Opleiding | 2 avonden

Onderhoud en Inspectie / Noodverlichting - Vluchtroute avond

Omschrijving

Ieder gebouw is voor wat betreft constructie en inrichting onderworpen aan de voorschriften van het bouwbesluit. Deze voorschriften hebben in belangrijke mate betrekking op de veiligheid van de gebruikers en/of bezoekers van gebouwen.

Inhoud

Deze opleiding is theoretisch ingericht. We behandelen onder meer de volgende onderdelen:

  • Bouwbesluit NEN-EN 1838: definieert de verplichte voorschriften voor noodverlichting in gebouwen.
  • NEN 1010:2015: veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.
  • NEN-EN ISO 7010: brandveiligheid van gebouwen, veiligheidssignalering, vluchtrouteaanduiding, eigenschappen en bepalingsmethoden.
  • Onderhoud nood/paniek verlichting: hoe o.a. het verwisselen van TL's, accupack en het vervangen van complete noodverlichtingsarmaturen.

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor monteurs en elektrotechnici en een ieder die elektrotechnische werkzaamheden verricht aan laagspanningsinstallaties en beheerders van gebouwen.

Opleidingsduur en tijden

De opleiding bestaat uit 2 avonden van 18:30 tot 21:30 uur. 

Extra informatie

  • De prijs is inclusief lesmateriaal en lunch.
  • Je ontvangt een bewijs van deelname.
  • Bij SOBA Security Opleidingen BV betaal je geen inschrijfkosten.
  • Bij onvoldoende deelname kan de plaats worden gewijzigd en/of de opleiding worden geannuleerd.