Opleiding | 8 avonden

Projecteringsdeskundige Elektronisch Toegangsbeheer (PD-ETB) - avond

Omschrijving

De opleiding Projecteringsdeskundige Elektronisch Toegangsbeheer (PD-ETB) is erop gericht om de deelnemers theoretische en praktische kennis bij te brengen van elektronische toegangsbeheersystemen. De opleiding wordt afgerond met het examen 'Elektronisch Toegangsbeheer' bij SSQ, via https://federatieveilignederland.nl/2200.

pd-etb-soba

Inhoud

Theorie toegangsbeheer:

 • De 4 W’s: Wie mag Waar Wanneer naar binnen en onder Welke omstandigheden?
 • Privacy-aspecten
 • Basisconcepten elektronische toegangsbeheersystemen en blokschema’s
 • Vluchtwegen
 • Wet- en regelgeving en normeringen.

Organisatie:

 • Organisatie toegangsbeheer
 • Procedures

Bouwkunde:

 • Gevelelementen
 • Tourniquets en sluisconstructies
 • Mechanische sloten en cilinders

Elektronica:

 • Elektrische sloten
 • Elektrische cilinders
 • Identifiers en hun lezers: pincodes, toegangs- en bezoekerspassen, etc.
 • Biometrie
 • Deurcontrollers
 • Camera’s
 • Centrale apparatuur en netwerkcomponenten
 • Bedienings- en beheerssoftware, beveiliging van opslag van gegevens, back-ups

Projectrealisatie:

 • Opstellen Programma van Eisen
 • Projectering en opstellen technische specificaties
 • Certificatie van het toegangsbeheersysteem

Voor wie?

Adviseurs, TBV-ers, securitymanagers, facilitymanagers en risicodeskundigen. Kortom: iedereen die zich bezig houdt met het adviseren over of het ontwerpen en projecteren van elektronische toegangsbeheersystemen.

Opleidingsduur en tijden

De opleiding bestaat uit 8 avonden van 18.30 - 21.30 uur.

Extra informatie

 • De prijs is inclusief lesmateriaal.
 • Je wordt door SOBA aangemeld voor het examen, meer exameninformatie vind je op https://federatieveilignederland.nl/2200.
 • Bij onvoldoende deelname kan de plaats worden gewijzigd en/of de opleiding worden geannuleerd.