Opleiding | 1 dagdeel

Camerasystemen en recht

Omschrijving

Installateurs en adviseurs van cameraobservatiesystemen zijn voor de eindgebruiker de specialist als het gaat om het ontwerpen en installeren van het cameraobservatiesysteem. De eindgebruiker gaat er vanuit dat als het systeem wordt opgeleverd, dit voldoet aan de juiste technische en juridische instellingen. Maar bent u op de hoogte van de (privacy) wetgeving in relatie met cameraobservatiesystemen?

Cursusinhoud

In deze cursus komen de volgende aspecten aan de orde: 

 • De huidige wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Wet op de ondernemingsraden (WOR), Wetboek van Strafrecht, etc. 
 • Bewaartermijnen 
 • Welke wetgeving is van toepassing op cameratoezicht? 
 • Welke “vormen” van cameratoezicht zijn er? 
 • Wat mag wel en wat mag niet worden gefilmd? 
 • Waarvoor mag je (bewakings)camera’s gebruiken? 
 • Samenwerking tussen private ondernemingen en overheid(sinstanties) (publiek/privaat) 
 • Camerabewaking en politie/justitie 
 • Diverse praktijksituaties zullen worden besproken, waarbij de cursisten onder leiding van de docent de situaties analyseren en spiegelen met relevante wetgeving.

Voor wie?

De opleiding is met name bedoeld voor installateurs en adviseurs van camera observatiesystemen.

Cursusduur en tijden

1 dagdeel van 3 lesuren

Extra informatie

 • Prijs is inclusief lesmiddelen en exclusief BTW.
 • Na afloop ontvangt u een Bewijs van Deelname.