Opleiding | 1 dag

Bedrijfshulpverlening BHV Herhaling

Omschrijving

Sinds 1994 is bedrijfshulpverlening in organisaties verplicht. Iedere werkgever is verplicht goed voorbereid te zijn op ongevallen, brand en ontruiming. In de regel is 1 BHV-er per 15 medewerkers voldoende. Hoe groter de organisatie hoe meer bedrijfshulpverleners er dus moeten zijn. Het BHV-certificaat is 1 jaar geldig en dient derhalve ieder jaar te worden opgefrist.

Inhoud

De BHV herhalings-opleiding frist de eerder gedane kennis op en geeft de deelnemer de gelegenheid de eerder aangeleerde methodieken nogmaals te oefenen.

Voor wie?

Personen met een BHV-certificaat die een opfriscursus nodig hebben om het certificaat te verlengen.

Opleidingsduur en tijden

De cursus bestaat uit 1 dag van 08.30 tot 15.30 uur

Extra informatie

  • De prijs is inclusief lesmateriaal; 
  • Na deelname aan de training ontvangt de deelnemer digitaal een persoonlijk certificaat. Dit certificaat heeft een adviesgeldigheidsduur van 1 jaar.