Opleiding | 4 dagen

Maintenance Management Safety en Security

Omschrijving

De cursus maintenance management is ontwikkeld voor medewerkers en managers die zich verder willen ontwikkelen als aanspreekpunt op management/directie niveau op het gebied van verbetering van de kwaliteit en communicatie van de onderhoudsstrategie, het onderhoudsconcept en onderhoudsinvesteringen en maatregelen.

De cursus is verdeeld in 3 modules: basis, gevorderd en expert, waarbij steeds een stukje dieper op de stof wordt ingegaan. Uiteindelijke doel is het maken en verbeteren van onderhoudsconcepten voor de eigen onderneming en deze cijfermatig kunnen onderbouwen voor het management. (De modules gevorderd en expert zijn in ontwikkeling en worden later dit jaar verwacht.)

In de cursus Maintenance Management Basis komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Het aantoonbaar maken van de toegevoegde waarde van onderhoud
• Het uitleggen van de verschillende onderhoudsstrategieën
• Het inzetten van de verschillende onderhoudsstrategieën in verschillende situaties
• De inhoudelijke beschrijving van een onderhoudsconcept.
• Basis van het opstellen van een onderhoudsconcept

Cursusinhoud

In de basismodule maintenancemanagement staat de toegevoegde waarde van onderhoud centraal en hoe we dit aannemelijk maken. Ofwel, waar zijn we bereid om voor te betalen. Hiertoe reiken we de basisprincipes van onderhoud aan, bespreken wat onderhoud inhoudt en gaan in op de evolutie van het vakgebied. Om te begrijpen wanneer en waarom we onderhoud aan een object of installaties uitvoeren, besteden we aandacht aan assets (objecten) en laten we zien hoe onderhoud waarde toevoegt.

Dagdeel 1: Onderhoud: Wat is het, waarom, waartoe, historie en evolutie

 • Waarom onderhoud, wat is de toegevoegde waarde en hoeveel onderhoud is genoeg?
 • Hoe maak je de toegevoegde waarde van onderhoud zichtbaar?

Dagdeel 2: Storingen, faalgedrag en storingskarakteristieken

 • Storing zoeken, storingenanalyse, betrouwbaarheid, functieanalyse, waarom componenten falen (oorzaken en mechanismen) en faalkarakteristieken.

Dagdeel 3: Wat zijn assets: systeem en functie denken

 • Systeem en functie denken, objectfunctiematrixen

Dagdeel 4: Toegevoegde waarde van onderhoud: waardecreatie

 • Hoe maak je de toegevoegde waarde van onderhoud aannemelijk voor het management?

Dagdeel 5: Onderhoudsstrategieën en - activiteiten: SAO, TAO, GAO en SVO

 • Storingsafhankelijk, Toestandsafhankelijk, Gebruiksafhankelijk en Standaard verzorgend onderhoud.
 • Welke onderhoudsactiviteiten koppelen we aan welke strategie?

Dagdeel 6: Onderhoudsconcepten: waar bestaan ze uit (MVD, SAO, TAO, GAO)

 • Wat is een onderhoudsconcept/-plan? MVD (missie, visie en doelen) en de onderhoudsstrategieën.
 • Hoe draagt een onderhoudsconcept/-plan bij aan de missie, visie en doelverwezenlijking van een organisatie?

Dagdeel 7: Onderhoudsconcepten: hoe ontwerp je die (FMECA/RCM)?

 • Het ontwerpen van een onderbouwd onderhoudsconcept/plan middels FMECA en/of RCM.
 • Inzicht in het asset en kritisch reservedelen beheer.

Dagdeel 8: Presentatie tussenresultaten en terugkoppeling

 • Presenteren van de tussenresultaten aangaande het op te leveren rapport.

Examen

Bij een goede beoordeling van het eindrapport ontvang je het certificaat Maintenance Management Basis. Bij het met goed gevolg afsluiten van alle drie de modules ontvang je het diploma Maintenance Management Expert.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor (Senior) Medewerkers onderhoudsmanagement, Medewerker beheer en onderhoud gebouwen, Werkvoorbereiders onderhoud en beheer, Maintenance engineers/technici. Maintenance Managers, Onderhoudsmanagers en contractmanagers. Maar ook interessant voor Beveiligingstechnici met een veelzijdige technische functie binnen een bedrijf die hun kennis willen verbreden. Het niveau van de opleiding is MBO-4.

Cursusduur en tijden

 • De cursus bestaat uit 4 cursusdagen van 09.00-17.00 uur. De cursus is verdeeld in 8 dagdelen met ieder een onderwerp per dagdeel.
 • De prijs is inclusief inloggegevens waarmee u toegang heeft tot het leerplein om online oefenvragen te maken en waarop handouts en overig lesmateriaal beschikbaar is.
 • Om toegang te krijgen tot digitale oefenvragen ontvangt u voor de start van de cursus inloggegevens per mail (via aNewSpring).

Extra informatie

 • De prijs is inclusief lesmateriaal en lunch
 • Bij onvoldoende deelname (minder dan 8 deelnemers) kan de cursusplaats worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd;