Opleiding | 4 avonden

Projectering Noodverlichting avond NEN-EN 1838 / Bouwbesluit 2012

Omschrijving

Ieder gebouw is voor wat betreft constructie en inrichting onderworpen aan geldende wet- en regelgeving. Deze voorschriften hebben in belangrijke mate betrekking op de veiligheid van de gebruikers en/of bezoekers van gebouwen. Met name het karakter van de activiteiten binnen het gebouw is bepalend voor óf en óp welke wijze noodverlichting dient te worden geïnstalleerd. De opleiding Projectering Noodverlichting biedt jou de juiste kennis voor het vaststellen van de juiste wet- en regelgeving voor een projectie en het afstemmen van de productkeuze op de aanvraag. Na het volgen van deze training kun je op basis van de verkregen kennis een veilige noodverlichtingsinstallatie projecteren. Na het volgen van de training kun je vaststellen welke regelgeving toegepast dient te worden op de projectering en op basis van de verkregen kennis een veilige noodverlichtingsinstallatie projecteren.

Inhoud

In de opleiding komen de volgende aspecten aan de orde:

 • Bouwbesluit;
 • Arbowet en Arbobesluit;
 • Termen en definities;
 • NEN 1010 5e druk veiligheidsbepalingen voor
 • laagspanningsinstallaties;
 • NEN-EN 1838
 • NEN 3011
 • ontwerpen noodverlichtingssystemen;
 • Methodisch ontwerpen;

Het veilig projecteren van Noodverlichting kun je doen aan de hand van een stappenplan. Hierdoor krijg je een goed beeld van de risico's in en buiten een gebouw en van de aanwezige vluchtmogelijkheden. Op basis hiervan kun je een gedetaileerd noodverlichtingsplan uitwerken.

Het stappenplan

 • Vaststellen van de aard en omvang van de activiteiten;
 • Vaststellen van de aanwezigheid en verplaatsing van personen en bepalingen van:
 • UIT- en NOODUITgangen / Vluchtwegen / Concentraties van mensen (verzamelplaatsen) /opstellen van een noodevacuatieplan
 • Vaststellen van risicograduaties werkplekken

Deze opleiding kan gecombineerd worden met de opleiding Noodverlichtingsdeskundige (NVD).
Je volgt dan 1 extra lesdag (of 2 lesavonden). De kosten hiervoor bedragen € 410,00 lesgeld inclusief het ISSO Instructieboek Noodverlichting. De prijzen zijn exclusief btw en examenkosten.

Voor wie?

Uit ervaring blijkt dat, bij een groot aantal mensen, wel de behoefte bestaat om Noodverlichting te kunnen projecteren, maar niet de behoefte hebben om een examen voor Noodverlichtingsdeskundige af te leggen.

Opleidingsduur en tijden

De opleiding bestaat uit 4 avonden van 18.30 tot 21.30 uur.

Extra informatie

 • De prijs is inclusief lesmateriaal en lunch.
 • Je ontvangt een bewijs van deelname.
 • Bij SOBA Security Opleidingen BV betaal je geen inschrijfkosten.
 • Bij onvoldoende deelname kan de plaats worden gewijzigd en/of de opleiding worden geannuleerd.