Brandpreventiedeskundige 1

Omschrijving

Tijdens de opleiding krijgt de deelnemer inzicht in de brandveiligheidsvoorschriften en achtergronden ervan. Aan de hand van praktijkcasussen maakt de deelnemer kennis met het beoordelen van bouwplannen op de verschillende aspecten van brandveiligheid.

Doel van de cursus; 
• De deelnemer kan een standaard bouwplantoets op een efficiënte en logische manier, volgens vastomlijnde werkwijze, beoordelen en zijn bevindingen in een heldere rapportagestructuur weergeven;
• De deelnemer kan aangeven in welke wet- en regelgeving de relevante en concrete eisen met betrekking tot brandveiligheid zijn opgenomen, weet deze in de juiste context te gebruiken en kent het juridische kader waarbinnen ze functioneren;
• De deelnemer krijgt handige en praktische handvaten aangereikt om zijn kennis in brandveiligheid direct toe te kunnen passen in de praktijk van brandveilig ontwerpen en adviseren;
• De deelnemer krijgt inzicht in de achtergronden en doelstellingen van elementaire brandveiligheidsvoorschriften, zoals brand- (sub)compartimentering, ontvluchting, materiaalgebruik, brandveiligheidinstallaties, ect.;

Vooropleiding: MBO + werk- en denkniveau (affiniteit met bouwkundige vraagstukken is een pré).

Cursusinhoud

De volgende aspecten komen aan de orde:

Termen en definities;
• Gebruiksfunctie, gebied- en oppervlakte
• Verblijfsgebied / Verblijfsruimte
• Gemeenschappelijk / niet gemeenschappelijk / gezamelijk
• Stookruimte en stookplaats

Wet- en regelgeving;
• Melding- of vergunningplicht
• Nieuwbouw, bestaande bouw, verbouw en tijdelijke bouw
• Aanpak bouwplantoetsing

Bouwkundige brandpreventie;
• (Sub) Brandcompartimentering nieuwbouw en bestaande bouw
• Omvang, ligging en WBDBO WtRD, NEN 6088 en NEN 6075
• Spiegelsymmetrie
• Brandklassen binnen- en buitenoppervlak en daken
• Materialisering
• Brandvoortplanting en rookontwikkeling
• Aankleding en inrichting
• Opslag (brandgevaarlijke stoffen)
• Kapstokartikel
• Euroclassificatie
• Brandbeveiligingsinstallaties

Brandmeldinstallaties NEN 2535 / NEN 2654;
• Ontruimingsalarminstallaties NEN 2575 / NEN 2654
• Rookmelders NEN 2555

Brandbestrijdingsmiddelen;
• Brandslanghaspels
• Droge blusleiding NEN 1594
• Bluswatervoorzieningen
• Draagbare blustoestellen NEN 2559
• Aanduiding en pictogrammen NEN 3011
• Automatische brandblusinstallaties
• Rookbeheeringssystemen

Noodverlichting en vluchtroutes;
• Vluchtrouteaanduiding NEN-EN 1838/ NEN-EN ISO 7010
• Noodverlichting
• (Extra) Beschermende vluchtroute
• Veiligheidsvluchtroute
• Inrichting en capaciteit
• Deuren in vluchtroutes
• Zelfsluitende deuren
• Opstelling zitplaatsen, gangpaden en inrichting

Brandpreventie in de praktijk;
• Hoe voer ik een brandveiligheidinspectie uit?
• Voorlichting geven over brandpreventie

Bereikbaarheid en Hulpverlening;
• Brandweeringang
• Verbindingswegen
• Opstelplaatsen
• Brandweerlift

Voor wie?

De cursus Brandpreventiedeskundige is voor een ieder in het vakgebied brandpreventie en voor personen die in hun dagelijkse werk behoefte hebben aan meer inzicht in brandpreventie zoals bijvoorbeeld gebouwbeheerders, vastgoedbeheerders, architecten en facilitair managers. Deze cursus is natuurlijk ook zeer geschikt voor bouwplantoetsers, handhavers en toezichthouders bij gemeente en veiligheidregio's.

Cursusduur en tijden

De cursus bestaat uit 14 dagen van 08.30 - 15.30 uur

Prijs excl. BTW

€ 2975,-

Extra informatie

• De prijs is inclusief lesmateriaal en lunch. En exclusief examenkosten;
• Bij Soba Security Opleidingen BV heeft u geen inschrijfkosten;
• Bij onvoldoende deelname kan de cursusplaats worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd;
• Deze cursus kan worden afgesloten met een examen. De cursist dient zich zelf aan te melden voor dit examen, via www.isac-examens.nl

Startdatum

Startdatum
12/05/2020
Data
12/05/2020 van 08:30 tot 15:30 - Eindhoven
19/05/2020 van 08:30 tot 15:30 - Eindhoven
26/05/2020 van 08:30 tot 15:30 - Eindhoven
02/06/2020 van 08:30 tot 15:30 - Eindhoven
09/06/2020 van 08:30 tot 15:30 - Eindhoven
16/06/2020 van 08:30 tot 15:30 - Eindhoven
23/06/2020 van 08:30 tot 15:30 - Eindhoven
30/06/2020 van 08:30 tot 15:30 - Eindhoven
08/09/2020 van 08:30 tot 15:30 - Eindhoven
22/09/2020 van 08:30 tot 15:30 - Eindhoven
06/10/2020 van 08:30 tot 15:30 - Eindhoven
03/11/2020 van 08:30 tot 15:30 - Eindhoven
17/11/2020 van 08:30 tot 15:30 - Eindhoven
01/12/2020 van 08:30 tot 15:30 - Eindhoven
Locatie
Eindhoven
Prijs ex. BTW
€ 2975,-

Heeft u vragen over deze cursus, of interesse in een InCompany cursus?

Stuur een e-mail