de juiste kennis voor het vaststellen van de juiste wet- en regelgeving voor een projectie en het afstemmen van de productkeuze op de aanvraag. Na het volgen van deze training kunt u op basis van de verkregen kennis een veilige noodverlichtingsinstallatie projecteren. Na het volgen van de training kunt u: vaststellen welke regelgeving toegepast dient te worden op de projectering; op basis van de verkregen kennis een veilige noodverlichtingsinstallatie projecteren.

Cursusinhoud

In de cursus komen de volgende aspecten aan de orde:

 • Bouwbesluit;
 • Arbowet en Arbobesluit;
 • Termen en definities;
 • NEN 1010 5e druk veiligheidsbepalingen voor
 • laagspanningsinstallaties;
 • NEN-EN 1838
 • NEN-EN ISO 7010
 • NEN-EN 50172
 • ontwerpen noodverlichtingssystemen;
 • Methodisch ontwerpen;

Het veilig projecteren van Noodverlichting kunt u doen aan de hand van een stappenplan. Hierdoor krijgt u een goed beeld van de risico's in en buiten een gebouw en van de aanwezige vluchtmogelijkheden. Op basis hiervan kunt u een gedetaileerd noodverlichtingsplan uitwerken.

Het stappenplan

 • Vaststellen van de aard en omvang van de activiteiten;
 • Vaststellen van de aanwezigheid en verplaatsing van personen en bepalingen van:
 • UIT- en NOODUITgangen / Vluchtwegen / Concentraties van mensen (verzamelplaatsen) /opstellen van een noodevacuatieplan
 • Vaststellen van risicograduaties werkplekken

Voor wie?

Uit ervaring blijkt dat, bij een groot aantal mensen, wel de behoefte bestaat om Noodverlichting te kunnen projecteren maar niet de behoefte hebben om een examen voor Noodverlichtingsdeskundige af te leggen.

Cursusduur en tijden

De cursus bestaat uit 2 dagen van 9.00 tot 15.30 uur.

Extra informatie

 • De prijs is inclusief lesmateriaal en lunch, en certificaat na afloop van deelname.
 • Bij Soba Security Opleidingen BV heeft u geen inschrijfkosten.
 • Bij onvoldoende deelname kan de cursusplaats worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd.