Opleiding | 4-6 uur zelfstudie + 1 praktijkdag van 6 uur

Basiscursus Bedrijfshulpverlening BHV - E-learning met praktijk

Omschrijving

Sinds 1994 is bedrijfshulpverlening in organisaties verplicht. Iedere werkgever is verplicht goed voorbereid te zijn op ongevallen, brand en ontruiming. In de regel is 1 BHV-er per 15 medewerkers voldoende. Hoe groter de organisatie, hoe meer bedrijfshulpverleners er dus moeten zijn.

De Basiscursus BHV met e-learning omvat één praktijkdag. De deelnemer behandelt zelfstandig de theorie door middel van het doorlopen van de e-learning. De zelfstudie bedraagt ongeveer 4-6 uur. De deelnemer kan inloggen wanneer hij wil en gaat na het opnieuw inloggen weer verder op het punt waar hij of zij is gebleven. De lesstof bestaat uit uitleg en voorbeelden in zowel tekst als beeld. Ook oefen je op verschillende aantrekkelijke manieren met de aangeboden theorie.

De e-learning bestaat uit trainingsmodules. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een oefentoets als voorbereiding op de twee theorie-examens. Het is van belang dat je drie werkdagen vóór de aanvang van de praktijkdag de e-learning met succes hebt afgerond. Dit betekent dat 70% van de antwoorden van de theorie-examens correct moeten zijn en dat je alle modules doorlopen moet hebben.

In de Basiscursus BHV leert de deelnemer alles wat hij of zij moet weten over het kunnen verlenen van eerste hulp en hoe te handelen in geval van brand en ontruiming.

Inhoud e-learning

 1. Introductie tot online lesstof
 2. Algemene hulpverleningsregels
 3. Niet-spoedeisende Hulp
 4. Spoedeisende Eerste Hulp
 5. Brandbestrijding en ontruiming
 6. BHV in de praktijk

Je sluit de e-learning af met een BHV-examen dat bestaat uit de volgende onderdelen:

 • BHV Basis Brand
 • BHV Basis Eerste Hulp

Het selectief kunnen omgaan met de lesstof zorgt ervoor dat je zelf de regie hebt over de voor jou benodigde tijd per onderdeel. Theorie die je bekend is kan wellicht sneller doorlopen worden waardoor je minder tijd nodig hebt dan de aangegeven tijdsinvestering van vier uur. Dit is afhankelijk van je ervaring en kennis.

Inhoud praktijkdag

Als je voor aanvang van de praktijkdag bent geslaagd voor je theorie mag je deelnemen aan de praktijkdag. Tijdens de praktijkdag oefen je de handelingen (geleerd tijdens de e-learning), waaronder: 

 • Reanimeren
 • Stabiele zijligging
 • Verbandleer
 • Verslikking
 • Deurprocedure
 • Blusoefeningen

De praktijkdag staat in het teken van praktisch handelen. Er wordt stilgestaan bij de online geleerde theorie, eventueel aangevuld met meer theorie als daar nog tijd voor is. Een goede voorbereiding via de e-learning zorgt ervoor dat de praktische BHV-handelingen op een actieve wijze behandeld kunnen worden.

Na de training BHV basis met e-learning weet je:

 • een beginnende brand te herkennen en te bestrijden;
 • het verschil tussen verschillende blusmiddelen en wanneer en hoe deze te gebruiken;
 • letselvormen en herkenning daarvan;
 • levensreddend handelen;
 • reanimeren (met en zonder AED);
 • communiceren tijdens een calamiteit;
 • ontruimen en evacueren.

Voor wie?

Sinds 1994 is bedrijfshulpverlening in organisaties verplicht. Iedere organisatie is verplicht om 1 BHV-er per 15 medewerkers te hebben.

Opleidingsduur en tijden

De cursus bestaat uit 4 - 6 uur zelfstudie (e-learning) en 1 praktijkdag van 6 uur.

Extra informatie

 • De prijs is inclusief lesmateriaal; 
 • Je ontvangt na inschrijving binnen 2 werkdagen de login gegevens en kunt direct starten met het e-learning gedeelte.
 • Je ontvangt een digitaal certificaat na afloop van de praktijkdag, mits voldoende resultaat bij het e-learning gedeelte. Dit certificaat heeft een adviesgeldigheidsduur van één jaar.

Let op: je kunt je opgeven voor de praktijkdagen, het is verplicht dat je voordat deze praktijkdag begint, de e-learning hebt afgerond!