Opleiding | 1 dag

Offerte aanvraag InCompany cursus Kabelberekenen NEN1010 m.b.v. INTELEC Software

intelec-logo

Download hier het formulier voor de InCompany offerte aanvraag.

Versie LTE, Integrale kabelberekeningen KabelNet + NEN1010.

Deze cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte van elk één dagdeel (3uur) of méér indien nodig. Indien de cursus op locatie wordt verzorgd kan de inhoud van de cursus in overleg worden samengesteld.

De groepsgrootte bedraagt maximaal 10 cursisten, elke cursist werkt tijdens het praktijkgedeelte achter een computer. De docent is in het bezit van 10 laptops waarop de Intelec Software is geïnstalleerd voor het praktijkgedeelte van de cursus. Indien uw bedrijf zelf in het bezit is van computers/laptops waarop de software is geïnstalleerd of geïnstalleerd mag/kan worden komen de kosten voor de laptops natuurlijk te vervallen. Indien de software geïnstalleerd dient te worden is het een vereiste dat uw Systeembeheerder hierbij aanwezig is voor het eventueel verlenen van rechten.

 • Vooropleiding: Kennis van NEN 1010
 • Cursusduur: 1 dag à 6 klokuren, lestijden in overleg
 • Groepsgrootte : maximaal 10 personen
 • Afsluiting: Bewijs van deelname

HET THEORETISCHE GEDEELTE

Er wordt 1,5 uur besteed aan de basisversie NEN-1010. Aan de hand van praktische voorbeelden worden berekeningen uitgevoerd en belangrijke parameters en instellingen worden onder de aandacht gebracht. Als volgt wordt 1 tot 1,5 uur besteed aan het integrale pakket KabelNet. Hierbij wordt de interactie tussen beide programma's duidelijk gemaakt en tevens worden de diverse integrale berekeningen ruimschoots toegelicht. De cursisten kunnen tijdens of aan het einde van de sessie technische vragen stellen. Ook is er een case beschikbaar, of kan een case van uw bedrijf behandeld worden, waarmee de cursisten hun opgedane kennis kunnen toetsen. Deze case kan in het praktische gedeelte uitgebreid worden behandeld.

In het theoretische gedeelte worden in detail de volgende onderwerpen toegelicht:

Kabelberekenen NEN 1010

 • Opstart van het programma 
 • De projectenmanager 
 • Algemene opbouw van de reken-dialogen
 • Database veiligheden (patronen en automaten) 
 • Database kabels + railsystemen
 • Standaard berekeningen (bibliotheek) 
 • Rekenen met (draaistroom) motoren 
 • Groepen in een verzameling 
 • Diverse helpfuncties

Integrale KabelNet-berekeningen:

 • Opstart van het programma
 • De projectenmanager
 • Het invoeren van een installatie
 • De diverse integrale rekenresultaten
 • Diverse Help-functies

HET PRAKTISCHE GEDEELTE

Met behulp van de Syllabus en een aantal cases worden de deelnemers vertrouwd gemaakt met de programmatuur. De docent ondersteunt de deelnemers door (diverse) praktische oplossingen te bedenken voor eventuele "problemen" bij het invoeren van de projecten.

Er wordt 1,5 uur besteed voor de basisversie NEN-1010. Aan de hand van praktische voorbeelden worden berekeningen uitgevoerd en belangrijke parameters en instellingen worden ingevoerd. Als volgt wordt 1 tot 1,5 uur besteed aan het integrale pakket KabelNet. Hierbij wordt de interactie tussen beide programma's duidelijk gemaakt en tevens worden de diverse integrale berekeningen losgelaten op de door de deelnemers gemaakte projecten.

In het praktische gedeelte worden de volgende onderwerpen toegelicht :

Kabelberekenen NEN 1010

 • invoeren van verzamelingen
 • Invoeren van kabels in verzamelingen
 • basis-installatiemethoden
 • keuze van de beveiligingen (patronen en automaten)
 • vermogen/ontwerpstroom/cosinus-phi
 • kabeldoorsneden
 • kopiëren van groepen
 • maximale lengte van de kabels
 • aansluiten van motoren

Integrale KabelNet-berekeningen:

 • Opstart van het programma
 • Invoeren nieuwe installaties
 • transformator / generator keuze
 • invoeren van (bestaande of reeds gemaakte) verzamelingen
 • aansluiten van verdelers
 • invoeren van bestaande installaties (3e 4e druk of 2007+C1:2008)
 • maken van aftakkingen (doorlussen kabels)
 • integrale rekenresultaten
 • oplossen van problemen

Maatwerk

Ook bestaat de mogelijkheid om per bedrijf te werken met eigen ontwerpen. Hierbij komen de probleemstellingen die worden ondervonden aan de orde. De invulling van het maatwerkpakket en de tijdsduur is afhankelijk van de vraag van de deelnemers c.q. opdrachtgever(s).

Wilt u ons 2 weken vooraf de case(s) toezenden (stukken, tekeningen). Deze aanpassing heeft geen meerprijs. 

Download hier het formulier voor de InCompany offerte aanvraag.

Meer weten over INTELEC? Ga naar de website van INTELEC Software.