Opleiding | 3 dagen

Installatiedeskundige OAI dag

Omschrijving

Het doel van de cursus is kennis opdoen over ontruimingsalarminstallaties die direct in de praktijk kan worden toegepast en die naadloos aansluit op het geëiste kennisniveau van de CCV regeling Installatiedeskundige ontruimingsalarminstallaties. Met dit diploma kunt u aantonen dat u voldoet aan de CCV-certificeringsregeling Installatiedeskundige ontruimingsalarminstallaties.
Aansluitend aan de laatste cursusdag wordt het examen ID-OAI afgenomen (totaal 1 uur) door een op het CCV genoemd examenbureau.

Cursusinhoud

In de cursus komen o.a. de volgende aspecten aan bod:

 • Brand, rook en branddriehoek;
 • Regeling Ontruimingsalarminstallaties; 
 • Wet- en regelgeving;
 • Ontruimingsalarmcentrale, panelen en blokschema;
 • Bekabeling;
 • Geluid;
 • Type Ontruimingsalarminstallaties A + B;
 • Luid alarm, stil alarm, gesproken woord alarm;
 • Doormeldeenheid en sturingen;
 • Bewakingsomvang;
 • Ringleidingen en Functiebehoud;
 • Projecteren;
 • Oplevering, beheer en onderhoud;
 • Certificering.

Voor wie?

Personen die betrokken zijn bij de aanleg van ontruimingsalarminstallaties en willen opgeleid worden tot Installatiedeskundige OAI. U dient in reeds in het bezit te zijn van het diploma Installatiedeskundige Bandmeldinstallaties (IDB).

Cursusduur en tijden

De cursus bestaat uit 3 dagen van 9.00 - 15.30 uur. Aansluitend aan de laatste lesdag wordt het ID-OAI examen afgenomen.

Extra informatie

 • De prijs is inclusief lesmateriaal en examens en exclusief BTW;
 • Bij Soba Security Opleidingen BV heeft u geen inschrijfkosten;
 • Bij onvoldoende deelname kan de cursusplaats worden gewijzigd en/of de cursus worden geannuleerd.