Opleiding | 2 avonden

Onderhoud en Inspectie / Noodverlichting - Vluchtroute

Omschrijving

Ieder gebouw is voor wat betreft constructie en inrichting onderworpen aan de voorschriften van het bouwbesluit. Deze voorschriften hebben in belangrijke mate betrekking op de veiligheid van de gebruikers en/of bezoekers van gebouwen.

Cursusinhoud

Deze cursus is theoretisch ingericht.

Bouwbesluit NEN-EN 1838: definieert de verplichte voorschriften voor noodverlichting in gebouwen. NEN 1010:2015: veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties NEN-EN ISO 7010: brandveiligheid van gebouwen, veiligheidssignalering, vluchtrouteaanduiding, eigenschappen en bepalingsmethoden. Onderhoud nood/paniek verlichting: hoe o.a. het verwisselen van TL's, accupack en het vervangen van complete noodverlichtingsarmaturen.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor monteurs en elektrotechnici en een ieder die elektrotechnische werkzaamheden verricht aan laagspanningsinstallaties en beheerders van gebouwen.

Cursusduur en tijden

De cursus bestaat uit 2 avonden van 18:30 tot 21:30 uur. 

Extra informatie

  • De prijs is inclusief lesmateriaal en lunch, en certificaat na afloop van deelname.
  • Bij Soba Security Opleidingen BV heeft u geen inschrijfkosten.
  • Bij onvoldoende deelname kan de cursusplaats worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd.