Opleiding | 10 avonden of 5 dagen

Van MBV naar TBV

Omschrijving

Van MBV naar TBV is een overstapcursus voor cursisten die het diploma Monteur Beveiligingssystemen (MBV) hebben behaald en willen doorstromen naar de cursus Technicus Beveiligingssystemen (TBV). Met het diploma Technicus Beveiligingssystemen (TBV) heeft u voldoende kennis om een beveiligingsplan op te stellen voor objecten in alle beveiligingsklassen (1 t/m 4) vallen.

Dit traject naar een volwaardig TBV-diploma bespaart de cursist veel tijd en geld. Wij adviseren om binnen 1,5 jaar na het behalen van het diploma MBV te starten met de cursus van MBV naar TBV. Indien het langer dan 1,5 jaar geleden is dat u MBV heeft gevolgd dan raden wij aan om ook de Update VRKI 2022 te volgen!

Het examen:
Het theorie- en praktijkexamen worden door het CIBV ingepland, u dient zich ook daar aan te melden voor deze examens.

De cursist ontvangt 3 weken voor aanvang van de opleiding de complete TBV cursusmap, inclusief de nieuwste versie van de overlappende MBV lesstof. De overlappende lesstof dient als zelfstudie (in de 3 weken voorafgaand aan de klassikale lessen) m.b.v. oefenvragen op het digitale leerplein.
De cursist volgt de aanvullende theorielessen en legt dan het theorie-examen af. Kort daarna starten de case-lessen.

Het praktijkexamen
Alleen na een positief resultaat van het theorie-examen kunt u het praktijkexamen aanvragen. U ontvangt van het CIBV 2 case-opdrachten waarvoor u een maand de tijd krijgt om deze te maken en in te sturen. Vervolgens wordt u uitgenodigd voor de mondelinge verdediging van de gemaakte cases. Meer over het vernieuwde praktijkexamen leest u via https://cibv.nl/examens/reglement/tbv/

Cursusinhoud

  • U start met het opfrissen van de overlappende MBV lesstof d.m.v. zelfstudie met online oefenvragen via het leerplein. U ontvangt hiervoor 3 weken voor aanvang login gegevens voor het digitale leerplein en per post de complete TBV cursusmap.
  • Heeft u langer dan 1,5 jaar de MBV cursus gevolgd? Dan adviseren wij u de VRKI dag te volgen (voor aanvang van de lessen), zodat u op op de hoogte bent van de veranderde wet- en regelgeving.
  • Bij aanvang van de cursus wordt geen herhalende MBV lesstof meer behandeld, wel de aanvullende TBV lesmodule Brandmeldinstallatie en een examentraining in 2 avonden of 1 dag. Daarna kunt u het TBV Theorie examen afleggen.
  • Vervolgens volgt u 8 avonden of 4 dagen TBV Praktijk (case lessen) waar aandacht aan de behandeling van praktijkcases wordt besteed.

Voor wie?

MBV-ers, zoals monteurs, technici, adviseurs van beveiligingsbedrijven en verzekeraars.

Cursusduur en tijden

  • De cursus bestaat uit 10 avonden van 3 uur of 5 dagen van 6 uur. 
  • Deze cursus kan worden afgesloten met een TBV theorie- en TBV praktijkexamen, die worden afgenomen door het CIBV.
  • De prijs is inclusief inloggegevens waarmee u toegang heeft tot het leerplein om online oefenvragen te maken.
  • Om toegang te krijgen tot digitale oefenvragen ontvangt u 3 weken voor de start van de opleiding inloggegevens per mail (via aNewSpring) én de TBV cursusmap per post.

Extra informatie

  • De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief examenkosten;
  • Bij onvoldoende deelname kan de cursusplaats worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd.