Opleiding | 1 dag

Inzicht in Spionage & Contraspionage

Omschrijving
Data en Inschrijven

Omschrijving

Hoe gaan inlichtingen en veiligheidsdiensten te werk en welke middelen gebruiken ze in het proces van informatievergaring? Deze opleidingsdag geeft je inzicht. De laatste jaren is er veel aandacht voor de dreiging vanuit statelijke actoren en zien we concrete aanvallen van inlichtingen en veiligheidsdiensten op Nederlandse belangen om (economische) informatie te vergaren. Er is nog geen opleiding die een verdieping maakt in de Modus Operandi (MO) van deze diensten. Er is veel theorie, maar er is nog weinig zicht op de praktische uitvoering van het verzamelen van informatie, de werkwijze van IV-diensten (inlichtingen en veiligheidsdiensten) en welke middelen ze gebruiken. De opleiding wordt gegeven door docenten met een jarenlange ervaring in de wereld van inlichtingen en veiligheidsdiensten. 

Doelen & resultaten

In deze opleiding leer je hoe een organisatie kwetsbaar is voor inlichtingendiensten en op welke wijze deze relevante informatie verzamelen. Ook krijg je inzicht in de technische middelen die ze gebruiken en hoe je je daartegen kan verweren. Na het afronden van de opleiding is de deelnemer in staat om: 

  • de belangrijkste onderdelen van de MO van statelijke actoren benoemen;
  • de belangrijkste wet- en regelgeving herkennen en toepassen in verschillende situaties;
  • de situatie vanuit de verschillende rollen en actoren bekijken en hierop anticiperen;
  • een profiel schetsen van de kwetsbaarheid en welke middelen de diensten tegen jouw organisatie kunnen inzetten;
  • een inschatting maken van welke technische middelen op welk moment kunnen worden ingezet en welke tegenmaatregelen gebruikt kunnen worden;
  • een praktisch inzicht in een kwetsbaarheidsanalyse tegen spionage voor jouw organisatie. 

Programma

In deze opleiding komt de praktijk aan de orde en laten we je zien hoe die diensten te werk gaan. Op basis hiervan kan je bepalen in hoeverre jouw organisatie kwetsbaar is voor deze operaties en welke weerstandsmaatregelen je kunt treffen. Ook komt aan de orde van welke relevante wetgeving je kennis hoort te dragen.

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor medewerkers op strategisch niveau binnen de security branche, voor strategisch management binnen HRM en FM en voor medewerkers die betrokken zijn bij R&D activiteiten. Daarnaast is de opleiding ook geschikt om medewerkers die een functie in het buitenland gaan vervullen of regelmatig dienstreizen maken van voldoende security awareness te voorzien.

Opleidingsduur en tijden

De opleiding is opgebouwd uit 1 lesdag van 6 uur.

De opleiding is zo opgezet dat er zowel aandacht is voor kennis als vaardigheden. Dit wordt gedaan door theorie te behandelen en daar vervolgens middels casuïstiek of andere opdrachten mee te oefenen.

Data en Inschrijven

shutterstock_381358726.jpg