Opleiding | Overzicht

Post-HBO Registeropleiding BHV-Management

Omschrijving

De Post-HBO Registeropleiding BHV-management leert u om op strategisch niveau na te denken over de bedrijfsdoelstellingen en het ambitieniveau van uw BHV-organisatie, met de NEN 8112 als leidraad. De opleiding gaat uit van een integrale risico gebaseerde aanpak, die leidt tot een resultaat gericht niveau van veiligheid binnen uw organisatie. U wordt hiermee een gelijkwaardige gesprekspartner van het management. 

Deze opleiding laat u integraal over BHV nadenken en geeft u handreikingen om tot het management van uw organisatie door te dringen. Verder leert u de verschillen kennen tussen het handelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
Daarnaast geven de modules Veiligheidscultuur, Crisismanagement en Continuïteitsmanagement u een goede basis om op een kritische wijze uw BHV-organisatie te beoordelen. Onze docenten leren u om de juiste maatregelen te nemen ter verbetering van uw BHV-organisatie.

Cursusinhoud

In deze opleiding komen de volgende aspecten aan bod:

 • NEN 8112:2017;
 • Wet en regelgeving;
 • Risicomanagement;
 • Integraal BHV-Management;
 • Risico-analyses;
 • Brandveilig bouwen, gebruiken en brandbeveiligingsinstallaties;
 • Verzekeren en salvage;
 • Veiligheidscultuur en leiderschap;
 • Crisismanagement;
 • Continuïteitsmanagement.

Voor wie?

De post-HBO Registeropleiding BHV-Management is bedoeld voor directeuren of medewerk(st)ers die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfshulpverlening. BHV-M vormt ook een goede aanvulling op een eventueel eerder gevolgde cursus voor bedrijfshulpverlening op coördinatie- of managementniveau. Verder voor:

 • Hoofden-BHV die zich verder willen ontwikkelen;
 • Hoofden Facilitair management (die BHV / BNO in hun takenpakket hebben);
 • Beleidsmedewerkers Health, Safety & Environment;
 • Directeuren (van kleinere bedrijven) en leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfshulpverlening;
 • Hoofden-Veiligheidszaken. 

Om te kunnen worden toegelaten tot deze opleiding dient u te beschikken over HBO werk- en denkniveau, eventueel verkregen door zelfstudie/werkervaring na het behalen van het MBO (niveau 4) diploma en blijkend uit een gedetailleerde, gemotiveerde verklaring (SOBA-VerklaringHBOwerk-endenkniveau1.pdf). Deze EVC (Erkenning Verworven Competenties) verklaring moet zijn ondertekend door het hoofd personeelszaken van uw werkgever.

Cursusduur en tijden

Deze dagopleiding bestaat uit 8 dagen van 9.00 tot 15.30 uur (om de week) en een examen op de ochtend van de 9e dag.
Als avondopleiding bestaat deze opleiding uit 16 avonden van 18.30 tot 21.30 uur (om de week) en een examen op de 17e avond.
Extra studiebelasting 30-36 uur.
Buiten de lessen om worden er 5 huiswerk-opdrachten gemaakt. Reken per opdracht tussen de 6 en 8 uur.
Wanneer u deze opleiding InCompany boekt, is het mogelijk om het examen op uw locatie af te nemen.

Extra informatie

Diploma:

De Post-HBO Registeropleiding BHV-Management is CPION geaccrediteerd en na het succesvol doorlopen van deze opleiding, ontvangt u een door CPION erkend diploma. Tevens kunt u zich laten registreren bij de Stichting Register Hoofd Bedrijfshulpverlening, waarna u het recht heeft de titel RHB te voeren.

 • De prijs is inclusief lesmateriaal, lunch (alleen bij de dagopleiding) en diploma.
 • Bij SOBA Security Opleidingen BV betaalt u geen inschrijfkosten.