Opleiding | 2 dagen

Onderhoudsdeskundige OAI

Omschrijving

Het doel van de opleiding is kennis opdoen over ontruimingsalarminstallaties die direct in de praktijk kan worden toegepast en die naadloos aansluit op het geëiste kennisniveau van de CCV regeling ontruimingsalarminstallaties. Met het certificaat kun je aantonen dat je voldoet aan de CCV-certificeringsregeling ontruimingsalarminstallaties.

Inhoud

In de opleiding komen de volgende aspecten aan bod:

 • Wet en regelgeving
 • Type ontruimingsalarminstallaties
 • Geluid van ontruimingsalarminstallaties
 • Opbouw en prestatie-eisen
 • Energievoorziening
 • Netwerkconfiguraties
 • Projectering van apparatuur
 • Projectering van akoestische signaalgevers
 • Indeling en aansturing van alarmeringszones
 • Koppelingen en verbindingen
 • Installeren
 • Het Programma van Eisen (PvE)
 • Oplevering, beheer en onderhoud
 • Certificeren

Voor wie?

Vanaf 1 januari 2015 is er, zoals wellicht bekend, ook een CCV-certificeringsregeling voor ontruimingalarminstallaties. Bij deze regeling worden ook eisen gesteld aan het kennisniveau over ontruimingsalarminstallaties voor Onderhoudsdeskundige. 
Medewerkers dienen te beschikken over aantoonbare kennis van ontruimingsalarminstallaties alsmede het diploma Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties (ODB).

Opleidingsduur en tijden

De opleiding bestaat uit 2 dagen van 9.00 - 15.30 uur.

Extra informatie

 • De prijs is inclusief lesmateriaal en bewijs van deelname na afloop van de opleiding; 
 • Bij SOBA Security Opleidingen BV betaal je geen inschrijfkosten; 
 • Bij onvoldoende deelname kan de plaats worden gewijzigd en/of de opleiding worden geannuleerd.