Opleiding | 8 avonden

Projecteringsdeskundige Elektronisch Toegangsbeheer (PD-ETB) avond

Omschrijving

De cursus Projecteringsdeskundige Elektronisch Toegangsbeheer (PD-ETB) is erop gericht om de cursisten theoretische en praktische kennis bij te brengen van elektronische toegangsbeheersystemen. De cursus wordt afgerond met het examen “Elektronisch Toegangsbeheer” bij SSQ, via https://federatieveilignederland.nl/2200.

pd-etb-soba

Cursusinhoud

Theorie toegangsbeheer:

 • De 4 W’s: Wie mag Waar Wanneer naar binnen en onder Welke omstandigheden?
 • Privacy-aspecten;
 • Basisconcepten elektronische toegangsbeheersystemen en blokschema’s;
 • Vluchtwegen;
 • Wet- en regelgeving en normeringen.

Organisatie:

 • Organisatie toegangsbeheer;
 • Procedures.

Bouwkunde:

 • Gevelelementen;
 • Tourniquets en sluisconstructies;
 • Mechanische sloten en cilinders.

Elektronica:

 • Elektrische sloten;
 • Elektrische cilinders;
 • Identifiers en hun lezers: pincodes, toegangs- en bezoekerspassen, etc.;
 • Biometrie;
 • Deurcontrollers;
 • Camera’s;
 • Centrale apparatuur en netwerkcomponenten;
 • Bedienings- en beheerssoftware, beveiliging van opslag van gegevens, back-ups.

Projectrealisatie:

 • Opstellen Programma van Eisen;
 • Projectering en opstellen technische specificaties;
 • Certificatie van het toegangsbeheersysteem.

Voor wie?

Adviseurs, TBV-ers, securitymanagers, facilitymanagers en risicodeskundigen. Kortom: iedereen die zich bezig houdt met het adviseren over of het ontwerpen en projecteren van elektronische toegangsbeheersystemen.

Cursusduur en tijden

De cursus bestaat uit 8 avonden van 18.30 - 21.30 uur.

Extra informatie

 • De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief examenkosten.
 • Bij Soba Security Opleidingen BV heeft u geen inschrijfkosten.
 • Bij onvoldoende deelname kan de cursusplaats worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd.
 • De cursist dient zich zelf bij SSQ aan te melden voor het examen.