Opleiding | 9 avonden

Van MBV naar TBV

Omschrijving

SOBA Security Opleidingen biedt twee maal per jaar de vervolgcursus MBV naar TBV aan. Dit is een overstapcursus voor cursisten die het diploma Monteur Beveiligingssystemen (MBV) hebben behaald en willen doorstromen naar de cursus Technicus Beveiligingssystemen (TBV). Met het diploma Technicus Beveiligingssystemen (TBV) heeft u voldoende kennis om een beveiligingsplan op te stellen voor objecten in alle beveiligingsklassen (1 t/m 4) vallen.

Dit traject naar een volwaardig TBV-diploma bespaart de cursist veel tijd en geld. Wij adviseren om binnen 1,5 jaar na het behalen van het diploma MBV te starten met de cursus van MBV naar TBV. Indien het langer dan 1,5 jaar geleden is dat u MBV heeft gevolgd dan raden wij aan om ook de Update VRKI 2021 te volgen!

Het examen:
Het theorie- en praktijkexamen worden door het CIBV ingepland, u dient zich ook daar aan te melden voor deze examens.

De cursist ontvangt de complete TBV cursusmap, inclusief de nieuwste versie van de overlappende MBV lesstof. De overlappende lesstof dient als zelfstudie m.b.v. oefenvragen op het digitale leerplein.
De cursist volgt de aanvullende theorielessen en legt dan het theorie-examen af. Kort daarna starten de case-lessen.

Het praktijkexamen is vernieuwd!
Alleen na een positief resultaat van het theorie-examen kunt u het praktijkexamen aanvragen. U ontvangt van het CIBV 2 case-opdrachten waarvoor u een maand de tijd krijgt om deze te maken en in te sturen. Vervolgens wordt u uitgenodigd voor de mondelinge verdediging van de gemaakte cases. Meer over het vernieuwde praktijkexamen leest u via https://cibv.nl/examens/reglement/tbv/

Cursusinhoud

Naast de overlappende MBV lesstof (zelfstudie met online oefenvragen), duurt de cursus 9 dagdelen; u volgt eerst 2 dagdelen theorie, waarna u het TBV Theorie examen aflegt. Vervolgens volgt u 7 dagdelen waar aandacht aan de behandeling van praktijkcases wordt besteed.

Voor wie?

MBV-ers, zoals monteurs, technici, adviseurs van beveiligingsbedrijven en verzekeraars.

Cursusduur en tijden

  • De cursus bestaat uit 9 dagdelen van 3 uur (2 dagdelen theorie, 7 dagdelen cases). Deze kunnen overdag of ’s avonds plaatsvinden, dit verschilt per cursus.
  • Deze cursus kan worden afgesloten met een TBV theorie- en TBV praktijkexamen, die worden afgenomen door het CIBV.
  • De prijs is inclusief inloggegevens waarmee u toegang heeft tot het leerplein om online oefenvragen te maken.
  • Om toegang te krijgen tot digitale oefenvragen ontvangt u voor de start van de cursus inloggegevens per mail (via aNewSpring).

Extra informatie

  • De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief examenkosten;
  • Bij onvoldoende deelname kan de cursusplaats worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd.