Opleiding | 13 dagen

Post-HBO Registeropleiding Crisisbeheersing

Omschrijving
Programma
Data en Inschrijven
Extra informatie

Omschrijving

Publieke- en private organisaties krijgen steeds meer te maken met moderne crises, zoals ongevallen met gevaarlijke stoffen, cybercriminaliteiten of fraude- en integriteitsvraagstukken. Dit vraagt om bestuurlijk strategisch optreden. Organisaties moeten beschikken over gedegen kennis en kunde. Het is belangrijk te leren van het verleden en ervaringen te borgen om processen te verbeteren.

In de Post-HBO Registeropleiding Crisisbeheersing leer je hoe jouw organisatie zich op tactisch en strategisch niveau zo goed mogelijk kan voorbereiden op rampen en crisissituaties. Je leert als vakbekwaam sleutelfunctionaris op te treden en de crisis het hoofd te bieden.

Doelen & resultaten

In de Post-HBO Registeropleiding Crisisbeheersing leer je onder andere:
 • hoe een organisatie zich op tactisch en strategisch niveau zo goed mogelijk kan voorbereiden op rampen en crisissituaties en hoe je een crisis het beste aanpakt
 • hoe je als procescoördinator de juiste maatregelen binnen de organisatie initieert, controleert en verbetert
 • een goed netwerk in stand te houden
 • een integraal crisisplan opstellen en professionaliseren
 • een professioneel OTOTEL beleid formuleren en implementeren

Verder krijg je kennis en inzicht in externe veiligheid, cyberdreiging, terrorisme en sociale veiligheid en geven we je kennis en inzicht rond nationale en regionale crisisstructuren, publiek-private samenwerking en civiele-militaire samenwerking. Je leert crises te identificeren en analyseren en daar professioneel over te adviseren. Je leert de organisatie op tactisch (middenkader) en strategisch niveau (bestuurlijk) zo goed mogelijk voor te bereiden op rampen- en crisissituaties en hoe je deze moet aanpakken als ze daadwerkelijk plaatsvinden.

Klik hier voor het volledige programma overzicht

Voor wie?

De Post-HBO opleiding Crisisbeheersing is bedoeld voor functionarissen die werkzaam zijn binnen het publieke- of private veiligheidsdomein.

De opleiding is onder meer geschikt voor:

 • leden van crisis(beleid)teams directieleden of beleidsmedewerkers die crisisbeheersing
 • in hun portefeuille hebben
 • crisiscoördinatoren
 • crisiscommunicatiemedewerkers
 • securitymanagers van publieke- en private organisaties
 • studenten die de HBO-opleiding integrale veiligheidskunde of securitymanagementhebben afgerond en over enkele jaren praktijkervaring beschikken

Opleidingsduur en tijden

 • De opleiding is opgebouwd uit 13 bijeenkomsten.
 • De studiebelasting bedraagt ca. 175 studiebelastingsuren. Afhankelijk van vooropleiding en werkervaring kan het uiteindelijke aantal benodigde uren per deelnemer sterk uiteenlopen.
 • De opleiding vindt plaats op donderdagen. De lestijden zijn van 9.00 - 16.15 uur

Programma

Wij behandelen onder meer de volgende onderwerpen:
 • Algemene wetenswaardigheden en crisisbeheersing vanuit internationaal perspectief
 • Crisisbeheersing vanuit nationaal en regionaal perspectief en civiel-militaire samenwerking
 • Crisisplanvorming, OTOTEL en kwaliteitsen juridisch kader
 • Inlichtingendiensten, externe veiligheid, cybersecurity en terrorismebestrijding
 • Dreigingscenario’s
 • Crisiscommunicatie
 • Business Continuity Management (BCM)
 • Sociale veiligheid en crisismanagement in vitaal bedrijf
 • Leiderschap, nazorg en netcentrisch werken

Klik hier voor het volledige programma overzicht

Na afloop van de opleiding is de deelnemer in staat om:

 • de crisisorganisatiestructuur en de taken,organisatie en werkwijze van crisisorganisaties binnen publiek- en private organisaties te doorgronden, inclusief de daarbij behorende wet- en regelgeving;
 • een (bestuurlijke) visie en beleidsuitgangspunten ten aanzien van crisisbeheersing te formuleren;de organisatie te ondersteunen bij het vaststellen van de risicobereidheid en het opstellen van een business impact analyse op de kritische bedrijfsprocessen (dreigings- en risicoanalyse);
 • een integraal crisisplan voor een organisatie op te stellen of te professionaliseren aan de hand van een kwaliteitskader crisisbeheersing dat generiek toepasbaar is;
 • een efficiënt OTOTEL-beleid voor een organisatie te kunnen formuleren en implementeren (opleiden, trainen, oefenen, testen, evalueren en lessons learned);
 • als procescoördinator (generalist) het bestuur/directie professioneel te adviseren inzake rampenbestrijding en crisisbeheersing.

De deelnemer verkrijgt:

 • inzicht in leiderschapskwaliteiten en vergadertechnieken (BOBOC-systematiek) onder buitengewone en stressvolle omstandigheden (individuele en teamcompetenties);
 • kennis van de belangrijkste lessen van recente (internationale) crisissituaties;
 • kennis van publiek-private en civiel-militaire samenwerking in de nationale veiligheid inclusief de rol van de veiligheidsdiensten;
 • kennis en inzicht in de complexe thema’s van externe veiligheid (gevaarlijke stoffen), cyberdreiging,terrorisme en sociale veiligheid;
 • kennis en inzicht in het proces van informatievoorziening (netcentrisch werken) en crisiscommunicatie (waaronder omgaan met de media);
 • kennis en inzicht in de herstel- en nafase van een crisis, inclusief de relevantie van psychosociale nazorg.

INSCHRIJVEN

Crisisbeheersing.jpg

Data en Inschrijven

 • Kijk voor alle data hieronder.
 • De opleiding is opgebouwd uit 13 bijeenkomsten.
 • De studiebelasting bedraagt ca. 175 studiebelastingsuren. Afhankelijk van vooropleiding en werkervaring kan het uiteindelijke aantal benodigde uren per deelnemer sterk uiteenlopen.
 • De opleiding vindt plaats op donderdagen. De lestijden zijn van 9.00 - 16.15 uur

Extra informatie

 • De opleiding bevat twee werkbezoeken, een uitgebreide praktijkoefening en voorbereidende e-learningmodules via het leerplein van SOBA.
 • Het diploma Post-HBO Registeropleiding Crisisbeheersing voldoet aan de vakbekwaamheidseis voor CBE (Register Crisisbeheersingsexpert) inschrijving bij het NRIV.
 • De Post-HBO Registeropleiding Crisisbeheersing is geregisteerd door de Stichting Post-HBO Nederland.

INSCHRIJVEN