Opleiding | 1 dag

Verbeterde Risicoklasse Indeling (VRKI) versie 2021 inclusief vernieuwde installatievoorschriften

Omschrijving

De VRKI 2021 is verschenen.
De VRKI is een methode om het inbraakrisico van woningen en bedrijfsgebouwen te meten.
Aan de hand hiervan wordt de risicoklasse vastgesteld om vervolgens te bepalen welke passende beveiligingsmaatregelen moeten worden gekozen. De VRKI geeft op basis van de risico-inventarisatie ook inzichten in de combinatie van passende beveiligingsmaatregelen om het inbraakrisico beheersbaar te maken.

De VRKI speelt een belangrijke rol bij het ontwerpen, opleveren en onderhouden van (gecertificeerde) beveiligingsmaatregelen, zoals de BORG en de VEB 3 kwaliteitsregelingen.

Verzekeraars hanteren deze regelingen om er zeker van te zijn dat de beveiligingsmaatregelen op een voor hen acceptabel worden uitgevoerd door deskundig en vakbekwame personen.

Cursusinhoud

In deze cursus zal worden ingegaan op de inhoud van de VRKI 2021 en hoe een en ander in de praktijk wordt toegepast.

Nieuwe onderwerpen in de VRKI zijn:

  • Uitleg waaraan een beveiligingsplan moet voldoen in relatie met de vastgestelde risicoklasse
  • Uitleg over de zwaartepunten van het risico
  • Uitleg van het begrip schillentheorie
  • Wanneer mag voor het in- en uitschakelen van de alarminstallatie een “app” worden gebruikt
  • Nadere uitleg over het nut en de toepassing van schildetectie
  • De vernieuwde installatievoorschriften

Voor wie?

Voor iedereen die meer wil weten over de VRKI 2021, zoals bijv. verzekeraars, beveiligingsbedrijven en eindgebruikers.
Tevens voldoet de inhoud van de cursus aan de eisen het CIBV voor opname van personen in het Register Vakbekwaamheid.

Cursusduur en tijden

De cursus wordt gegeven in 1 lesdag van 09.00 - 15.30 uur op diverse locaties.

Extra informatie

  • De prijs is inclusief lesmateriaal, lunch en een Bewijs van Deelname
  • Bij onvoldoende deelname kan de cursusplaats worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd