Opleiding | 8,5 dagen

Technicus Beveiligingssystemen (TBV) verkort

Omschrijving

De opleiding Technicus Beveiligingssystemen (TBV) is ontwikkeld voor adviseurs en technisch beheerders van het (VEB/BORG) Technisch Beveiligingsbedrijf. De opleiding is opgebouwd uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Bij de verkorte TBV opleiding wordt in 8,5 dag de volledige lesstof in sneller tempo behandeld. Dit vraagt meer eigen studie dan de reguliere TBV dag- of avondopleiding. Met het diploma Technicus Beveiligingssystemen (TBV) heb je voldoende kennis om een beveiligingsplan op te stellen voor objecten die in alle beveiligingsklassen (1 t/m 4) vallen. 

Theorie- en Praktijkexamen
De opleiding wordt afgesloten met het TBV Theorie- en TBV Praktijkexamen. De deelnemer wordt door SOBA aangemeld voor deze examens. De deelnemer volgt eerst theorielessen en legt dan het theorie-examen af.
Alleen na een positief resultaat van het theorie-examen kan voor de deelnemer het praktijkexamen worden aangevraagd. Je ontvangt van het CIBV 2 case opdrachten waarvoor je een maand de tijd krijgt om deze te maken en in te sturen. Vervolgens word je uitgenodigd voor de mondelinge verdediging van de gemaakte cases.

Na het behalen van het diploma TBV wordt voldaan aan de voorwaarden van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (Wpbr).

Inhoud

In het theoriegedeelte komen aan bod:

 • Organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen
 • Video Surveillance Systems (VSS)
 • Toegangscontrolesystemen
 • Huidige regelgeving die betrekking heeft op het technisch beveiligingsbedrijf, waaronder de VRKI.

In het casegedeelte worden praktijksituaties door de deelnemers uitgewerkt tot complete plannen die aan de vigerende wet- en regelgeving moeten voldoen.

Voor wie?

Monteurs, technici en adviseurs van beveiligingsbedrijven, verzekeraars.

Aan deelname voor de verkorte opleiding zijn de volgende voorwaarden verbonden:
• Ten eerste beschik je over minimaal een MBO-vooropleiding en tenminste 1 jaar ervaring in de beveiligingstechniek.
• Ten tweede ben je gemotiveerd en bereid om te investeren in enkele uren per week eigen studie. Je krijgt bij elke les huiswerkopdrachten mee.
• Ten derde ontvang je van ons een studieadvies over de Verkorte opleiding. Hiervoor ontvang je binnen enkele dagen na jouw inschrijving een intake toets.

Opleidingsduur en tijden

 • De opleiding is opgebouwd uit 4,5 theoriedagen en 4 praktijkdagen van 09.00 - 15.30 uur. Na de laatste theorieles kan het TBV theorie-examen worden afgenomen.
 • Bij positief resultaat van het TBV theorie-examen wordt het TBV praktijkexamen voor de deelnemer aangevraagd.
 • De prijs is inclusief inloggegevens waarmee u toegang heeft tot het leerplein voor zelfstudie en om online oefenvragen te maken.
 • Om toegang te krijgen tot digitale oefenvragen ontvang je voor de start van de opleiding inloggegevens per mail.

Extra informatie

 • De prijs is inclusief lesmateriaal en exclusief examenkosten.
 • Combinatie klassen zijn mogelijk bij aanvang van de opleiding.
 • Bij onvoldoende deelname kan de plaats worden gewijzigd en/of de opleiding worden geannuleerd.
 • De opleiding wordt afgesloten met het TBV Theorie- en TBV Praktijkexamen. De deelnemer wordt door SOBA aangemeld voor deze examens.