Opleiding | 8 avonden

Projecteringsdeskundige Elektronisch Toegangsbeheer (PD-ETB)

Omschrijving

De opleiding Projecteringsdeskundige Elektronisch Toegangsbeheer (PD-ETB) brengt je algemene theoretische kennis bij over het ontwerp en de voorbereiding van elektronische toegangsbeheersystemen.

We behandelen onder meer de volgende onderdelen:

Theorie toegangsbeheer:

 • De 4 W’s: Wie mag Waar Wanneer naar binnen en onder Welke voorwaarden?
 • Basisconcepten elektronische toegangsbeheersystemen en blokschema’s
 • Privacy wetgeving, regelgeving en normeringen in relatie met toegangsbeheer

Organisatorische maatregelen: 

 • Risicoanalyses
 • Toegangsbeleid
 • Toegangsbeheerorganisatie en procedures

Bouwkundige maatregelen:

 • Mechanische sloten en cilinders
 • Elektromechanische sloten en elektronische cilinders en deurbeslagen
 • Tourniquets en sluisconstructies

Elektronische maatregelen:

 • Identifiers en lezers: pincodes, toegangspassen, biometrie
 • Deurcontrollers
 • Centrale apparatuur en netwerkcomponenten
 • Bedienings- en beheerssoftware, beveiliging van opslag van gegevens, back-ups

Voor wie?

Voor adviseurs, securitymanagers, facilitymanagers, risicodeskundigen, TBV-ers en ontwerpers van toegangsbeheersystemen. Voor iedereen die zich bezighoudt met het adviseren over of het ontwerpen en projecteren van elektronische toegangsbeheersystemen. 

Opleidingsduur en tijden

De opleiding bestaat uit 8 avonden van 18.30 - 21.30 uur.

Extra informatie

 • Bij onvoldoende deelname kan de plaats worden gewijzigd en/of de opleiding worden geannuleerd.
 • De opleiding wordt afgerond met het examen “Elektronisch Toegangsbeheer” bij SSQ, via https://federatieveilignederland.nl/2200.