Opleiding | 7 dagen + 1 examendag

Projecteringsdeskundige OAI type A en B (PD-OAI) dag

Omschrijving

Tijdens de opleiding Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties komen alle aspecten aan de orde die de deelnemer nodig heeft om na afloop van de opleiding zelfstandig ontruimingsalarminstallaties te kunnen ontwerpen. Na het behalen van het diploma kan de deelnemer tevens de erkenning verkrijgen tot Erkend PvE opsteller OAI.

Het examen Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties is gebaseerd op de ontruimingsnorm NEN 2575.

Het complete PD-OAI type A en B examen bestaat uit:
• Meerkeuze Vragen
• Open Vragen
• Projectopdracht
• Rekenopdracht.

Indien de kandidaat niet slaagt voor de rekenopdracht, maar wel voor de andere drie, kan de kandidaat wél het diploma PD-OAI type B ontvangen. Dit maakt het voor veel meer mensen interessanter om de opleiding type A en B te volgen.

De Projectopdracht van Projecteringsdeskundige type A is gelijk aan de projectopdracht type B, echter aangevuld met specifieke vragen rondom type A installaties (NEN 2575-2), alsmede het maken van geluidsberekeningen waarbij met de specifieke akoestische eigenschappen van ruimten en inrichting rekening dient te worden gehouden.

Iedere deelnemer ontvangt voor deze opleiding een cursusmap, de juiste rekenmachine, kladblokje en een pen 

Inhoud

In de opleiding komen de volgende aspecten aan bod:

 • Bouwkundige brandpreventie
 • Brandveiligheidswet- en regelgeving, waaronder bouwbesluit en bouwverordening
 • Het fenomeen geluid
 • Ruimte akoestiek
 • Geluidsmetingen
 • Geluidsisolatie
 • NEN 2575: presentatie eisen
 • NEN 2575: typen van installaties
 • NEN 2575: prioriteiten
 • NEN 2575: alarm signalen
 • NEN 2575: eisen aan de apparatuur
 • NEN 2575: netwerkconfiguraties
 • NEN 2575: energievoorziening
 • NEN 2575: omvang beveiliging
 • NEN 2575: projectering
 • NEN 2575: installatie
 • Oplevering, beheer en onderhoud
 • PvE
 • Certificatiemogelijkheden
 • Examen training

Voor wie?

Projecteringsdeskundige type A en B is bestemd voor medewerkers van installatie- en brand-detectiebedrijven die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen, bouwen, beheren installeren en onderhouden van een ontruimingsalarminstallatie, overeenkomstig de voorschriften, en het projecteren hiervan.

Opleidingsduur en tijden

De opleiding bestaat uit 7 dagen van 9.00 - 15.30 uur + 1 examendag.
De studiebelasting bedraagt naast de klassikale lessen ongeveer 60 uur.
De deelnemer krijgt toegang tot het digitale leerplein om oefenvragen en huiswerkopdrachten te maken.

Extra informatie

• De prijs is inclusief lesmateriaal en rekenmachine en login gegevens voor het digitale leerplein.
• Bij onvoldoende deelname kan de plaats worden gewijzigd en/of de opleiding worden geannuleerd;
• De deelnemer wordt door SOBA aangemeld bij ISAC-examens voor het complete PD-OAI type A en B examen.