Opleiding | 8 avonden

Installatiedeskundige Video Surveillance Systems (ID-VSS) avond

Omschrijving

De cursus Installatiedeskundige Video Surveillance Systems, nu ID-VSS maar voorheen ID-CCTV, geeft inzicht en uitleg aan alle relevante facetten bij het installeren van een camerabewakingssysteem. Alles wat erbij komt kijken om een systeem in te richten en te programmeren conform de vastgestelde projectie, waarin de wensen en eisen van de gebruiker en de wettelijke kaders, normen en beoordelingsrichtlijnen zijn verwerkt.

Deze cursus is erop gericht om met opgedane kennis ervoor te zorgen dat het camerasysteem optimaal wordt ingericht, geconfigureerd, geprogrammeerd en in bedrijf gesteld. Volgens de nieuwe CCV-beoordelingsrichtlijn voor Openbare Ruimten dienen installatiedeskundigen in de nabije toekomst aantoonbaar gekwalificeerd te zijn. Deze cursus kan dan ook worden afgesloten met het examen “Installatiedeskundige Video Surveillance Systems” (CCTV) bij het CIBV.

Cursusinhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Uitgebreide behandeling van onderdelen zoals camera’s, objectieven, toebehoren, transmissietechnieken, centrale apparatuur, beeldopslag en –weergave, video content analyse;
  • De van toepassing zijnde normen, beoordelingsrichtlijnen en wettelijke bepalingen die voor het inrichten van het systeem van belang zijn. Ook aan het testen en beoordelen van de beeldkwaliteit (conform NEN-IEC-IEC-62676-4) wordt uitgebreid aandacht besteed;
  • Na behandeling van de afzonderlijke onderdelen worden enkele elementaire installatieaspecten nader toegelicht en uitgewerkt in praktijkconforme cases en voorbeelden.

Voor wie?

Deze cursus is erop gericht om kennis op te doen van cameratechniek en camera observatie systemen zodat systemen optimaal kunnen worden geprojecteerd en geïnstalleerd.

Cursusduur en tijden

De cursus bestaat uit 8 avonden van 18.30 tot 21.30 uur. Hierin zit ook praktijk verwerkt.
De studiebelasting bedraagt 40 à 50 uur.

Deze cursus kan gecombineerd worden met de cursus Projecteringsdeskundige Video Surveillance Systems (PD-VSS).
U volgt dan 1 extra lesdag (of 2 lesavonden). De kosten hiervoor bedragen € 279,00 exclusief btw en examenkosten.

Extra informatie

  • De prijs is inclusief lesmateriaal, exclusief examenkosten.
  • Bij onvoldoende deelname kan de cursusplaats worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd.
  • De cursus kan worden afgesloten met het examen “Installatiesdeskundige Video Surveillance Systems” (CCTV). De cursist dient zich zelf aan te melden bij www.cibv.nl.