Opleiding | 1 dag

Update VRKI voor MBV-ers en TBV-ers inclusief Voorschriften dag

Omschrijving

De VRKI 2022 is verschenen.
De VRKI is een methode om het inbraakrisico van woningen en bedrijfsgebouwen te meten.
Aan de hand hiervan wordt de risicoklasse vastgesteld om vervolgens te bepalen welke passende beveiligingsmaatregelen moeten worden gekozen. De VRKI geeft op basis van de risico-inventarisatie ook inzichten in de combinatie van passende beveiligingsmaatregelen om het inbraakrisico beheersbaar te maken.

De VRKI speelt een belangrijke rol bij het ontwerpen, opleveren en onderhouden van (gecertificeerde) beveiligingsmaatregelen, zoals de BORG en de VEB 3 kwaliteitsregelingen.

Verzekeraars hanteren deze regelingen om er zeker van te zijn dat de beveiligingsmaatregelen op een voor hen acceptabel worden uitgevoerd door deskundig en vakbekwame personen.

Cursusinhoud

In de cursus komt de VRKI 2022 aan bod:

 • VRKI Deel A
  -Inleiding
  -Bepalen van de risicoklasse Woningen
  -Bepalen van de risicoklasse Bedrijven
  -Intakedocument
  -Samenvatting VRKI 2.0 Versie 2022
 • VRKI Deel B
  -Operationele definities
  -Definities maatregelen
 • Voorschriften

Voor wie?

Voor iedereen die meer wil weten over de VRKI 2022, zoals bijv. verzekeraars, beveiligingsbedrijven en eindgebruikers.
Voor zowel MBV-ers en TBV-ers.
Tevens voldoet de inhoud van de cursus aan de eisen het CIBV voor opname van personen in het Register Vakbekwaamheid.

Cursusduur en tijden

De cursus wordt gegeven in 1 lesdag van 09.00 - 15.30 uur.

Extra informatie

 • De prijs is inclusief lesmateriaal, lunch en een Bewijs van Deelname.
 • Bij onvoldoende deelname kan de cursusplaats worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd.