Opleiding | 3 dagen

Installatiedeskundige OAI dag

Omschrijving

Het doel van de opleiding is kennis opdoen over ontruimingsalarminstallaties die direct in de praktijk kan worden toegepast en die naadloos aansluit op het geëiste kennisniveau van de CCV regeling Installatiedeskundige Ontruimingsalarminstallaties. Met dit diploma kun je aantonen dat je voldoet aan de CCV-certificeringsregeling Installatiedeskundige Ontruimingsalarminstallaties.
Aansluitend aan de laatste cursusdag wordt het examen ID-OAI afgenomen (totaal 1 uur) door een op het CCV genoemd examenbureau.

Inhoud

In de opleiding komen o.a. de volgende aspecten aan bod:

 • Brand, rook en branddriehoek;
 • Regeling Ontruimingsalarminstallaties; 
 • Wet- en regelgeving;
 • Ontruimingsalarmcentrale, panelen en blokschema;
 • Bekabeling;
 • Geluid;
 • Type Ontruimingsalarminstallaties A + B;
 • Luid alarm, stil alarm, gesproken woord alarm;
 • Doormeldeenheid en sturingen;
 • Bewakingsomvang;
 • Ringleidingen en Functiebehoud;
 • Projecteren;
 • Oplevering, beheer en onderhoud;
 • Certificering.

Voor wie?

Personen die betrokken zijn bij de aanleg van ontruimingsalarminstallaties en willen opgeleid worden tot Installatiedeskundige OAI. Je dient reeds in het bezit te zijn van het diploma Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties (IDB).

Opleidingsduur en tijden

De opleiding bestaat uit 3 dagen van 9.00 - 15.30 uur. Aansluitend aan de laatste lesdag wordt het ID-OAI examen afgenomen.

Extra informatie

 • De prijs is inclusief lesmateriaal en examens en exclusief BTW;
 • Bij SOBA Security Opleidingen BV heb je geen inschrijfkosten;
 • Bij onvoldoende deelname kan de plaats worden gewijzigd en/of de opleiding worden geannuleerd.